Ziua 1 – Darul cel preţios al lui Isus

Spread the love

”Cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”  (Luca 11:13)

Nu am nimic

„Doamne, învață-ne să ne rugăm!” au cerut ucenicii. Ei au văzut cum Isus se lega zilnic de Tatăl Său Ceresc și tânjeau după aceeași putere în propriile lor vieți.

Isus a răspuns cu o lecție de rugăciune memorabilă în trei părți: Rugăciunea Domnească, parabola unui prieten care vine la miezul nopții și – în punctul culminant – nevoia de a cere continuu Duhul Sfânt (Luca 11: 1-13).

În pildă (versetele 5-8), un om nu are nimic cu care să hrănească un vizitator care ajunge seara târziu. Omul se grăbește către vecinul său și cere pâine pentru a hrăni vizitatorul, explicând: „Nu am nimic”. Continuă să ceară până când în cele din urmă primește pâinea pe care să o împartă cu oaspetele său. În această povestire vedem că trebuie să venim la Isus pentru a avea ceva de împărtășit altora. Când vrem să transmitem mai departe Pâinea Vieții, ne dăm seama adesea că nu avem nimic de dat!

Apoi Isus leagă problema din această pildă (nu am nimic) de nevoia noastră de a cere Duhul Sfânt: „De aceea şi Eu vă spun: ‘Cereţi, şi vi se va da;” (Luca 11: 9).

Isus ne invită: Continuați să cereți

Aici, în Luca 11, Isus subliniază de 10 ori că ar trebui să cerem Duhul Sfânt în viața noastră. Nu cunosc niciun alt pasaj în care El ne îndeamnă cu atâta dragoste să luăm ceva în seamă.

De aceea şi Eu vă spun: ‘Cereți, şi vi se va da; căutați, şi veţi găsi; bateți, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găsește şi celui ce bate, i se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!’” (Luca 11: 9-13).

În aceste câteva versete, Isus folosește verbul „a cere” de șase ori și subliniază ideea de „a căuta” de două ori și „a bate” de două ori. Acestea sunt toate verbe de acțiune. El arată clar că trebuie să acționăm pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt. Ultima utilizare „a cere” este în greacă la timpul continuu, ceea ce înseamnă că ar trebui să cerem nu doar o dată, ci să continuăm să cerem – mereu. În mod clar, Isus vrea să ne trezească dorința pentru Duhul Sfânt cu această invitație din inimă. El știe că ne lipsește ceva crucial dacă nu cerem continuu binecuvântările bogate ale Duhului Sfânt.

În cartea Parabolele Domnului Hristos citim: „Dumnezeu nu spune: Cereți o dată și vi se va da. El invită să cerem, să stăruim neobosit în rugăciune. Cererea stăruitoare aduce pe cel ce cere într-o atitudine mult mai serioasă, mai plină de zel, și face să crească dorința de a primi lucrurile pentru care se roagă.” (E. G. White – Parabolele Domnului Hristos, pag. 145).

Și gândiți-vă pentru o clipă, de ce Isus Însuși a petrecut atât de mult timp în rugăciunea zilnică? Ellen White explică: „În fiecare dimineață comunica Tatăl Său din ceruri, primind zilnic de la El un nou botez cu Duhul Sfânt” (Signs of the Times, 21 noiembrie 1895).

Într-adevăr, Isus a fost exemplul nostru în acest sens. Întrebați-vă: Dacă Isus a avut nevoie de o reîmprospătare zilnică cu Duhul Sfânt, atunci cu cât este mai important pentru mine?

