Ziua 39 – Putere cerească

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său și-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel Sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui. Unii se bizuie pe carele lor, alţii, pe caii lor, dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru. (Psalm 20: 6-7)

”Ei trebuie să lupte cu forțe supranaturale, dar sunt asigurați de ajutor supranatural. Toate ființele inteligente cerești se află în oștirea aceasta. Și în rândurile ei nu sunt numai îngeri. Duhul Sfânt, reprezentantul Conducătorului oștirii Domnului, Se coboară pentru a îndruma lupta. Slăbiciunile noastre pot să fie multe, păcatele și greșelile noastre pot să fie urâte; dar harul lui Dumnezeu este pentru toți cei ce-l caută cu pocăință. Tăria Atotputerniciei e rânduită să dea ajutor celor ce se încred în Dumnezeu.” (Hristos, Lumina lumii, p. 352)

Întrebări de meditat

  • Îți dorești uneori să vezi armata de îngeri în jurul casei, a vieții și a familiei tale?
  • Amintește-ți de istoria lui Elisei și ce s-a întâmplat când Dumnezeu a deschis ochii slujitorului său (Vezi 2 Regi 6:17).
  • Imaginează-ți cum frica slujitorului său a fost înlocuită de credință când a văzut carele de foc.
  • La ce alte istorisiri din Biblie te poți gândi în care Dumnezeu a deschis ochii bărbaților și femeilor pentru a vedea îngeri?

Motive de rugăciune – Luni, 4 mai 2020

MOTIVE DE LAUDĂ

Îl lăudăm pe Dumnezeu că mulți din poporul lui Dumnezeu sunt credincioși cu zecimile şi darurile, iar unii chiar intenționează să ofere mai mult din cauza deficitelor care pot apărea pentru că mulți au rămas fără loc de muncă.

CERERI:
  • Rugați-vă pentru cei care lucrează în cadrul forțelor de ordine, ofițeri de poliție și alții. Pe măsură ce tulburările civile cresc din cauza restricțiilor în anumite părți ale lumii, rugați-vă pentru protecție pentru acești bărbați și femei.
  • Rugați-vă ca liderii guvernamentali să lucreze împreună în unitate în loc să se submineze reciproc pentru a obține avantaje politice.
  • Rugați-vă pentru tratamente și remedii care să încetinească sau să oprească această pandemie mai repede decât prevăd specialiștii.
  • Rugați-vă ca bisericile noastre locale să aibă unitate, redeșteptare spirituală și un simțământ mai puternic al urgenței pentru misiune. Primim multe solicitări din întreaga lume pentru aceste probleme.

Pentru aprofundare – Sugestii pentru studiu suplimentar în această săptămână:

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Enoh reprezintă pe aceia care vor rămâne pe pământ și vor fi mutați la cer fără să vadă moartea. El reprezintă acea mulțime care va trăi în primejdiile zilelor din urmă și se va împotrivi stricăciunii, răutății, păcatului și nedreptății și totuși va rămâne nepătată. Și noi putem fi ca Enoh. S-au luat măsuri în favoarea noastră…. Îngeri ai lui Dumnezeu, care excelează în putere, sunt trimiși să slujească în sprijinul acelora care vor fi moștenitori ai mântuirii. Acești îngeri, când văd că noi facem tot ce ne stă în putere pentru a fi biruitori, își vor face partea lor, iar lumina lor va străluci în jurul nostru, îndepărtând influența îngerilor răi, care ne înconjoară, și ei vor face în jurul nostru o fortificație ca un zid de foc.” (E. G. White – Adevărul despre îngeri, pag. 68)

„Am văzut că îngerii lui Dumnezeu au fost însărcinați să păzească cu deosebită grijă adevărurile importante, sacre, care au menirea de a servi ca o ancoră ucenicilor lui Hristos din toate generațiile. Duhul Sfânt S-a așezat în special asupra apostolilor care au fost martori ai răstignirii Domnului, învierii și înălțării Sale — adevăruri importante, care aveau să fie nădejdea lui Israel. Toți aveau să privească la Mântuitorul lumii, ca fiind unica lor nădejde, și să meargă pe calea pe care a deschis-o El prin sacrificiul propriei Sale vieți, să țină Legea lui Dumnezeu și să trăiască. Am văzut înțelepciunea și bunătatea lui Isus dând putere ucenicilor să ducă mai departe aceeași lucrare pentru care El fusese urât și omorât de iudei. În Numele Lui ei au avut putere asupra lucrărilor lui Satana. Un nimb de lumină și slavă a fost prezent în timpul morții și învierii lui Isus, imortalizând adevărul sacru că El este Mântuitorul lumii.” (E. G. White – Adevărul despre îngeri, pag. 224)

