Ziua 77 – Împuternicit pentru slujire

Spread the love

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. – Fapte 1:8

”Slujitorii lui Dumnezeu nu dispun toți de aceleași daruri, dar toți sunt lucrătorii Lui. Fiecare trebuie să învețe de la Marele Învățător şi apoi să comunice ceea ce a învățat. Nu toți fac aceeași lucrare, dar sub influența sfințitoare a Duhului Sfânt, ei sunt toți uneltele lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește o diversitate de daruri în lucrarea Sa de a câștiga suflete din armata lui Satana.” – Ye Shall Receive Power, p.  192

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Intrebari.png

Întrebări de meditat:

Este un lucru captivant să participi la lucrarea lui Dumnezeu de a atrage oamenii către Isus. Tu, cu talentele, abilitățile și influența ta, poți fi un agent al harului în această lume! Este fantastic! Când viața ta este predată lui Dumnezeu și vei fi umplut cu Duhul, El te va împuternici să-ți faci partea în minunatul privilegiu al câștigării de suflete! El îți va sfinți abilitățile și îți va oferi darurile Sale spirituale pentru a îndeplini orice sarcină pe care El o pune înaintea ta.

Îți vei dedica astăzi viața lucrării de a câștiga suflete cu Isus? Vei avea încredere că Duhul Sfânt te va împuternici să faci chiar și sarcini aparent imposibile? Îi vei cere lui Isus să te boteze cu Duhul în timp ce te angajezi să ajungi la lumea din jurul tău?

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Rugaciune.png

Motive de rugăciune – Joi, 11 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:  

  • Maria F.: Biserica noastră a fost binecuvântată să fie unită în rugăciune pe parcursul celor 100 de zile de rugăciune. Biserica simte pacea lui Dumnezeu și vede mâna puternică a lui Dumnezeu.
  • Ronald L.: În timpul carantinei, un grup mic format, în mare parte din foști adventiști și persoane interesate de curând, s-au angajat activ în studiul Bibliei. În calitate de pastor al districtului, m-am întâlnit cu acel grup mic, conducând un  serviciu de închinare pentru redeșteptare. La finalul întâlnirii, am organizat un serviciu de spălare a picioarelor și de  Cină și, spre uimirea noastră, la acest serviciu au participat 52 de membri. 60% dintre participanți erau foști și noi membri care l-au acceptat pe Isus și au făcut legământul lor puternic prin participarea la  Sfânta Cină. Aș dori să-L laud pe Dumnezeu pentru faptul că a inclus Papua Noua Guinee în cele 100 de zile de rugăciune din ziua 57. Dumnezeu a răspuns rugăciunilor voastre a doua zi  23 mai, conducând oile Lui pierdute înapoi în staulul Său. Lăudat să fie Dumnezeu!

CERERI:

  • Rugați-vă pentru bisericile din insulele din Caraibe, care, în afară de a face față pandemiei, trebuie acum să se pregătească pentru sezonul de uragane 2020.
  • Rugați-vă pentru slujirea Bisericii Adventiste Ellicott City, MD, SUA, angajați în lucrarea de colectare de măști, mănuși și ochelari pentru personalul medical.
  • Rugați-vă pentru Biserica Tineretului din Setagaya, care lucrează pentru a construi relații cu cei din localitatea lor. Rugați-vă pentru tinerii și liderii lor caută modalități creative de a-și servi orașul.
  • Rugați-vă pentru un Centru Urban de Influență în San Jose, Costa Rica, care oferă cursuri de muzică și mișcare, consiliere familială, studii biblice și multe altele. Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze această lucrare și să trimită oamenii care au nevoie cel mai mult să-L cunoască.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Domnul dorește să aibă un popor al Său în lume, dar nu din lume. Ei trebuie să se străduiască să prezinte adevărul înaintea oamenilor aflați în poziții înalte, acordându-le și acestora o șansă egală de a cerceta și de a accepta dovezile Cuvântului lui Dumnezeu. Mulți sunt lipsiți de cunoaștere și de lumină, iar noi avem de făcut o lucrare personală înțeleaptă, serioasă și solemnă. Trebuie să simțim că avem o responsabilitate față de cei aflați în poziții înalte și să le adresăm invitația binevoitoare de a veni la ospățul de nuntă. Pentru acești oameni, ar fi putut să fie făcută o lucrare cu mult mai mare decât cea care a fost făcută până în prezent. Ultima solie pe care Domnul Hristos le-a adresat-o ucenicilor Săi înainte de a Se despărți de ei și de a fi luat la cer a fost aceea de a duce Evanghelia până la marginile pământului, iar această însărcinare a fost însoțită de făgăduința Duhului Sfânt. Domnul a spus: “Ci voi veți primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului”.

