Ziua 34 – Rugați-vă totdeauna în umilință

Spread the love

Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne!  Cântați  Domnului, care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile Lui! Căci El răzbună sângele vărsat şi Îşi aduce aminte de cei nenorociți, nu uită strigătele lor. (Psalm 9:9-12)

”O rugăciune stăruitoare oferită dintr-o inimă stăpânită de către cel care dorește să facă voia Maestrului are o valoare mai mare în vederea lui Dumnezeu decât elocvența vorbirii. Este posibil ca agentul uman să nu aibă ceva de spus în consiliile legislative, poate nu i se permite să delibereze în senate sau să voteze în parlamente, dar are acces la Dumnezeu. Regele regilor se apleacă jos pentru a asculta rugăciunea venită dintr-o inimă smerită și pocăită. Dumnezeu aude fiecare rugăciune care este oferită cu tămâia credinței. Cel mai slab copil al lui Dumnezeu poate exercita o influență în armonie cu sfaturile cerului.” That I May Know Him, p. 270

Întrebări de meditat:

După cum îi place unui autor să spună: „Mândria nu ascultă. Știe deja”. Există modalități prin care poate ai permis mândriei să-ți influențeze abilitățile de ascultare?

Poate că există căi prin care ai permis mândriei să-ți stăpânească limba sau chiar să îți dicteze rugăciunile? Dacă da, roagă-te ca Dumnezeu să-ți arate cum să ceri iertare celor care  au fost răniți de modul tău plin de mândrie de a vorbi sau a trăi. Da, este greu, dar dacă Dumnezeu ne va asculta rugăciunile, trebuie să eliminăm mândria, atât între noi și mai ales față de El. (Vezi Iacov 4:10, Isaia 57:15)

Motive de rugăciune – Miercuri, 29 aprilie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că El stăpânește această lume și încă stă pe tron. Cu toate că viața pare scăpată de control acum pentru mulți dintre noi, ne putem odihni în siguranța brațelor veșnice care promit că nu ne vor părăsi niciodată și nu ne vor uita. Amintiți-vă, El a văzut toată această pandemie COVID19 înainte de a veni asupra lumii noastre și nimic nu ne atinge decât dacă El permite aceasta. Așadar, dacă ne confruntăm cu boala, cu pierderea financiară sau cu alte încercări și durere – să lăudăm pe Dumnezeu că El este încă pe tron și poate transforma în bine ceea ce inamicul a intenționat să fie rău.

CERERI:

  • Rugați-vă mai ales pentru cei care nu au un cuvânt de spus în lupta pentru ei înșiși sau pentru a obține ajutorul de care au nevoie în timpul acestei crize.
  • Rugați-vă pentru copii, cei vârstnici, vulnerabili și mamele singure care se luptă să supraviețuiască.
  • Rugați-vă pentru populațiile de refugiați campați prin Europa, în Grecia și alte țări din întreaga lume. Rugați-vă pentru asigurarea nevoilor, asistenței medicale și pentru drepturile lor ca ființe umane.
  • Continuați să vă rugați pentru misionarii care se înghesuie la posturile lor de serviciu în diverse locuri din lume. Rugați-vă să aibă asigurate nevoile și pentru siguranța lor fizică.
  • Rugați-vă pentru putere și refacere continuă pentru cei care nu mai sunt infectaţi de Coronavirus. Rugați-vă pentru vindecarea plămânilor și putere pentru a reveni la viața normală.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Când sunt la necaz, mulți cred că trebuie să apeleze la vreun prieten pământesc, căruia să-i spună despre supărările lor și de la care să cerșească ajutor. În împrejurări grele, neîncrederea le umple inimile, iar calea pare întunecoasă. Și în tot acest timp, alături de ei stă puternicul Sfetnic al veacurilor, invitându-i să-și pună încrederea în El. Isus, marele Purtător de poveri, spune: “Veniți la Mine și vă voi da odihnă.” Să ne întoarcem de la El înspre ființele omenești schimbătoare, care depind de Dumnezeu la fel cum depindem noi înșine?

Puteți avea simțământul imperfecțiunii caracterului vostru și al priceperii voastre reduse, în comparație cu măreția lucrării. Dar chiar dacă ați avea cel mai puternic intelect dat vreodată omului, nu v-ar fi îndeajuns pentru lucrarea voastră. “Fără Mine, nu puteți face nimic” (Ioan 15, 5), spune Domnul și Mântuitorul nostru. Rezultatul a tot ce facem este în mâinile lui Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla, prindeți-vă de El cu încredere neclintită, constantă.

