Ziua 76 – Cel mai bun dar!

Spread the love

Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! (Luca 11:13)

”Domnul este mult mai binevoitor să dea Duhul Sfânt celor care Îl slujesc decât sunt părinții să dea daruri bune copiilor lor. Pentru botezul zilnic cu Duhul Sfânt, fiecare lucrător ar trebui să înalțe rugăciunile lui către Dumnezeu.” (E. G. White – Faptele Apostolilor, pag. 50)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Intrebari.png

Întrebări de meditat:

Tatăl este foarte binevoitor să-ți dea Duhul Sfânt dacă Îl ceri. Dumnezeu nu forțează niciodată prezența Sa în viața ta; de aceea trebuie să ceri. Textul din Luca 11, în originalul grecesc indică faptul că această „cerere” este  activitate continuă, pe tot parcursul vieții, de a căuta mai mult din El, de a deschide inima către Dumnezeu, ca o floare care se deschide la soare. Zilnic și continuu avem nevoie să fim cufundați și umpluți cu Prezența lui Dumnezeu prin Duhul Său. Lucrarea lui Dumnezeu de sfințire și pregătire a caracterului pentru veșnicie este un proces. În fiecare zi, El ne oferă noi convingeri, noi provocări și învățături prin Cuvântul Său și trebuie să invităm zilnic Duhul Său în inimile noastre pentru har și pentru capacitatea de a asculta și de a face voia Lui cea bună, iubindu-i pe ceilalți așa cum ne iubește El.

Poate ai cerut Duhul Sfânt înainte, dar înțelegând că ai nevoie zilnic de botezul Lui, vei cere mai mult din prezența Lui în viața ta? Vei invita Duhul Sfânt în fiecare compartiment al inimii tale, fără a reține nimic?

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Rugaciune.png

Motive de rugăciune – Miercuri, 10 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

• Luis U.: Eu și soția mea am folosit Skype pentru a studia Biblia cu șase persoane în timpul acestei carantine. Am invitat multe persoane să urmărească programele speciale difuzate de canalul nostru adventist din Brazilia și multe persoane care nici măcar nu  sunt creștine sunt acum foarte deschise soliei Domnului nostru! Unii dintre prietenii mei necreștini au început să creadă în a doua venire a Domnului Hristos!

• Winfrida M.: Vreau să împărtășesc cu voi un cuvânt de încurajare că rugăciunile funcționează! Sâmbăta trecută cinci persoane au fost botezate în Kinshasa în urma programului de 100 de Zile de rugăciune, care a fost împărtășit prin Radio, WhatsApp și alte mijloace media!

CERERI:

  • Rugați-vă pentru membrii care se îndepărtează de Dumnezeu în timpul acestei pandemii. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să vorbească clar în inimile lor. Rugați-vă ca cei care pot ajunge la ei să aibă curaj, înțelepciune și iubire în timp ce încearcă să-i ajute să revină la o umblare credincioasă cu Isus.
  • Rugați-vă pentru membrii Conferinței de Vest din Zimbabwe care adună fonduri ca să sprijine pe cei nevoiași, vulnerabili, persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități din comunitățile lor.
  • Rugați-vă pentru membri și / sau foști membri și tineri care sunt prinși în învățături false și erezie. Rugați-vă ca Dumnezeu să le deschidă ochii și ca biserica să îi ajute să găsească adevărul așa cum este în Isus.
  • Rugați-vă pentru protecția lui Dumnezeu asupra profesioniștilor din domeniul medical de la CHI Memorial Hospital Chattanooga și alte spitale din întreaga lume.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

“Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer.” (Luca 11, 13.) Duhul Sfânt, locțiitorul Său, este cel mai mare dintre toate darurile. Toate “lucrurile bune” sunt cuprinse în acest dar. Nici Creatorul nu ne poate da altceva mai mare sau mai bun. Când Îl rugăm fierbinte pe Domnul să aibă milă de noi în strâmtorare și să ne călăuzească prin Duhul Său cel Sfânt, El nu ne va lăsa niciodată fără răspuns. Este cu putință ca un părinte să se întoarcă de la copilul său flămând, dar Dumnezeu nu poate lepăda niciodată strigătul unei inimi lipsite, care tânjește după El. Cu ce duioșie minunată și-a descris El iubirea! Iată solia izvorâtă din inima Tatălui pentru aceia care, în zilele de întuneric, cred că Dumnezeu nu ia seama la ei: “Sionul zicea: ‘M-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul!’ Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, Eu nu te voi uita cu nici un chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele.” (Isaia 49, 14-16.)” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 132)

