Ziua 33 – Rugaţi-vă pentru eliberare

Spread the love

Eu am căutat pe Domnul şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie şi nu ţi se umple faţa de ruşine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.  Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. (Psalm 34:4-7)

”Noi avem prea puțină credință. Noi Îi punem limite Sfântului lui Israel. Ar trebui să fim recunoscători că El Se coboară până acolo, încât să folosească pe vreunul dintre noi ca unealtă a Sa. Fiecare rugăciune stăruitoare făcută cu credință va primi un răspuns. Acesta poate să nu vină întocmai cum l-am așteptat, dar va veni exact atunci când vom avea cea mai mare nevoie de el. „Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da”. (E. G. White – Rugăciunea, pag. 99)

Întrebări de meditat:

Poate că, în timp ce privești în jur în cercul tău social, vezi pe unii care se luptă cu adevărat să aibă credință. De ce nu te gândești la unele modalități practice de a împărtăși credința cu un frate sau o soră în nevoie?

Poate îi împrumuți (sau recomanzi) o carte bună care să-i clădească credința precum „O mie să cadă” sau „O minune după alta”. Când vedem ce minuni a făcut Dumnezeu în viața altora, putem avea încredere pentru propria noastră viață astăzi.

Sau poţi să scrii pe o vedere niște făgăduințe biblice și dăruiește cuiva care are nevoie. Dacă nu ești sigur cui să te adresezi, întreabă-L pe Dumnezeu și El îți va arăta!

Motive de rugăciune – Marți, 28 aprilie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

În Filipine, ca urmare a acestei pandemii, sute de tineri se roagă împreună în fiecare zi pe Zoom, iar multe inimi sunt atinse și aduse mai aproape de Isus. Lăudăm  pe Domnul pentru spiritul de rugăciune care crește peste tot. Mulți caută cu seriozitate și o înțelegere mai profundă a Cuvântului lui Dumnezeu.

CERERI:

  • Rugați-vă pentru pastorul local. Rugați-vă ca Dumnezeu să-L susțină, să-L ocrotească și, cel mai important, să-L umple cu o revărsare și mai abundentă a Duhului Sfânt. 
  • Rugați-vă pentru conducerea bisericii, liderii Conferinței Generale, administratorii, directorii de departamente și personalul. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea înțelepciune în timp ce încearcă să conducă și să promoveze misiunea bisericii în această criză.
  • Rugați-vă în mod deosebit pentru fratele Ted Wilson, președintele Conferinței Generale, GT. Ng, secretar și Juan Prestol, trezorier. Rugați-vă pentru înțelepciune specială pentru ei, protecție pentru familiile lor și binecuvântarea Duhului Sfânt în timp ce ne conduc în perioada acestei crize.
  • Rugați-vă pentru conducerea lui Dumnezeu pentru viitorul bisericii noastre. Rugați-vă să nu pierdem această ocazie pentru a împărtăși dragostea lui Isus și adevărurile frumoase din Apocalipsa 14 și 18, unei lumi în nevoie.
  • Rugați-vă cu stăruință ca Ploaia Târzie să vină așa cum a promis Dumnezeu, astfel încât lucrarea să poată fi terminată și să putem merge acasă. Nu mai este timp pentru afaceri ca de obicei. Este timpul să terminăm lucrarea și să ne pregătim să-L întâlnim pe Isus.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Istoria copiilor lui Israel este scrisă pentru învățătura și avertizarea tuturor creștinilor. Când israeliții erau surprinși de primejdii și dificultăți și calea lor părea să fie oprită, credința îi părăsea și ei murmurau împotriva conducătorului pe care l-a hotărât Dumnezeu pentru ei. Ei l-au învinuit pentru că i-a adus în pericol, când el doar a ascultat de glasul lui Dumnezeu.

Porunca divină era: “Pornește înainte”. Ei nu trebuia să aștepte până când calea avea să fie deschisă și până puteau să înțeleagă tot planul de eliberare. Cauza lui Dumnezeu este înainte, și El va descoperi calea înaintea poporului Său. A ezita și a murmura înseamnă a manifesta neîncredere în fântul lui Israel. Dumnezeu, în providența Sa, i-a adus pe evrei în întăriturile muntelui, cu Marea Roșie în fața lor, pentru ca El să poată aduce la îndeplinire eliberarea lor și să-i scape pentru totdeauna de vrăjmași. El îi putea salva pe orice altă cale, dar a ales această metodă ca să le încerce credința și să le întărească încrederea în El.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pag. 25)

