Ziua 35 – Rugaţi-vă pentru harul Său

Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită”. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.  De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare. (2 Corinteni 12: 9-10).

Continuă lectura Ziua 35 – Rugaţi-vă pentru harul Său

Ziua 34 – Rugați-vă totdeauna în umilință

Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne!  Cântați  Domnului, care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile Lui! Căci El răzbună sângele vărsat şi Îşi aduce aminte de cei nenorociți, nu uită strigătele lor. (Psalm 9:9-12)

Continuă lectura Ziua 34 – Rugați-vă totdeauna în umilință

Ziua 33 – Rugaţi-vă pentru eliberare

Eu am căutat pe Domnul şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie şi nu ţi se umple faţa de ruşine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.  Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. (Psalm 34:4-7)

Continuă lectura Ziua 33 – Rugaţi-vă pentru eliberare

Ziua 32 – Rugați-vă folosind făgăduințele

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. (2 Petru 1:3,4)

Continuă lectura Ziua 32 – Rugați-vă folosind făgăduințele

Osea 10:12-13

Textele biblice pentru astăzi se găsesc în Osea 10:12-13:

„Semănați potrivit cu neprihănirea, și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou! Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă plouă mântuire. Ați arat răul, ați secerat nelegiuirea și ați mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji.”

Continuă lectura Osea 10:12-13