Ziua 32 – Rugați-vă folosind făgăduințele

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. (2 Petru 1:3,4)

„Fiecare făgăduință din Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi. În rugăciunile tale, prezintă cuvântul făgăduit al lui Iehova și prin credință cere împlinirea acelor făgăduințe. Cuvântul Său este garanția că dacă ceri cu credință, vei primi toate binecuvântările spirituale. Continuă să ceri și vei primi nespus mai mult decât tot ce ceri sau gândești. Educă-te să ai încredere nelimitată în Dumnezeu. Aruncă asupra Lui toate îngrijorările tale. Așteaptă-L cu răbdare și El iți va îndeplini dorința.” In Heavenly Places, p. 71

Întrebări de meditat:

Ce înseamnă să ai încredere nelimitată în Dumnezeu și în Cuvântul Său?

Dacă fiecare făgăduință din Cuvânt este într-adevăr pentru noi, așa cum ni se spune, de ce suntem încă atât de adesea foarte reticenți să-L credem pe Dumnezeu pe Cuvânt?

Care sunt unele modalități prin care ne-am putea schimba rugăciunile pline de îndoială în rugăciuni de credință încrezătoare? (Sugestie: Vezi Ioan 6:37, Evrei 11: 6 și Rom. 10:17)

Motive de rugăciune – Luni, 27 aprilie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

Îl lăudăm pe Domnul pentru rezolvarea problemelor tehnice ale prezentărilor din seria HOPE AWAKENS cu It is Written. Ne rugăm în continuare pentru protecția lui Dumnezeu asupra acestei serii.

CERERI:

  • Rugați-vă pentru cei care ascultă și urmăresc seriile „Hope Awakens” și ”Pandemia Speranței”. Rugați-vă ca multe inimi și vieți să fie schimbate pentru totdeauna.
  • Rugați-vă pentru cei care luptă cu COVID-19. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea suflarea vindecării fizice și spirituale.
  • Rugați-vă pentru toți lucrătorii din prima linie și pentru cei esențiali, de la personalul medical până la angajații magazinelor alimentare și ai serviciilor de livrare. Rugați-vă ca mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu să fie peste ei, în timp ce slujesc altora și mențin deschise principalele activități.
  • Rugați-vă pentru persoanele în vârstă care sunt blocate în casele de bătrâni, unde familia nu-i poate vizita. Unii nu pot înțelege de ce se întâmplă așa. Rugați-vă ca harul susținător al lui Dumnezeu să fie cu ei.
  • Rugați-vă pentru cei care se luptă cu anxietatea, frica și mai ales pentru cei care trăiesc singuri. De cunoașteți pe cineva care se potrivește criteriilor de mai sus, rugați-vă pentru o modalitate de a ajunge la ei – în mod potrivit și adecvat social – și de a le arăta că ne pasă.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Materiale pentru studiu suplimentar:

„O credință ca aceasta este necesară în lume astăzi — credința care se prinde de făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu și nu se lasă până când Cerul nu răspunde. O credință ca aceasta ne leagă strâns cu Cerul și ne aduce putere pentru a lupta cu forțele întunericului. “Prin credință”, copiii lui Dumnezeu “au cucerit împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă ostile vrăjmașe”. (Evrei 11, 33.34.) Prin credința, și noi astăzi trebuie să atingem înălțimile planului lui Dumnezeu pentru noi! “Tu zici: ‘Dacă poți!’ Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede!” (Marcu 9, 23.)… (E. G. White – Rugăciunea, pag. 138)

„Credința este aceea care ne unește cu cerul și ne aduce tărie pentru a face față puterilor întunericului. În Hristos, Dumnezeu a rânduit posibilități pentru a birui orice trăsătură rea și a ne împotrivi oricărei ispite, oricât de tari. Dar mulți au sentimentul că le lipsește credința și de aceea rămân departe de Hristos. Aceste suflete, în nevrednicia lor deznădăjduită, să se prindă de îndurarea Mântuitorului lor plin de compasiune. Nu vă uitați la eu, ci la Hristos. El, care i-a vindecat pe cei bolnavi și a alungat demonii când umbla printre oameni, este încă același puternic Răscumpărător. Atunci, prindeți-vă de făgăduințele Sale, care sunt asemenea unor frunze din pomul vieții: “Pe cel care vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” (Ioan 6, 37.) Când veniți la El, să credeți că vă primește, căci a făgăduit. Nu puteți pieri când faceți acest lucru. Niciodată!” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 65)

„Există mulțimi de oameni care se luptă cu sărăcia, fiind siliți să trudească din greu pentru o plată mică și incapabili să-și asigure mai mult decât strictul necesar al vieții. Munca grea și lipsurile, fără vreo speranță că i-ar aștepta și lucruri mai bune, fac ca povara să le fie foarte grea. Când durerea și boala se alătură acestora, povara este aproape insuportabilă. Epuizați de griji și apăsați, ei nu știu încotro să apuce pentru a fi ușurați. Compătimiți-i, fiindu-le aproape în încercări, necazuri și dezamăgiri. Acest lucru vă va deschide calea pentru a-i ajuta. Vorbiți-le despre făgăduințele lui Dumnezeu, rugați-vă cu și pentru ei, inspirați-le nădejde.