Pe pământ este o mare lucrare de făcut, iar Domnul Isus i-a ales pe oameni ca parteneri ai Săi, pentru ca slujitorii cerești să poată conlucra cu cei omenești. Hristos a simțit o răspundere apăsătoare pentru răscumpărarea lumii, iar cei ce sunt împreună lucrători cu Dumnezeu sunt reprezentanții lui Hristos în lumea noastră. Ei vor avea milă de cei pierduți și vor simți o mare răspundere pentru mântuirea oamenilor. Dacă biserica nu se trezește și nu merge la postul datoriei, Dumnezeu o va considera răspunzătoare pentru pierderea sufletelor. Sunt deosebit de preocupată ca lucrarea lui Dumnezeu să înainteze.” (E. G. White – Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, pag. 198)

„Câmpul lui Dumnezeu este lumea. Domnul Isus le spunea ucenicilor Săi: “Ci voi veți primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la marginile pământului”. “Și să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.” (Faptele Apostolilor 1, 8; Luca 24, 47.) Petru le spunea credincioșilor: “Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.” (Faptele Apostolilor 2, 39)

„Ucenicii erau nerăbdători să știe timpul exact al arătării Împărăției lui Dumnezeu, dar Domnul Isus le-a spus că ar putea să nu cunoască vremurile și soroacele, deoarece Tatăl nu li le-a descoperit. A înțelege când urma să fie restabilită Împărăția lui Dumnezeu nu era lucrul cel mai important pentru ei. [186] Ei trebuiau să fie găsiți urmându-L pe Domnul, rugându-se, așteptând, veghind și lucrând. Ei trebuiau să reprezinte caracterul lui Hristos înaintea lumii. Acest lucru, care a fost esențial pentru o experiență creștină plină de succes în zilele ucenicilor, este esențial și în zilele noastre. „El le-a răspuns: «Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului»” (Fapte 1,7.8).” (E. G. White – Solii alese, vol. 1, pag. 89)

„Domnul Hristos a spus: „Nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel, nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl, afară de Fiul și acela [265] căruia vrea Fiul să i-L descopere” (Matei 11,27). Oh, cât de vag este înțeleasă înalta lucrare a Fiului lui Dumnezeu! El a ținut mântuirea lumii în mâinile Sale. Misiunea care le-a fost dată apostolilor le este dată și urmașilor Săi din veacul acesta. „Să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim” (Luca 24,47). Mântuitorul are „toată pu-terea… în cer și pe pământ” (Matei 28,18), iar puterea aceasta ne este făgăduită nouă. „Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1,8).

Chiar dacă o biserică poate să fie alcătuită din oameni săraci, lipsiți de educație școlară și necunoscuți, totuși, dacă sunt niște membri credincioși care se roagă, influența lor va fi simțită atât în prezent, cât și pentru veșnicie. Dacă înaintează cu o credință simplă, bazându-se pe făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu, ei pot să realizeze un mare bine. Dacă au un simț înalt al răspunderii personale față de Dumnezeu, ei vor căuta ocazii favorabile pentru a lucra și vor străluci asemenea unor lumini în lume. Ei vor fi exemple de sinceritate și zel fierbinte în îndeplinirea planului lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor. Dacă aleg, cei săraci și neînvățați pot să ajungă elevi în școala lui Hristos, iar El îi va învăța înțelepciunea adevărată. O viață caracterizată de blândețe, încredere copilărească, evlavie și religie adevărată va avea succes în influența ei asupra altora. Cei care au o educație înaltă sunt înclinați să depindă mai mult de cunoștințele lor școlare, decât de Dumnezeu. Adesea, ei nu caută o cunoaștere a căilor lui Dumnezeu, luptând stăruitor cu El în rugăciune tainică și bazându-se pe făgăduințele lui Dumnezeu, prin credință. Aceia care au primit ungerea cerească vor înainta cu un spirit creștinesc, căutând o ocazie favorabilă de a se angaja în conversație cu alții și de a le descoperi cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos, pe care L-a trimis El, și a Cărui cunoaștere înseamnă viața veșnică. Ei vor ajunge să fie niște epistole vii, descoperindu-i-L omenirii pe Cel ce este Lumina lumii.

Domnul Hristos i-a arătat „fiecăruia care este datoria lui” (Marcu 13,34). El Se așteaptă ca fiecare să își facă lucrarea cu credincioșie. Indiferent dacă sunt în poziții sociale înalte sau umile, dacă sunt bogați sau săraci, toți au de făcut o lucrare pentru Domnul. Fiecare este chemat la acțiune. Totuși, dacă nu ascultați vocea Domnului, dacă nu faceți lucrarea pe care v-a rânduit-o El, bazându-vă cu fermitate pe Hristos ca ajutor al vostru, dacă nu urmați exemplul Său, în dreptul numelui vostru se va scrie „rob necredincios și netrebnic”. Dacă lumina care v-a fost dată nu le este transmisă altora, dacă nu lăsați lumina voastră să lumineze în întuneric, sufletul vostru va fi lăsat pradă unui pericol îngrozitor. Dumnezeu îi vorbește fiecărui om care cunoaște adevărul, spunându-i: „Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri” (Matei 5,16). Transmiteți-le altora cunoștința adevărului. Acesta este planul lui Dumnezeu de a lumina lumea. Dacă nu stați în locul care v-a fost rânduit, dacă nu lăsați lumina voastră să lumineze, veți ajunge să fiți înconjurați de întuneric. Dumnezeu îi cheamă pe toți fiii și pe toate fiicele familiei cerești să fie pe deplin pregătiți, așa încât, în orice moment, să poată păși în rândurile celor ce sunt gata de acțiune. Inima care ajunge să fie duioasă și plină de simpatie prin dragostea lui Isus va găsi perlele prețioase care trebuie să fie adunate în tezaurul Domnului Isus.” (E. G. White – Solii alese, vol. 1, pag. 129-130)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.