În afacerile voastre, în părtășia cu alții în orele de destindere și în căsătorie, în toate întovărășirile în care intrați, să începeți prin rugăciune sinceră, umilă. Veți arăta astfel că Îl onorați pe Dumnezeu, iar Dumnezeu vă va onora pe voi. Rugați-vă când sunteți cuprinși de teamă. Când deznădejdea pune stăpânire pe voi, pecetluiți-vă buzele față de oameni; nu umbriți poteca altora; dar spuneți-I totul lui Isus. Înălțați-vă mâinile după ajutor. În slăbiciunea voastră, prindeți-vă de tăria infinită. Cereți umilință, înțelepciune, curaj, sporirea credinței, pentru a vedea lumina în lumina lui Dumnezeu și a vă bucura în dragostea Sa.” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 512-513)

„Când suntem plini de umilință și pocăință, stăm în locul în care Dumnezeu poate și vrea să ni Se arate. El are o mare plăcere când noi ne grăbim să trecem de îndurările și binecuvântările Sale, având ca motiv dorința ca El să-și reverse asupra noastră binecuvântări mai mari. Domnul va face mai mult decât să împlinească strict așteptările celor care se încred pe deplin în El. Isus știe exact de ce anume au nevoie copiii Săi, știe câtă putere divină vom lua pentru binecuvântarea omenirii; iar El revarsă asupra noastră tot ce vom folosi spre binecuvântarea altora și pentru înnobilarea propriilor noastre suflete.

Trebuie să avem mai puțină încredere în ce putem face noi înșine și mai multă încredere în ce poate face Domnul pentru și prin noi. Nu sunteți angajați în propria voastră lucrare; voi înfăptuiți lucrarea lui Dumnezeu. Predați-vă Lui voința și calea voastră. Nu păstrați nici o rezervă, nu faceți nici măcar un compromis cu eul. Aflați ce înseamnă să fii liber în Hristos.” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 513)

„Când Îl rugați pe Domnul să vă ajute, onorați-L pe Mântuitorul vostru, crezând că și primiți binecuvântarea Sa. Toată puterea, toată înțelepciunea ne stau la îndemână. Tot ce avem de făcut este să le cerem.

Umblați neîncetat în lumina lui Dumnezeu. Meditați zi și noapte asupra caracterului Său. Atunci veți vedea frumusețea Lui și vă veți veseli în bunătatea Sa. Inima voastră va străluci, simțind iubirea Sa. Veți fi înălțați ca și cum ați fi purtat de brațe veșnice. Cu puterea și lumina pe care v-o dă Dumnezeu, veți putea înțelege și realiza mai mult decât ați crezut înainte că este posibil.” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 514)

„Victoria nu este câștigată fără multă rugăciune, fără umilința eului la fiecare pas. Voința noastră nu trebuie să fie forțată în cooperarea cu agenții divini, ci ea trebuie să fie supusă de bună voie.” (E. G. White – Gânduri despre cartea Apocalipsei, pag. 289)

„Lucrarea noastră trebuie să fie însoțită de o profundă umilință, de post și rugăciune. Noi nu trebuie să ne așteptăm numai la pace și bucurie. Va fi și întristare; dar dacă semănăm plângând, vom secera cu bucurie. Întunericul și descurajarea pot să intre uneori în inima celor ce sunt gata de sacrificiu de sine; dar aceasta nu este împotriva lor. Poate să fie planul lui Dumnezeu pentru a-i determina să-L caute mult mai stăruitor.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 5 , pag. 134)

„Umilința și respectul ar trebui să caracterizeze purtarea tuturor acelora care vin în prezența lui Dumnezeu. În Numele lui Isus, noi putem veni înaintea Sa cu încredere, dar nu trebuie să ne apropiem de El cu îndrăzneală și încumetare, ca și când El ar fi pe aceeași treaptă cu noi. Sunt unii oameni care se adresează marelui, atotputernicului și sfântului Dumnezeu, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, ca și când s-ar adresa cuiva care este deopotrivă cu ei sau chiar unuia mai prejos decât ei. Sunt unii oameni care se poartă în casa Lui cum nu s-ar încumeta să se poarte în camera de audiență a unui conducător pământesc. Aceștia să-și aducă aminte că se află în fața Aceluia pe care Îl adoră serafimii și în prezența căruia îngerii își acoperă fețele. Dumnezeu trebuie să fie foarte mult onorat; toți aceia care își dau într-adevăr seama de prezența Lui se vor pleca în umilință înaintea Lui și, asemenea lui Iacov, când a privit descoperirea lui Dumnezeu, vor striga: “Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!”. (Geneza 28, 17.).” (E. G. White – Patriarhi și profeți, pag. 252)

„Satana studiază cu grijă păcatele de bază ale oamenilor, iar apoi își începe lucrarea de ademenire a lor și de prindere în cursă. Suntem atât de atacați de ispite însă vom avea biruință, dacă vom purta cu vitejie luptele Domnului. Toți suntem în primejdie. Însă dacă umblăm în umilință și cu rugăciune, vom ieși din acest proces de punere la probă mai prețioși decât aurul curat, chiar decât aurul din Ofir. Dacă suntem nepăsători și nu ne rugăm, vom fi ca arama sunătoare și ca chimvalul zăngănitor.” (E. G. White – Sfaturi pentru biserică, pag. 179)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.