Filadelfia

La cea ce acum Filadelfia-i numită
Urmează solia a şasea…’I rostită
De Cel ce e Sfânt, Adevăr, Cel ce-ncuie…
Şi nimeni nu poate, deloc, să descuie.

(mai mult…)

Sardes

Solia a cincia spre Sardes porneşte
Rostită de Cel ce-n Biserici vorbeşte.
El are şi Duhuri; lucrează prin ele,
În număr de şapte… exact cât şi stele.

(mai mult…)

Pergam

Pergam e a treia ce are solie;
Mustrare-i mai multă, deşi încă-i vie.
Vorbeşte Acela ce sabie are
Cu două tăişuri… S-audă oricare:

(mai mult…)

Smirna

Biserica Smirna, e-a doua vizată.
Se spune de bine şi nu-i prea mustrată.
Cuvântul profetic din ceruri răsună
L-a spus Cel Dintâi şi Cel de pe urmă:

(mai mult…)

Efes

Biserica Efes. Ea-i prima pe listă.
Sunt vorbe de bine, dar şi una tristă.
Mesajul e clar şi e scris să rămână
Căci Domnul vorbeşte cu stele în mână:

(mai mult…)