Matei 18:3-4

Dintre învăţăturile pe care le-a rostit Mântuitorul, pentru astăzi, pun în centrul atenţiei pasajul din Matei 18:3-4:

„Şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor.”

Continuă lectura Matei 18:3-4