Ziua 38 – De la imposibil la posibil

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

”Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu”. (Marcu 10:27)

”Imposibilitățile naturale nu pot să oprească lucrarea Celui Atotputernic.” Hristos, Lumina Lumii , p. 535

”Avem un Dumnezeu a cărui ureche nu este astupată față de cererile noastre, iar dacă punem la încercare cuvântul Său, El va onora credința noastră. El dorește ca toate interesele noastre să fie împletite cu interesele Sale și atunci va putea să ne binecuvânteze în siguranță, pentru că nu ne vom slăvi pe noi înșine când vom primi binecuvântarea, ci Îi vom aduce lui Dumnezeu toată lauda. Review and Herald, June 9, 1891

Întrebări de meditat

  • De multe ori credința noastră în Dumnezeu este mică deoarece nu recunoaștem cu adevărat mărimea Dumnezeului nostru.
  • Credem că problemele noastre sunt atât de mari încât El nu le poate rezolva. Uităm că îl slujim pe Dumnezeul care a întins cerurile prin puterea Sa mare și nimic nu este prea greu pentru El.
  • Ia-ți un timp astăzi, pentru a medita asupra măreției lui Dumnezeu. Scrie caracteristicile și atributele pe care numai Dumnezeu le are.
  • Pe măsură ce faci această activitate simplă, cere lui Dumnezeu să-ți sporească priceperea și înțelegerea despre cine este El cu adevărat.

Motive de rugăciune – Duminică, 3 mai 2020

MOTIVE DE LAUDĂ

Lăudăm Domnul că mulți din poporul lui Dumnezeu își exprimă credința în conducerea Lui și caută oportunități, în loc să se concentreze doar pe ușile care s-au închis în timpul acestei pandemii.

CERERI:
  • Rugați-vă ca oamenii să-L întrebe pe Dumnezeu despre această situație de criză – „Încearcă Dumnezeu să ne spună ceva?” (1 Samuel 3:10)
  • Rugați-vă pentru mulți oameni din țările cele mai sărace care nu au serviciu și au probleme să obțină chiar și mâncare de bază, cum ar fi orez și făina de porumb. Mulți sunt în pericol de a muri de foame.
  • Rugați-vă pentru inimi deschise în oamenii din întreaga lume – pentru a da, pentru a ajuta și pentru a se ruga pentru cei aflați în criză. (Proverbe 22: 9, Psalmul 86: 6-7)
  • Rugați-vă pentru fermierii care se luptă să planteze sau să recolteze și pentru ca lucrătorii sezonieri să fie sănătoși.

Pentru aprofundare – Sugestii pentru studiu suplimentar în această săptămână:

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Materiale pentru studiu suplimentar:

“‘Dacă poți!’… Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede.” (Marcu 9, 23.) Credința este aceea care ne unește cu cerul și ne aduce tărie pentru a face față puterilor întunericului. În Hristos, Dumnezeu a rânduit posibilități pentru a birui orice trăsătură rea și a ne împotrivi oricărei ispite, oricât de tari. Dar mulți au sentimentul că le lipsește credința și de aceea rămân departe de Hristos. Aceste suflete, în nevrednicia lor deznădăjduită, să se prindă de îndurarea Mântuitorului lor plin de compasiune. Nu vă uitați la eu, ci la Hristos. El, care i-a vindecat pe cei bolnavi și a alungat demonii când umbla printre oameni, este încă același puternic Răscumpărător. Atunci, prindeți-vă de făgăduințele Sale, care sunt asemenea unor frunze din pomul vieții: “Pe cel care vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” (Ioan 6, 37.) Când veniți la El, să credeți că vă primește, căci a făgăduit. Nu puteți pieri când faceți acest lucru. Niciodată!” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 65)