Mărturie și provocare de la un membru al Bisericii

„În ultimii doi ani m-am rugat zilnic pentru revărsarea Duhului Sfânt în viața mea. . .  Umblarea mea cu Dumnezeu a fost incredibilă. Roada Duhului din Galateni 5 a devenit mai vizibilă în viața mea de când i-am cerut lui Isus să trăiască în mine, să facă voia Sa în mine și să mă reînnoiască zilnic cu Duhul Sfânt. Am o bucurie mai mare în citirea Bibliei și împărtășirea lui Hristos cu alții și am o dorință puternică de a mă ruga pentru alții; în plus, stilul meu de viață s-a schimbat dramatic. . .  Te provoc să te rogi zilnic timp de șase săptămâni să fii umplut cu Duhul Sfânt și să vezi ce se întâmplă ” (C.H.).

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu

De ce nu avem mai multe răspunsuri la rugăciune?

Nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți şi nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre.” (Iacov 4: 2, 3).

Tată Ceresc, Te rugăm să ne ierți că am neglijat să cerem continuu Duhul Sfânt. Mulțumim că, dacă ne mărturisim păcatele, ești credincios să le ierți.

Cererea noastră arată cât de mult apreciem oferta lui Dumnezeu.

Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13).

Tatăl nostru, Îți mulțumim că ai promis că ne vei da Duhul Sfânt. Cerem revărsarea Duhului Sfânt acum și Îți mulțumim că ne vei răspunde. Învață-ne să ne bazăm pe această făgăduință.

Dumnezeu vrea să ne dea viață din belșug!

”Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. (Ioan 7:38, 39) .

Doamne, îți mulțumim că ai asigurat râuri de apă vie celor care cred în Tine. Te rugăm să ne ajuți să trăim zilnic o predare continuă în Hristos, astfel încât să poți împlini această făgăduință în viața noastră.

Alte sugestii pentru rugăciune

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui.

Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.

Călăuzire: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.

Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii locale, regionale și mondiale.

Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.

Ascultă și răspunde: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate

Spirit Sfânt, cu har divin (#143); E-al rugii mele ceas divin (# 191); Din cer cu raza Ta (# 741); Mai mult să Te iubesc (# 370).

Traducere: Adina Păltineanu

Sursa: https://www.zecezilederugaciune.ro/anul2021/

Material Suplimentar:

Cunoști mesajul lui Isus? Ce face pentru noi Duhul Sfânt?

De ce avem nevoie de ajutor din afară pentru schimbarea caracterului?

Înapoi la ˝dragostea dintâi˝: O soră scria: ”Prietena mea și cu mine studiem cartea ˝40 de zile – Devoționale și Rugăciuni˝ în vederea pregătirii pentru revenirea lui Isus˝ pentru a treia oară, alternativ cu broșura ˝Pași spre Redeșteptare spirituală˝. Înainte de a descoperi aceste materiale, viețile noastre, de credință și de rugăciune, nu mai erau ceea ce fuseseră la început. Tânjeam după a regăsi această ˝dragoste dintâi˝. Am găsit-o! Îi mulțumim din tot sufletul lui Dumnezeu pentru aceasta. Este atât de minunat cum Dumnezeul nostru iubitor răspunde la rugăciuni și cum ne lasă să recunoaștem cum Duhul Său este la lucru – în noi și în alți oameni pentru care ne rugăm”. M.S.

Isus ne marchează profund: O altă persoană scria referitor la această broșură: …, că a devenit pentru mine, în viața mea, o binecuvântare mare și mult așteptată. Ca și în cazul multor altora dintre frații/surorile de credință a fost și cazul meu și al unei surori din comunitatea noastră, și anume că ne lipsea mereu ceva în viața noastră de credință și în cele din urmă am putut afla cum am acceptat ca Isus să lucreze în noi și a început să ne schimbe. El încă o mai face și pas cu pas ne atrage tot mai aproape de El”. S.K.