Cuvintele de înviorare și încurajare rostite atunci când sufletul este bolnav, iar pulsul curajului este scăzut — acestea sunt privite de Mântuitorul ca fiind spuse către El Însuși. Când inimile sunt înviorate, îngerii cerești privesc, aprobând încântați.” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 154)

Rugăciune și credință
Am văzut deseori cum copiii lui Dumnezeu neglijează rugăciunea, mai ales cea tainică, mult, mult prea mult; că mulți nu exercită acea credință pe care au datoria și privilegiul de a o exercita, așteptând adesea acel simțământ pe care numai credința îl poate aduce. Simțirea nu este credință; cele două sunt lucruri distincte. Credința ne aparține, pentru a o exercita, dar simțămintele de bucurie și binecuvântarea sunt ale lui Dumnezeu și El le oferă. Harul lui Dumnezeu vine la suflet prin canalul de credință vie și stă în puterea noastră să ne folosim de acea credință.

Credința adevărată se prinde și pretinde binecuvântarea promisă înainte de a o primi și simți. Trebuie să trimitem în credință cererile noastre, sus, dincolo de cea de-a doua despărțitură, și să ne lăsăm credința să se prindă de binecuvântarea făgăduită și să o pretindem ca fiind a noastră. Atunci trebuie să credem că primim binecuvântarea, întrucât credința noastră s-a prins de ea și, după Cuvânt, este a noastră. “Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea.” Marcu 11, 24. Iată credința, credința desăvârșită, să credem că am primit binecuvântarea chiar înainte de a se realiza. Când binecuvântarea promisă este primită și ne bucurăm de ea, credința este depășită. Dar mulți au părerea că au mai multă credință când se bucură într-o mare măsură de Duhul Sfânt, și că nu pot avea credință, dacă nu simt puterea Duhului. Asemenea persoane confundă credința cu binecuvântarea care vine prin credință. Momentul cel mai potrivit pentru a ne exercita credința este atunci când ne simțim lipsiți de Duhul Sfânt. Când norii groși, de întuneric, par să se strângă deasupra minții, atunci este momentul să lăsăm credința vie să străpungă negura și să risipească norii.

Adevărata credință se întemeiază pe făgăduințele cuprinse în Cuvântul lui Dumnezeu, și numai aceia care se supun acelui Cuvânt pot pretinde făgăduințele lui glorioase. “Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da.” Ioan 15, 7. “Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui.” 1 Ioan 3, 22.

Ar trebui să petrecem mult timp în rugăciune tainică. Hristos este vița, voi sunteți mlădițele. Și dacă vrem să creștem și să înflorim, trebuie să ne tragem continuu seva și hrana din Vița cea Vie; căci despărțiți de Viță, nu avem nici o putere.

L-am întrebat pe înger de ce nu mai era credință și putere în Israel. El a spus: “Voi dați drumul prea curând la brațul Domnului. Stăruiți cu cererile voastre înaintea tronului și prindeți-vă bine, prin credință puternică. Făgăduințele sunt sigure. Credeți că primiți lucrurile pe care le cereți, și le veți avea.” Atenția mi-a fost apoi atrasă asupra lui Ilie. Și el era supus acelorași pasiuni ca și noi, și s-a rugat cu hotărâre. Credința lui a trecut cu bine încercarea. De șapte ori s-a rugat înaintea Domnului și, în cele din urmă, norul s-a arătat. Am văzut că noi ne-am îndoit de făgăduințele sigure și L-am rănit pe Mântuitorul prin lipsa noastră de credință.

Îngerul a spus: “Pune-ți armătura și mai presus de orice ia-ți scutul credinței; căci acela îți va apăra inima, viața însăși de săgețile de foc ale celor răi”. Dacă vrăjmașul îi poate face pe cei disperați să-și ia ochii de la Isus, să privească la ei înșiși și să se ocupe de propria lor nevrednicie, în loc să se gândească la vrednicia lui Isus, la dragostea, meritele și marea Sa îndurare, el le va lua scutul credinței și își va atinge scopul; vor fi expuși, neapărați în fața ispitelor lui de foc. Cei slabi ar trebui, de aceea, să privească la Isus și să creadă în El; ei exercită atunci credință.” (E. G. White – Scrieri timpurii, pag. 72-73)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.