„Isus răspunse: “Dacă poți…. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede!” La Hristos nu e lipsă de putere; vindecarea fiului depindea de credința tatălui. Izbucnind în lacrimi, dându-și seama de propria slăbiciune, tatăl s-a predat îndurării lui Hristos: “Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!”
Isus Se îndreptă către suferind și zise: “Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el”. Un țipăt s-a auzit, urmat de o luptă de moarte. Plecând, părea că demonul e aproape să prăpădească viața victimei lui. Apoi copilul rămase nemișcat, ca mort. Mulțimea șoptea: “A murit!” Dar Isus l-a apucat de mână și, ridicându-l, l-a predat tatălui său în desăvârșită sănătate la minte și la corp. Tatăl și fiul lăudau numele Eliberatorului. Oamenii “au rămas uimiți” de puterea minunată a lui Dumnezeu, în timp ce cărturarii, înfrânți și abătuți, au plecat cu fruntea întunecată.

“Dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne.” Câte suflete apăsate de păcat au făcut să răsune această rugăciune! Și tuturor, Mântuitorul milostiv le răspunde: “Dacă poți … totul este cu putință celui care crede”. Credința este aceea care ne pune în legătură cu cerul și ne aduce puteri pentru a ne lupta cu forțele întunericului. În Hristos, Dumnezeu i-a asigurat omului mijloacele pentru a birui orice trăsătură păcătoasă și a rezista oricărei ispite, oricât deputernică ar fi. Dar mulți simt că le lipsește credința și din cauza aceasta stau departe de Hristos. Faceți ca aceștia, în deznădejdea și necredința lor, să se predea harului Mântuitorului lor milostiv. Să nu privească la ei, ci la Hristos. Acela care a vindecat pe bolnavi și a scos demoni când umbla printre oameni este același Mântuitor puternic și astăzi. Credința vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Însușiți-vă făgăduința Sa: “Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” (Ioan 6, 37.) Aruncați-vă la picioarele Sale și strigați: “Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!” Niciodată nu vei pieri dacă faci astfel, niciodată!” (E. G. White – Hristos Lumina Lumii, pag. 429)

„O credință ca aceasta este necesară în lume astăzi — credința care se prinde de făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu și nu se lasă până când Cerul nu răspunde. O credință ca aceasta ne leagă strâns cu Cerul și ne aduce putere pentru a lupta cu forțele întunericului. “Prin credință”, copiii lui Dumnezeu “au cucerit împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștile vrăjmașe”. (Evrei 11, 33.34.) Și prin credință și noi astăzi trebuie să atingem înălțimile planului lui Dumnezeu pentru noi! “Tu zici: Dacă poți!… Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede!” (Marcu 9, 23.)

Credința este un element esențial al rugăciunii biruitoare. “Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută”. (Evrei 11, 6.) “Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut”. (1 Ioan 5, 14.15.) Cu credința stăruitoare a lui Iacov, cu stăruința neabătută a lui Ilie, să prezentăm rugăciunile noastre Tatălui, cerând tot ceea ce El a făgăduit. Onoarea tronului Său este pusă în joc pentru împlinirea cuvântului Său.” (E. G. White – Profeţi şi regi, pag. 157)

„Cei care sunt adoptați în familia lui Dumnezeu sunt schimbați prin Duhul Său. Îngăduința de sine și dragostea supremă față de eu sunt schimbate în renunțare la sine și dragoste supremă față de Dumnezeu. Niciun om nu moștenește sfințenia de la naștere și nici nu poate să ajungă credincios față de Dumnezeu prin vreo metodă pe care o poate concepe el singur. „Despărțiți de Mine”, spune Hristos, „nu puteți face nimic” (Ioan 15,5). Neprihănirea omenească este ca o „haină murdară”. Însă la Dumnezeu totul este cu putință. Prin puterea Răscumpărătorului, omul slab și supus greșelii poate să ajungă mai mult decât biruitor asupra răului care îl tulbură.” (E. G. White – Solii alese, vol. 1, pag. 153)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.