Ucenicii lui Isus se întrebau: Cum poate Isus să exercite o influență atât de mare? Are aceasta ceva de-a face cu rugăciunile lui? Astfel ei Îl roagă: ˝Doamne, învață-ne să ne rugăm.˝ Și Isus răspunde rugăminții lor.
Cursul despre rugăciune din Luca 11:1-13 are trei părți: Tatăl nostru, parabola prietenului rugător, și ca punct culminant rugăciunea continuă pentru Duhul Sfânt.
În parabolă (versetele 5-8) un om primește o vizită noaptea târziu și nu are nimic ce să-i pună înainte. În nevoia lui, merge imediat la vecinul său. El îi explică: ˝nu am nimic˝ și îl roagă să-i dea niște pâine. El îl roagă insistent și nu renunță până primește pâinea. Acum are pâine – pâinea vieții- pentru el și pentru vizitatorul său. El are acum pentru sine și este capabil să dea și mai departe.
Acum leagă Isus parabola aceasta (problema: nu am nimic) de rugăciunea pentru Duhul Sfânt în timp ce zice: ˝De aceea vă spun: cereți și vi se va da.˝ (Luca 11,9 trad.˝Vestea Bună˝ în limba germană) Apoi urmează:

O chemare unică din partea lui Isus:

De aceea cereți/rugați-vă pentru Duhul Sfânt

În acest text biblic, Domnul nostru Isus, ne cere să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. Nu cunosc un alt text, din Biblie, în care Isus ne pune ceva pe suflet într-un mod așa de iubitor și pătrunzător. Acest pasaj este din discursul Său despre rugăciune în versetele 9-13 (traducerea Luther în limba germană).
Cuvintele care exprimă dreptul și obligația noastră le-am marcat, pentru ca subiectul să fie ușor recunoscut:
˝De aceea și Eu vă spun: Cereți, și vi se va da: căutați, și veți găsi; bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută găsește; și celui ce bate i se va deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați lucruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer.

Isus folosește, în acest scurt paragraf, de șase ori verbul: a cere; apoi înlocuiește pe ˝a cere˝ și îl întărește de două ori cu ˝a căuta˝ – o faptă activă – și de alte două ori cu ˝a bate˝- de asemenea o acțiune.
Nu ne arată El prin aceasta foarte clar că, pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt, trebuie să întreprindem ceva? Ultimul ˝a cere˝este în limba greacă la forma progresivă. Aceasta înseamnă că nu este vorba de a cere doar odată,
ci de a rămâne continuu în rugăciune/cerere. Isus face aici cererea nu doar urgentă, ci El așteaptă ca noi să o facem mereu/neîncetat. Cu siguranță că prin invitația aceasta fermă dorește să ne trezească nevoia după Duhul Sfânt.
În cartea Parabolele Domnului Hristos stă scris privitor la aceasta: ˝ Dumnezeu nu spune: Cereţi o dată şi vi se va da. El invită să cerem, să stăruim neobosit în rugăciune. Cererea stăruitoare aduce pe cel ce cere într-o atitudine
mult mai serioasă, mai plină de zel, şi face să crească dorinţa de a primi lucrurile pentru care se roagă.”
Isus prezintă apoi trei parabole care arată clar că faptele prezentate sunt de neimaginat chiar și pentru părinți pământești, păcătoși. Prin aceasta El dorește să ne arate că Tatăl nostru din ceruri ne dă cu generozitate Duhul Sfânt, dacă I-L cerem. Isus dorește să ne ofere toată asigurarea că vom primi Duhul Sfânt dacă ne rugăm cu credință. Prin această făgăduință, ca și prin altele, putem să ne rugăm prin credință și să știm că am și primit pentru ce ne-am rugat. (1Ioan5,14.15; mai îndeaproape cu privire la aceasta în capitolul 5)
Această invitație a lui Isus, cu totul specială, ne arată faptul că dacă nu ne rugăm mereu pentru umplerea cu Duhul Sfânt viața noastră va fi searbădă, săracă, mecanică. El ne atenționează clar că prezența Duhului Sfânt este vitală.
El dorește ca prin aceasta să primim continuu bogatele binecuvântări ale Duhului Sfânt.
Această parte a discursului Său despre rugăciune este un proces unic. Duhul Sfânt este un dar prețios a lui Dumnezeu, este cadoul care aduce cu sine toate celelalte câștiguri. Acest dar este coroana oferită de Isus pentru ucenicii Săi și o dovadă evidentă a dragostei Sale. Cred că este ușor de înțeles faptul că un dar atât de valoros nu-ți ˝pică din cer˝. Dacă îmi permiteți mă voi exprima mai clar: Duhul Sfânt nu se vinde la ofertă. El este dat acelora care își consacră viața lui Isus; este dat acelora care trăiesc o viață de continuă consacrare.
(Ioan 15,4.5) Consacrarea găsește expresie în următoarele:

