Ziua 72 – Ajutor, Apărător, Mângâietor

Spread the love

Totuși vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. – Ioan 16:7

”Duhul Sfânt era cel mai de seamă dar pe care-l putea cere de la Tatăl pentru înălțarea poporului Său. Duhul trebuia să fie dat ca o putere regeneratoare, căci, fără aceasta, jertfa lui Hristos n-ar fi folosit la nimic… Păcatul nu putea să fie oprit și înfrânt decât prin puterea celei de a treia Persoane a Dumnezeirii… Doar Duhul face să aibă efect cele săvârșite de Mântuitorul lumii. Prin Duhul ajunge inima curată. Prin Duhul ajunge credinciosul părtaș de natură dumnezeiască. Hristos a dat Duhul Său ca putere divină, pentru a birui toate înclinațiile spre rău, moștenite și cultivate, și pentru a întipări caracterul Său în biserică. Isus a spus despre Duhul: „El Mă va proslăvi”.” (E. G. White – Hristos, Lumina Lumii, pag. 671)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Intrebari.png

Întrebări de meditat:

  • Ai apreciat vreodată pe deplin darul incredibil al Duhului Sfânt?
  • El face parte din Trio-ul Ceresc, Dumnezeirea și a fost trimis la tine ca un dar de la Isus.
  • El vorbește, conduce, condamnă, te ajută, te mângâie, te transformă și te împuternicește în călătoria ta transformatoare de a deveni mai mult asemenea lui Isus Cel care ne iubește.
  • Te simți în largul tău să-L inviți pe Duhul Sfânt în viața ta? Ai experimentat acțiunea Lui de a face să aibă efect cele săvârșite de Mântuitorul lumii?
  • De ce să nu accepți darul Duhului Sfânt de la Isus și să-l inviți în inima ta, dându-I acces la fiecare aspect al vieții tale?
Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Rugaciune.png

Motive de rugăciune – Sâmbătă, 6 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

• Nicole P .: Am văzut pe copiii mei împrietenindu-se tot mai mult între ei în timp ce s-au jucat și au lucrat împreună fără alți prieteni. Am avut mai mult timp pentru altarul familiei de dimineață și de seară, fără să lipsească nimeni din cauza serviciului sau a școlii. Am făcut multe lucruri în casa noastră, lucrând împreună. Și am avut o mulțime de conversații excelente în familie cu privire la evenimentele sfârșitului.

• Gabriel A.: Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru o vindecare specială în aceste 100 de zile de rugăciune. Responsabilul muzical al Școlii de Sabat a raportat o boală ciudată la piciorul său. După ce ne-am rugat, Dumnezeu l-a vindecat și a slujit în următorul Sabat, 23 mai. Lăudați pe Dumnezeu!

CERERI:

  • Rugați-vă pentru membrii din Nigeria care sunt afectați de persecuție și hărțuire din partea diferiților bandiți și chiar a oficialităților locale.
  • Rugați-vă pentru planurile de a construi un centru de sănătate în Puncak, Java de Vest. Este nevoie de un miracol financiar!
  • Rugați-vă pentru Martina R. care luptă de doi ani  împotriva unei boli autoimune. Boala ei a împiedecat-o să se angajeze  mai mult în lucrarea lui Dumnezeu.
  • Rugați-vă pentru centrul Origini din Insulele Galapagos. Ei intră în contact cu turiștii din orașe din întreaga lume. Origini este primul muzeu de înaltă tehnologie al bisericii. Cereți lui Dumnezeu să-Și pună mâna peste el, să aducă vizitatori și să dea personalului cuvintele pe care El vrea să le vorbească oaspeților.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Făgăduința Duhului Sfânt nu este mărginită la vreun anume veac sau la vreo rasă de oameni. Hristos a declarat că influența divină a Duhului Său avea să fie cu urmașii Săi până la sfârșit. Din Ziua Cincizecimii și până acum, Mângâietorul a fost trimis la toți aceia care s-au predat pe ei înșiși în totul lui Hristos și slujirii Lui. La toți aceia care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor personal, Duhul Sfânt a venit ca un sfătuitor, ca unul care-i sfințește, îi călăuzește și mărturisește. Cu cât credincioșii au umblat mai strâns cu Dumnezeu, cu atât mai clar și mai puternic au dat ei mărturie despre iubirea Mântuitorului lor și despre harul Său mântuitor. Bărbații și femeile care, în decursul lungilor secole de prigoană și încercări, s-au bucurat de o mare măsură a prezenței Duhului Sfânt în viața lor au fost ca niște semne și minuni în lume. Înaintea îngerilor și a oamenilor, ei au prezentat puterea transformatoare a iubirii mântuitoare.” (E. G. White – Faptele Apostolilor, pag. 49)

