Ziua 49 – Îndurarea lui Isus

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Domnul este milostiv şi drept şi Dumnezeul nostru este plin de îndurare. (Psalm 116:5)

”Cei care veneau la Domnul Hristos simțeau în prezenta Sa că și pentru ei există scăpare din abisul păcatului. Fariseii nu aveau pentru ei decât batjocură și condamnare; dar Domnul Hristos i-a întâmpinat ca fiind copii ai lui Dumnezeu, înstrăinați — într-adevăr — de casa Tatălui, dar nu uitați de inima Tatălui. Și chiar starea lor mizeră și păcatul lor i-a făcut și mai mult obiectul milei și iubirii Sale. Cu cât erau mai înstrăinați de El, cu atât mai mare, mai aprins era dorul și mai mare era sacrificiul ce se cerea pentru salvarea lor.” (E. G. White – Parabolele Domnului Hristos,  – p. 186)

Întrebări de meditat:

Harul lui Dumnezeu pentru noi este rezultatul direct al marii Sale îndurări față de toți cei care suferă sub păcat și sub consecințele sale. Realizând îndurarea Sa față de tine, așa cum a fost descoperită în Isus, ce te împiedică să vii la El, așa cum ești și să-i predai astăzi cele mai întunecate unghere ale vieții tale?

Isus înțelege poverile, luptele și ispitele tale. El este mai mult decât dispus să ajute, să vindece, să ierte, să ridice și să te întărească. Vei lăsa iubirea, harul și îndurarea Lui să topească orice rezistență sau indiferență pe care s-ar putea să o simți față de El astăzi?

Motive de rugăciune –  Joi, 14 mai  2020

MOTIVE DE LAUDĂ:  

Mulți adventiști și alți creștini își dau seama că am devenit prea confortabili și ne conduceam bisericile prea omenește. Aveam nevoie de un de o trezire care să ne ajute să trăim viața de credință, de rugăciune și de minuni așa cum a făcut biserica timpurie în Fapte. În acea vreme credincioșii nu aveau finanțe, diplome, clădiri sau instituții, totuși, din cauza încercărilor și chiar a persecuției și prin prezența și puterea Duhului Sfânt ei au schimbat lumea și au dus Evanghelia în lumea întreagă în doar câțiva ani.

CERERI:

  • Rugați-vă pentru bisericile din Jamaica. Rugați-vă pentru membrii care se confruntă cu dificultăți financiare, precum și pentru personalul și pacienții Spitalului Memorial Andrews în timpul acestei crize.
  • Rugați-vă pentru membrii bisericii și cei din familiile lor care se luptă cu dependența de pornografie, alcool, zahăr, filme, muzică și alte substanțe și comportamente. Rugați-vă pentru ei să obțină biruința în Hristos.
  • Rugați-vă pentru Biserica South Windhoek din Namibia, care încearcă de zece ani să primească aprobarea de a cumpăra teren pentru a construi o biserică în care să se întâlnească.
  • Rugați-vă pentru brutăria adventistă din Gränna, Suedia, să poată ajunge cu solia Evangheliei la mulți oameni din orașul lor.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Dumnezeu este izvorul oricărei îndurări. Numele Lui este “îndurător și milostiv”. (Exod 34, 6.) El nu Se poartă față de noi după cum merităm. Nici nu întreabă dacă suntem vrednici de iubirea Lui, ci revarsă asupra noastră bogățiile iubirii Sale, pentru ca să ne facă vrednici. El nu este răzbunător. Nu caută să pedepsească, ci să răscumpere. Însăși asprimea pe care El o manifestă prin providența Sa este manifestată pentru mântuirea celui abătut. El dorește din toată inima să ușureze vaiurile oamenilor și să pună balsamul Său pe rănile lor. Este adevărat că Dumnezeu “nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat” (Exod 34, 7), dar îi va îndepărta vinovăția.” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 22)

„Scriptura spune că oamenii “trebuie să se roage necurmat și să nu se lase” (Luca 18, 1); iar dacă ei simt vreodată nevoia să se roage, atunci acel timp este când puterile îi lasă și pare că viața însăși le scapă din mâini. Adesea, cei sănătoși uită de îndurările minunate ce le sunt oferite zi după zi, an după an, și nu-I aduc lui Dumnezeu nici o dovadă de prețuire pentru binecuvântările Sale. Însă, când vine boala, își amintesc de Dumnezeu. Când îi lasă puterile, oamenii simt că au nevoie de ajutorul divin. Iar Dumnezeul nostru îndurător nu Se întoarce niciodată de la sufletul care caută cu sinceritate să primească ajutor de la El. Domnul este locul nostru de scăpare atât în boală, cât și în sănătate.” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 225)