  • o nevoie după Dumnezeu (˝dacă însetează cineva˝ – Ioan 7,37)
  •  încredere în Dumnezeu (˝cine crede în Mine, … cum zice Scriptura˝– Ioan 7,38)
  •  consacrare totală ca urmare a încrederii lor în Dumnezeu (˝puneți-vă întreaga voastră viață la dispoziția lui    Dumnezeu˝ – Rom.12,1 după traducerea Vestea Bună în limba germană)
  • a-I urma lui Dumnezeu în totul (˝celor ce ascultă de El˝ – Fapte 5,32) cei care renunță la calea lor, merg pe    calea lui Dumnezeu și mărturisesc aceasta după voia lui Dumnezeu. (˝întoarceți-vă acum și lăsati-vă  botezați˝  Fapte 2.38 după traducerea Vestea Bună în limba germană)
  • să nu ai gânduri nedrepte (˝Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite, nu m-ar fi ascultat Domnul˝ – Ps.66.18)
  • recunoașterea și mărturisirea marii noastre nevoi (˝nu am nimic˝ – Luca 11,6)
  • rugăciunea neîntreruptă pentru Duhul Sfânt (Luca 11,9-13)

Nu vedem noi oare deslușit, în așteptările pe care le are Dumnezeu cu privire la noi, cât de prețios este acest dar? Dacă cugetăm la toate aceste condiții, atunci vom constata probabil o lipsă la noi. De aceea eu mi-am făcut un obicei din a mă ruga zilnic pentru a dori Duhul Sfânt și anume în relație cu textul din Ioan 6.37 (după traducerea Vestea Bună în limba germană) ˝cui îi este sete, să vină la Mine și să bea.˝
Putem să ne rugăm: ˝Doamne Isuse, accept, cu întreaga mea ființă, condițiile în vederea primirii Duhului Sfânt. Te rog din inimă ca să le împlinești acum – pentru astăzi – în mine.˝Dumnezeul nostru minunat ne este alături chiar și la îndeplinirea condițiilor.

Duhul Sfânt este izvorul unei vieți împlinite

Ce spune Isus Însuși despre motivul pentru care a venit aici, pe acest pământ? El declară: ˝Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug.˝ Ioan 10.10
Isus dorește ca noi să primim această viață nouă deja acum și, ca după revenirea Sa, să o putem continua în dimensiuni cu totul noi, ca viață veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Și El ne arată că izvorul acestei vieți împlinite este Duhul Sfânt: ˝<Dacă însetează cineva, să vină la Mine, și să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.> Spunea cuvintele acestea despre Duhul.˝ Ioan 7.37-39.
Nu este aceasta o ilustrare potrivită pentru viața din belșug: râuri de apă vie?

Ne-a dat Isus un exemplu corespunzător aici pe pământ?