„Mulți dintre cei care mărturisesc credința noastră se află în această situație. Ei sunt slabi și fără putere pentru că se încred în propria lor putere. Dumnezeu lucrează cu putere pentru un popor credincios care ascultă de Cuvântul Său fără să întrebe sau să se îndoiască. Maiestatea cerului, cu oștirea îngerilor Lui, a nivelat zidurile Ierihonului fără ajutor uman. Luptătorii înarmați ai lui Israel n-aveau nici un motiv să se mândrească cu realizările lor. Totul a fost făcut prin puterea lui Dumnezeu. Fie ca oamenii să renunțe la eu și la dorința de a lucra după propriile lor planuri, fie ca ei să se supună umiliți față de voința divină, și Dumnezeu va reînviora puterea lor și va aduce copiilor Săi eliberare și biruință.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pag. 164)

„Isus stătea înaintea oamenilor ca un prezentator plin de vigoare, ce susținea profețiile cu privire la Sine Însuși. Explicând cuvintele pe care le citea, El a vorbit despre Mesia, ca aducând mângâiere celor apăsați, eliberare robilor, vindecare celor întristați, dând vedere orbilor și descoperind lumii lumina adevărului…. Inimile lor au fost mișcate de Duhul Sfânt și ei au răspuns Domnului cu amin-urile și laudele lor.” (E. G. White – Adevărul despre îngeri, pag. 182)

„Biblia ne arată pe Dumnezeu în locul Lui înalt și sfânt, nu într-o stare de inactivitate, nu în tăcere și singurătate, ci înconjurat de zece mii de ori zece mii și mii de inteligențe sfinte, toate așteptând să facă voia Lui. Pe căi pe care noi nu le putem pricepe, El este în legătură vie cu fiecare parte a stăpânirii Sale. Dar tocmai în această parte a lumii, în oamenii pentru care L-a dat pe unicul Său Fiu spre a-i mântui, este concentrat interesul Lui și al întregului cer. Dumnezeu Se apleacă de pe tronul Său pentru a asculta strigătele celor apăsați. La fiecare rugăciune sinceră, El răspunde: “Iată-Mă!” El îi înalță pe cei întristați și obosiți. În toate durerile noastre, El simte durerea împreună cu noi. În fiecare ispită și în fiecare încercare, îngerul feței Sale este aproape, ca să aducă eliberare.” (E. G. White – Hristos Lumina Lumii, pag. 356)

„Pe pragul împlinirii — Trăim într-una din cele mai solemne perioade din istoria omenirii. Nu mai există timp pentru păcat; a fost întotdeauna primejdios să continuăm să păcătuim, însă acest lucru este adevărat într-un sens special în prezent. Noi ne aflăm acum chiar la hotarele lumii veșnice și ne aflăm în cea mai solemnă relație cu timpul și veșnicia, ca niciodată înainte. Fie ca fiecare persoană să-și cerceteze acum propria inimă și să caute razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii, care să alunge tot întunericul spiritual și să curățească de orice întinăciune.

Pentru noi, care ne aflăm chiar pe pragul împlinirii lor, ce moment profund, ce interes viu reprezintă descrierea lucrurilor viitoare — evenimente pentru care, din momentul când primii noștri părinți au plecat din Eden, copiii lui Dumnezeu au stat de veghe și au așteptat, le-au așteptat cu dor și s-au rugat!

Frați peregrini, ne aflăm încă printre umbrele și zarva activităților de pe pământ, dar în curând Mântuitorul nostru va veni pentru a ne aduce eliberare și odihnă. Să privim prin credință binecuvântările viitoare, așa cum sunt ele descrise de mâna lui Dumnezeu.” (E. G. White – Căminul Adventist, pag. 550)

„Criza cea mare stă chiar în fața noastră. Pentru a face față încercărilor și ispitelor ei și pentru a îndeplini îndatoririle ei se va cere o credință dăinuitoare. Dar noi putem triumfa în mod glorios; nici un suflet care veghează, se roagă și crede nu va fi prins în cursă de către vrăjmaș.

În timpul încercării ce ne stă în față, semnul legământului purtării de grijă a lui Dumnezeu va fi pus asupra acelora care au păzit cuvântul răbdării Sale. Hristos va spune celor credincioși ai Săi: “Du-te poporul Meu, intră în odaia ta, și încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia”. (Isaia 26, 20.) Leul din Iuda, atât de îngrozitor pentru cei care au lepădat harul Său, va fi Mielul lui Dumnezeu pentru cei ascultători și credincioși. Stâlpul de nor, care exprimă mânie și groază pentru călcătorul Legii lui Dumnezeu, este lumină, îndurare și eliberare pentru cei care au păzit poruncile Lui. Brațul care este puternic pentru a-i lovi pe răzvrătiți va fi puternic pentru a-i elibera pe cei credincioși. Fiecare credincios va fi în mod sigur adunat. “El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare, și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă”. (Matei 24, 31.)” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pag. 164)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.