„Gloria lui Dumnezeu este relevată prin faptul că El este îndurător, plin de îndelungă răbdare, bunăvoință, bunătate și adevăr. Dreptatea, arătată prin pedepsirea celui păcătos, face parte din slava Sa, tot atât de mult ca și manifestarea îndurării Sale.” (E. G. White – Evenimentele ultimelor zile, pag. 240)

„Mântuitorul îndurător veghează asupra voastră cu dragoste și milă, gata să vă asculte rugăciunile și să vă dea ajutorul de care aveți nevoie în lucrarea vieții voastre. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia și facerea de bine sunt elementele caracterului creștin. Aceste prețioase daruri sunt roade ale Duhului. Ele sunt coroana și scutul creștinului.” (E. G. White – Îndrumarea copilului, pag. 173)

„Petru L-a lepădat pe Domnul Său în ceasul încercării însă Domnul nu l-a părăsit pe sărmanul său ucenic. Deși Petru s-a urât pe sine însuși, Domnul l-a iubit și după învierea Sa l-a chemat pe nume și i-a trimis o solie plină de iubire. O, ce Mântuitor bun, îndurător și iubitor avem! El ne iubește chiar dacă noi greșim.” (E. G. White – Mărturii cu privire la comportamentul sexual, adulter şi divorţ, pag. 258)

„Luând natura omenească asupra Sa, Hristos a venit ca să fie una cu neamul omenesc și, în același timp, să-L descopere pe Tatăl nostru ceresc făpturilor omenești păcătoase. El a fost făcut în toate lucrurile asemenea fraților Săi. El a devenit trup, așa cum suntem noi. El a flămânzit, a însetat și a obosit. El era întărit prin hrană și reînviorat prin somn. El S-a făcut părtaș de viața oamenilor, și totuși El a fost nepătatul Fiu al lui Dumnezeu. El a fost străin și peregrin pe pământ — în lume, dar nu din lume; ispitit și încercat cum sunt ispitiți și încercați azi bărbații și femeile, totuși a trăit o viață fără păcat.
Blând, îndurător, plin de simpatie, continuu atent față de alții, El reprezenta caracterul lui Dumnezeu și continuu era prins în slujirea lui Dumnezeu și a omului.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 8, pag. 286)

“Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!” Săraci cu spiritul sunt acei, care nu au nici o pretenție în meritele lor personale și nu se mândresc cu propriile lor virtuți. Recunoscându-și totala lor nevrednicie și fiind convinși până în profunzime de păcătoșenia lor, ei nu-și pun încrederea în ceremoniile exterioare, ci se încred în Isus, care este drept și îndurător. Adevăratul creștin nu se poate înălța decât prin umilință. Inimile mândre se străduiesc în zadar să dobândească mântuirea prin fapte bune, totuși acestea nu sunt îndeajuns, pentru dobândirea vieții veșnice. După ce omul a făcut tot ce-i stă în putere, Hristos trebuie totuși să-i socotească propria Sa îndreptățire.” (E. G. White – Viaţa lui Isus, pag. 171)

„Dumnezeu ne oferă binecuvântări pentru ca noi să le dăruim altora. și, atâta vreme cât ne predăm Lui ca să facă din noi canale ale dragostei Sale, El ne va binecuvânta din plin. Când îi cereți lui Dumnezeu pâinea cea de toate zilele, El privește la inima voastră ca să vadă dacă o veți împărți cu alții, mai nevoiași decât voi. Când vă rugați: “Doamne, ai milă de mine, păcătosul” El caută să vadă dacă veți arăta milă față de cei pe care îi întâlniți. Aceasta este dovada legăturii cu Dumnezeu — că suntem îndurători, la fel cum Tatăl nostru din cer este îndurător. Dacă suntem ai Lui, vom face cu inimă veselă exact ceea ce ne cere, oricât de neplăcut ni s-ar părea, oricât de mult ar veni în contradicție cu sentimentele noastre.” (E. G. White – Sfaturi pentru administrarea creştină a vieţii, pag. 164)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.