Știm că Isus a fost conceput prin Duhul Sfânt în Maria, mama Sa. (Mat.1.18) Știm că după botezul Său s-a rugat și ˝Duhul Sfânt s-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel.˝(Luca 3,22) A fost și pentru El necesar și important, în aceste condiții, să primească zilnic Duhul Sfânt? Citez pe E.G.White:
˝Dimineață de dimineață avea Isus contact cu Tatăl Lui din ceruri. El primea zilnic de la El un nou botez (umplere) cu Duhul Sfânt.˝
În cartea Faptele Apostolilor stă scris: ˝ Lucrătorul consacrat are o minunată mângâiere, știind că până și Domnul Hristos, în timpul vieții Sale pe pământ, a căutat zilnic pe Tatăl Său pentru a primi noi și proaspete măsuri de har, de care avea nevoie; ˝
Isus ne-a dat într-adevăr un exemplu corespunzător. Trebuie să ne întrebăm: Dacă Isus avea nevoie zilnic din nou de Duhul Sfânt, nu avem noi, tu și eu, mult mai mare nevoie de Duhul Sfânt?
Apostolul Pavel a înțeles pe deplin cererea lui Isus. El confirmă bisericii din Efes în capitolul 1,13, că fuseseră sigilați cu Duhul Sfânt când au devenit credincioși. În capitolul 3,16.17 îi îndeamnă pe efeseni să devină puternici în Duhul. În cap. 4,30 îi îndeamnă: ˝să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ˝. În cap. 5,18 le poruncește efesenilor, ca apostol împuternicit, și astfel și nouă: ˝Fiți plini de Duhul˝ sau ˝lăsați-vă umpluți mereu de Duhul Sfânt și reînnoiți neîncetat acest proces.˝  Vedem că avem nevoie, de regulă zilnic, de împrospătarea aceasta, chiar dacă am primit Duhul Sfânt la nașterea noastră din nou. Pentru viața spirituală și creșterea unui creștin este important să fie umplut zilnic cu Duhul Sfânt.
În instrucțiunile de studiu ale Bibliei (în limba germană) referitor la textul din Efes. 5,18 stă scris: ˝Ce înseamnă să fii botezat cu Duhul Sfânt?˝ Isus Însuși a explicat aceasta printr-o expresie cu același înțeles. Ești botezat cu Duhul
Sfânt ( Fapte 1,5) atunci când Duhul Sfânt s-a coborât peste tine (versetul 8). Să fii botezat înseamnă să fii cufundat cu totul în ceva – în mod normal în apă. Aceasta implică întreaga persoană. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă să vii cu totul sub influența Duhului Sfânt, să fii cu totul umplut de El. Aceasta nu este o experiență unică, ci ceva ce trebuie să se repete tot mereu, după cum clarifică apostolul Pavel în Efes. 5,18 prin forma grecească a verbului 

Cuvintele de rămas bun ale lui Isus și Duhul Sfânt

Isus a dorit să le împărtășească bucurie și speranță în cuvintele Lui de rămas bun, prin faptul că le-a spus că în locul Lui vine Duhul Sfânt. Isus le spune ceva foarte surprinzător ucenicilor în Ioan 16,7:
˝Totuși, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.˝

O soluție nouă, avantajoasă

Isus le spune ucenicilor ceva uimitor: ˝Vă este de folos să Mă duc.˝ Aceasta înseamnă că noua soluție, respectiv că este cu noi prin intermediul Duhului Sfânt, oferă un avantaj față de prezența Sa personală. În acest fel nu este limitat, ci poate fi la fiecare, indiferent unde tocmai se află.