„Domnul a dorit să ne arate cât de dispus este El să asculte și să răspundă la cererea noastră, folosind o ilustrație dintre cele mai obișnuite și familiare. El a spus: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă-i cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!” (Matei 7,9-11). Domnul Hristos ne-a adresat un apel cu privire la dorința lui Dumnezeu de a ne ajuta, aducând ca argument dragostea firească a unui părinte față de copiii lui. Ce fel de tată ar putea să-i întoarcă spatele fiului său care îi cere pâine? Oare să-L dezonoreze cineva pe Dumnezeu, imaginându-și că El nu va răspunde la chemarea copiilor Săi? Am putea noi să credem că un părinte este capabil să glumească pe seama copilului său și să-i stârnească dorințele, ridicându-i așteptările, numai pentru a-l dezamăgi? Îi va promite un tată copilului lui că îi va da o mâncare bună și hrănitoare, pentru ca apoi să-i dea o piatră? Așadar, dacă voi, care sunteți făpturi omenești rele, le dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri le va da lucruri bune celor care I le cer! Domnul îi asigură că le va da Duhul Sfânt tuturor acelora care I-L vor cere.” (E. G. White – Solii alese, vol. 1 pag. 162)

„Domnul dorește ca poporul Său să fie puternic în credință, nu neștiutor cu privire la mântuirea cea mare care i-a fost oferită cu îmbelșugare. Cei din poporul Său nu trebuie să aștepte gândind [395] că se va face pentru ei o lucrare mare cândva, în viitor, deoarece lucrarea este deplină acum. Credinciosului nu i se cere să se împace cu Dumnezeu. El nu a putut să facă niciodată lucrul acesta și nici nu va putea să-l facă vreodată. El trebuie să-L primească pe Hristos și pacea Sa, deoarece Dumnezeu și pacea sunt cu Hristos. Domnul a pus capăt păcatului, purtând blestemul lui greu în trupul Său atârnat pe cruce și a înlăturat blestemul de la toți cei ce cred în El ca Mântuitor personal. El pune capăt puterii păcatului de a stăpâni inima, iar viața și caracterul celui credincios mărturisesc despre adevăratul caracter al harului lui Hristos. Celor care cer, Isus le dă Duhul Sfânt, pentru că trebuie ca fiecare credincios să fie eliberat de întinarea păcatului, precum și de blestemul și de condamnarea Legii. Prin lucrarea Duhului Sfânt, sfințirea dată de adevăr, cel credincios ajunge să fie pregătit pentru curțile din cer, deoarece Hristos lucrează în noi, iar neprihănirea Sa este asupra noastră. Fără aceasta, niciun suflet nu va avea dreptul să intre în cer. Noi nu ne vom bucura de cer, dacă nu suntem calificați pentru atmosfera lui sfântă, prin influența Duhului și a neprihănirii lui Hristos.” (E. G. White – Solii alese, vol. 1 pag. 194)

„Dacă ne vom exprima credința mai mult, ne vom bucura mai mult de binecuvântările pe care știm că le avem — mila cea mare, îndurarea și dragostea lui Dumnezeu — și vom avea zi de zi o putere mai mare. Oare nu au fost cuvintele prețioase rostite de Hristos, Prințul Ceresc, o asigurare care ar fi trebuit să aibă o influență mai puternică asupra noastră cu privire la faptul că Tatăl nostru ceresc este mai doritor să le dea Duhul Sfânt celor ce I-l cer, decât sunt părinții doritori să le dea daruri bune copiilor lor?” (E. G. White – Solii alese, vol. 2 pag. 243).

„Trebuie să vă încredeți în Isus pentru voi înșivă, să vă însușiți făgăduințele lui Dumnezeu pentru voi înșivă, deoarece, altfel, cum puteți să-i învățați pe alții să aibă o încredere smerită și sfântă în El? Voi simțiți că v-ați neglijat datoriile și că nu v-ați rugat așa cum ar fi trebuit.
Voi păreți a fi departe de Isus și credeți că El S-a îndepărtat de voi, dar voi sunteți cei care v-ați despărțit de El. Domnul așteaptă să vă întoarceți. El îl va primi pe cel cu inima smerită. Buzele Sale ne-au asigurat că El este mai doritor să le dea Duhul Sfânt celor ce I-L cer, decât sunt părinții doritori să le dea daruri bune copiilor lor.” (E. G. White – Solii alese, vol. 3 pag. 80)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.