„Dacă oamenii ar putea vedea cu ochi cerești, ei ar zări grupuri de îngeri care excelează în putere, poposind în jurul acelora care au ținut cuvântul răbdării lui Hristos. Cu duioșie și milă, îngerii au fost martori la necazurile lor și le-au auzit rugăciunile. Ei așteaptă cuvântul Comandantului lor pentru a-i smulge din primejdia în care se află. Însă mai trebuie să aștepte puțin. Poporul lui Dumnezeu trebuie să bea paharul și să fie botezați cu botezul. Chiar această întârziere, atât de chinuitoare pentru ei, este cel mai bun răspuns la cererile lor. În timp ce se străduiesc să aștepte cu încredere să intervină Domnul lor, ei sunt călăuziți să dea dovadă de credință, nădejde și răbdare, de care au dat dovadă prea puțin în timpul experienței lor religioase….
Santinelele cerești, credincioase misiunii lor, continuă să vegheze. Deși printr-un decret general a fost fixat un timp când vor fi omorâți păzitorii poruncii, în unele cazuri, vrăjmașii lor vor anticipa decretul și, înainte de timpul specificat, vor încerca să le ia viața. Însă nimeni nu va putea trece de apărătorii cei puternici care staționează în jurul fiecărui suflet credincios.” (E. G. White – Adevărul despre îngeri, pag. 275)

„Am întrebat pe îngerul meu însoțitor de înțelesul celor ce auzeam și ce lucrare urmau să facă cei patru îngeri. El îmi spuse, că însuși Dumnezeu oprea puterile și că El dădea îngerilor Săi însărcinări cu privire la cele pământești; că cei patru îngeri aveau putere de la Dumnezeu să țină cele patru vânturi și că era aproape să le dea drumul; dar, pe când mâinile lor slăbeau frânele, și cele patru vânturi erau aproape să sufle, ochiul milos al Domnului Isus se uită la cei ai rămășiței încă nesigilați și El ridică mâinile către Tatăl și interveni în favoarea lor, căci El și-a vărsat sângele pentru ei. Atunci un alt înger fu trimis să zboare repede la cei patru îngeri, să le spună să țină vânturile până ce servii lui Dumnezeu aveau să fie sigilați cu sigiliul viului Dumnezeu pe frunțile lor”.

Fără nici o îndoială, noi trăim în timpul descris în aceste rânduri. Dacă noi primim cu ușurătate îndemnurile Spiritului Sfânt, ne primejduim salvarea noastră veșnică. Să nu abuzăm de răbdarea lui Dumnezeu.” (E. G. White – Experiențe și viziuni, pag. 43-44)

„În viața de zi cu zi, te vei întâlni cu surprize neașteptate, dezamăgiri și ispite. Ce spune Cuvântul? “Împotriviți-vă diavolului”, bazându-vă cu putere pe Dumnezeu, “Și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El Se va apropia de voi.” “Luați putere de la Mine, ca să aveți pace cu Mine; și va avea pace cu Mine.” Privește la Domnul Hristos în orice timp și în orice loc, înălțându-ți rugăciunea dintr-o inimă sinceră, ca să știi să faci voia Sa. Apoi, când vrăjmașul dă năvală ca un potop, Duhul lui Dumnezeu va ridica împrejurul tău un scut împotriva vrăjmașului. Când ești pe punctul de a ceda, de a-ți pierde răbdarea și stăpânirea de sine, să fii aspru și mustrător, să găsești greșeli și să acuzi, acesta este momentul când trebuie să înalți către cer următoarea rugăciune: “Ajută-mă, o, Doamne, să rezist ispitei, să dau afară din inima mea orice amărăciune, orice mânie și orice vorbire de rău. Dă-mi blândețea Ta, iubirea Ta, neprihănirea Ta, răbdarea Ta. Nu mă lăsa să-L dezonorez pe Răscumpărătorul meu, să interpretez greșit cuvintele soției mele, ale copiilor mei, ale fraților și surorilor mele de credință. Ajută-mă să fiu milos, sensibil, iertător. Ajută-mă ca într-adevăr să îi unesc pe cei din casa mea și să reprezint în fața semenilor caracterul Domnului Hristos.” (E. G. White – Căminul adventist, pag. 214)

„Întregul cer privește cu un interes stăruitor la cei ce se declară a fi poporul lui Dumnezeu, care păzește poruncile. Aceștia sunt oamenii care ar trebui să fie capabili de a-și însuși toate făgăduințele bogate ale lui Dumnezeu, capabili să înainteze din slavă în slavă și din putere în putere și să reflecte slava lui Dumnezeu în toate lucrările lor. Domnul Isus a spus: “Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri”.” (E. G. White – Credinţa şi faptele, pag. 59)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.