Profesoara și elevii experimentează puterea lui Dumnezeu

Când în urmă cu circa un an a fost împărțită broșura ˝Pași spre redeșteptare personală˝de H.Haubeil în comunitatea mea, am citit-o într-un timp foarte scurt. Deja pe parcursul cititului am făcut mai multe experiențe cu Dumnezeu decât oricând mai înainte și aceasta m-a fascinat și m-a încurajat.
În apendicele broșurii am găsit următorul sfat: ˝ O cercetare pedagogică a arătat că, pentru a înțelege în profunzime așa o temă hotărâtoare pentru viața noastră, este necesar ca să citim sau să ascultăm de șase până la zece ori materialul.˝
Cuvintele încurajatoare nu mi-au mai dat pace : Fă încercarea cel puțin odată. Rezultatul te va convinge.˝
Aceasta am dorit să experimentez și deja la a treia parcurgere m-a cuprins o mare iubire pentru Mântuitorul nostru, după care am tânjit o viață întreagă.
Am citit broșura de șase ori consecutiv în descurs de două luni și rezultatul a meritat.
A fost de parcă aș fi putut să simt cum ar fi dacă Isus ni s-ar apropia și noi am putea privi în ochii Lui curați, plini de har și iubitori. Această bucurie pentru Mântuitorul nostru nu am vrut să o mai scap din acel moment.
La trezire dimineața tânjeam deja după altarul de dimineață pentru a experimenta în sfârșit iar comuniunea cu Dumnezeu și pe parcursul zilei mă rugam în taină, ca Duhul Sfânt să-mi sprijinească gândurile în conversații, în exemplu, în predare și comunicare.
Ca unui copil flămând după atenție îmi dăruia Dumnezeu puterea și înțelepciunea de a acționa.
Zilele de lucru sunt de atunci încoace umplute de prezența Creatorului. El mă ajută efectiv în rutina zilnică. De atunci mă rog zilnic dimineața și pe parcurs pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Este ca și cum aș fi ajuns mai aproape de cer și aș fi gustat ce frumos va fi acolo.
În timp ce citeam broșura mi-a venit gândul, că și elevii de la școală ar trebui să ia parte la această experiență. Eu predau elevilor de 10-15 ani la școala adventistă privată : Elia, din Vorarlberg, în Lustenau (Austria). Astfel mă rugam pentru ocazii călăuzite. Una din cele mai frumoase experiențe ale mele, despre cum poate Duhul Sfânt lucra la inimile tinere, a urmat scurt timp după aceea.