„În orice loc ar fi lucrătorul consacrat lui Dumnezeu, Duhul Sfânt va fi acolo cu el. Cuvintele spuse ucenicilor ne sunt adresate și nouă. Mângâietorul este al nostru așa cum a fost și al lor. Duhul dă tăria care susține sufletele ce trudesc și se luptă în orice situație critică, în mijlocul urii acestei lumi, și-i face să-și vadă propriile lor lipsuri și greșeli. În întristare și durere, când totul apare întunecos și viitorul tulbure, iar noi ne simțim fără ajutor și singuri, acesta este timpul când, drept răspuns la rugăciunea credinței, Duhul Sfânt aduce mângâiere inimii.

Faptul că cineva, în anumite împrejurări deosebite, dă pe față extaz spiritual nu este o dovadă convingătoare că el este creștin. Sfințenia nu este extaz, răpire sufletească; ea este o deplină predare a voinței lui Dumnezeu; ea înseamnă a trăi prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu; înseamnă a face voia Tatălui nostru ceresc; înseamnă încredere în Dumnezeu în vreme de cercare, în timp de întuneric, ca și în vreme luminoasă; înseamnă a umbla prin credință și prin vedere; înseamnă sprijinire pe Dumnezeu cu o încredere neclătinată și rămânere în iubirea Sa.” (E. G. White – Faptele Apostolilor, pag. 51)

„Duhul Sfânt ne-a fost dat ca ajutor în studiul Cuvântului. Domnul Isus promite: “Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”. (Ioan 14, 26.) Cei care sunt învățați de Duhul Sfânt vor fi în stare să-i învețe pe alții din Cuvânt în mod inteligent. Și când se studiază Cartea, implorând călăuzirea Duhului Sfânt și cu o deplină consacrare a inimii, care este sfințită prin adevăr, acesta va împlini tot ce a făgăduit Isus. Consecința studierii Bibliei în acest mod va fi minți echilibrate; căci puterile fizice, mintale și morale se vor dezvolta în mod armonios. Cunoștința spirituală nu va fi paralizată. Priceperea va fi stimulată; simțurile vor fi trezite; conștiința va fi sensibilizată; sentimentele vor fi curățite; va fi creată o atmosferă morală mai bună; și va fi împărtășită o nouă putere de a rezista împotriva ispitei. Și toți, atât profesori, cât și elevi, vor deveni activi și serioși în lucrarea lui Dumnezeu.” (E. G. White – Principii fundamentale ale educaţiei creştine, pag. 433)

„Noi nu trebuie numai să ne rugăm în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta explică ceea ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul “mijlocește pentru noi cu suspine negrăite.” Romani 8, 26. Lui Dumnezeu Îi place să răspundă la asemenea rugăciuni. Când cu căldură și stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în chiar această stăruință se află garanția din partea lui Dumnezeu că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră “nespus mai mult decât cerem sau gândim noi.” Efeseni 3, 20” (E. G. White – Parabolele Domnului Hristos, pag. 147)

„Noi nu prețuim așa cum ar trebui puterea și eficiența rugăciunii. “Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite”. Dumnezeu dorește să venim la El în rugăciune, ca să poată ilumina mintea noastră. Numai El poate să ofere o înțelegere clară a adevărului. Numai El poate să sensibilizeze și să supună inima. El poate să mărească inteligența noastră, ca să facem deosebire între adevăr și ideile false. El poate să întărească mintea șovăitoare și să-i dea o cunoaștere și o credință care vor rezista încercării. Prin urmare, rugați-vă fără încetare. Domnul care a auzit rugăciunea lui Daniel va auzi și rugăciunile voastre, dacă vă veți apropia de El asemenea lui Daniel. — The Review and Herald, 24 martie, 1904.” (E. G. White – Rugăciunea, pag. 90)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.