Un bătăuș de 13 ani și Duhul Sfânt

Întâmplarea începuse un an înainte de a cunoaște broșura despre Duhul Sfânt. Un elev nou venise în școala noastră și în timp de doar câteva zile oaza noastră pașnică fusese tranformată într-o casă de bătăi. Băiatul avea pe atunci 13 ani, cel mai mare dintre toți copiii și ca atare puternic. Multe din câte fuseseră realizate pe parcursul anului școlar și aduseseră roade frumoase, păreau să fi dispărut dintr-o lovitură.
Să îl lăsăm să descrie chiar el : ˝Când venisem la școala mea actuală nu știam ce urma să mă aștepte acolo. În a doua mea zi m-am lăsat provocat, mi-am pierdut cumpătul și m-am luat la bătaie cu unul din colegii mei. L-am lovit, deși era cu mult mai slab decât mine, l-am certat și am vrut să nu-mi mai apară niciodată în fața ochilor.
Mai târziu mi-am recunoscut toate greșelile mele și mi-am cerut iertare, așa cum fusese cazul întotdeauna până atunci. După aceea am avut o discuție cu directoarea. În următoarele luni a început un proces în mine. Ca și fiu de pastor era uimitor cum acest proces a început de abia atunci. Am început să petrec mai mult timp cu Isus.˝
Crezusem că acest tânăr are nevoie de atenție specială. El era responsabil de eșecurile sale, îi părea rău și încerca din nou, însă nu reușea pe termen lung prin propria putere. La început de abia dacă trecea o zi, în care să nu fie implicat într-o bătaie, însă încetul cu încetul situația se îmbunătățea.
După șase luni spunea că trebuie să fi fost rugăciunile cele care îl aduseseră mai aproape de Dumnezeu. Între timp se ruga și el în fiecare dimineață pentru putere. Accesele de furie și bătăile au devenit mai rare.
Trecuseră 11 luni de când era la noi și se puteau observa mai multe îmbunătățiri. Însă mânia lui, accesele de înjurături, pumnii lui nu erau încă sub control permanent. Era ceva cu totul firesc – el încerca prin propria putere și cu rațiunea să biruiască și aceasta îi reușea uneori mai bine, alteori deloc.
Rugăciunile noastre au produs ceva, dar atitudinea încă nu corespundea și puterea înnoitoare a Duhului ne lipsea. Cui îi era de folos să-ți recunoști greșeala, să încerci să-ți îmblânzești mânia, dar în următorul moment să lovești iar? Când am recunoscut că ajunsesem la limita înțelepciunii mele, mi-a căzut în mână broșura mai sus amintită.
A sosit exact la momentul potrivit. Atunci am observat ce ne lipsea. Era puterea Duhului Sfânt. Încă nici nu Îl rugasem să ne ajute!
Deoarece eu însumi eram pătrunsă de mesajul broșurii <Pași spre redeșteptare personală>, mi-am luat curaj să-l întreb pe băiat dacă el se rugase vreodată pentru Duhul Sfânt. Nu – nu o făcuse. Atunci am încercat să-i fac poftă să citească broșura. De primit nu o primise încă. Trebuia să și-o dorească cu adevărat. Curând m-a rugat să i-o dau.
Acestea sunt propriile lui cuvinte : ˝În noiembrie 2012 profesoara mea îmi dăduse broșura ˝Pași spre redeșteptare spirituală˝. Am început foarte zelos să o citesc. Atunci nu-mi era cunoscută încă lucrarea Duhului Sfânt cu adevărat.˝
Într-o singură zi ˝înghițise˝aproape complet primele două capitole iar când o terminase de citit, m-a întrebat la a câta oară eram eu cu cititul broșurii.
El începuse deja a doua oară să o citească și urma să facă exact așa cum scrie în ea : să o citească de 6-10 ori.
De atunci s-au schimbat multe. … Începând cu decembrie 2012 nu a mai avut loc nici o bătaie – nu-mi venea să cred. Băieții pe care îi bătea zilnic au devenit prietenii lui și sunt foarte uniți.
A devenit cu totul altul – politicos și le vine celorlalți în întâmpinare, iar în ființa lui agitată a intrat o anumită liniște. Dumnezeu lucrează, și acest lucru poate fi confirmat de colegii lui. El îl lasă pe Dumnezeu să lucreze la inima lui.
Roadele pot fi simțite – în fiecare zi. Spre slava lui Dumnezeu doresc să amintesc, că băiatul s-a botezat în luna iunie 2013. Dacă nu a fost acesta Duhul Sfânt…
Am crezut tot timpul că mă pot descurca suveran cu un copil și-l pot conduce la a recunoaște el însuși o situație. Răbdarea, afecțiunea și conversațiile fără sfârșit au ajutat, dar nu au funcționat pe termen lung. Aici a trebuit să intervină Dumnezeu și m-a învățat că Duhul Său este acela care face și imposibilul posibil.
Dacă acest băiat va fi intr-o zi în ceruri voi știi că Dumnezeu a pus totul la cale. Când am ajuns la limita înțelepciunii mele și am înțeles în sfârșit că nu eu sunt cea care poate să-l conducă, atunci Dumnezeu a început să lucreze radical la inima băiatului. Prind curaj să văd că la Dumnezeu nu există cazuri fără speranță. C.P.

Rugăciune : Tată din ceruri, îți mulțumesc pentru invitația insistentă a lui Isus de a mă ruga pentru Duhul Sfânt. Îmi pare rău pentru pierderile pricinuite din lipsa Duhului Sfânt. Am nevoie de asistența dumnezeiască pentru ca Isus să poată deveni mai mare în viața mea. Nu există domeniu în viața mea în care să nu am nevoie de ajutorul Său. Mulțumesc că Duhul Sfânt îmi poate schimba caracterul și vrea să mă facă potrivit pentru Împărăția lui Dumnezeu. Mă predau Ție cu tot ce sunt și am. Îți mulțumesc pentru că mă primești și mă binecuvântezi. Ajută-mă să cresc în cunoștința despre Duhul Sfânt. Amin.

Sursa: https://www.zecezilederugaciune.ro/2020/11/26/darul-pretios-al-lui-isus/

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.