Ziua 88 – Promisiunea iubirii

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Domnul mi Se arată de departe: Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” – Ieremia 31:3

”Un plan a fost gândit, prin care minunăția harului și dragostei lui Hristos să fie arătate, descoperite lumii. Prin prețul infinit plătit de Fiul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omului, este relevată dragostea lui Dumnezeu. Acest glorios plan de salvare este amplu și oferă salvare întregii lumi. Păcătoși, oameni căzuți, pot fi desăvârșiți în Isus prin iertarea păcatului și îndreptățirea atribuită a lui Hristos.” (E. G. White – Solii către tineret, p. 137)

Întrebări de meditat:

Dumnezeu este dragoste. Când te deschizi către această realitate și începi să vezi tot ce face El prin această lupă a iubirii perfecte, viața ta va fi transformată și va deveni o oglindire și un canal al iubirii lui Dumnezeu. Fiecare făgăduință a lui Dumnezeu este o promisiune născută din iubire. Dumnezeu, prin iubirea Lui, dorește să te facă o persoană plină de iubire.

Ai lăsat ca dragostea lui Dumnezeu să facă lucrarea sa de a topi tot egoismul din inima ta? Îl vei lăsa pe Isus, prin Cuvântul Său, să redefinească cum simte, arată și acționează iubirea adevărată? Vei fi de acord cu procedeul prin care vei deveni o persoană plină de iubire?

Motive de rugăciune – Luni, 22 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Francisca A.: Cele 100 de zile de rugăciune m-au ajutat pe mine și pe copiii mei să ne facem un obicei din a ne ruga în fiecare dimineață și seară. Laud pe Dumnezeu pentru acest timp de rugăciune. Prietena fiicei mele a venit în vizită și l-a experimentat și ea. S-a dus acasă și și-a convins familia să se roage în fiecare zi, lucru pe care îl fac cu drag acum!
  • Mike s-a luptat cu adevărat în timpul carantinei. Într-o zi în timp ce căuta ceva programe la TV, a descoperit Hope Channel. ”Am nevoie de speranță,” și-a spus el. A început să urmărească studii biblice interactive și alte programe inspirate. El a urmărit întreaga serie de  studii din Daniel și o altă serie din Apocalipsa. În urma acestor studii, a decis să-și predea pe deplin inima cu Isus!

CERERI:

  • Rugați-vă pentru o apreciere, primire și aplicare mai profundă și mai completă, a iubirii lui Dumnezeu în viața voastră.
  • Rugați-vă pentru Evangeline N. și pentru mulți alții care se luptă cu cancerul și alte boli. Rugați-vă pentru vindecare.
  • Rugați-vă pentru membrii nou botezați care s-au alăturat bisericii cu puțin timp înainte sau chiar în timpul pandemiei COVID-19. Rugați-vă ca lipsa părtășiei creștine și a serviciilor divine să nu afecteze decizia lor pentru Hristos.
  • Rugați-vă pentru biserica Hamilton SDA din Canada. Rugați-L pe Dumnezeu să binecuvânteze abordările creative ale activitățile lor  la „Really Living Centre”, care oferă un centru comunitar, o școală de gătit, schimbări gratuite de ulei, un smoothie bar și escaladă interioară.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Să nu ținem seama oare de bunătatea lui Dumnezeu? Ce ar fi putut face El mai mult? Să ne așezăm deci într-o bună și dreaptă legătură cu El, care ne-a iubit și ne iubește cu o dragoste uimitoare. Să ne folosim deci cât mai mult de mijloacele harului care ne-au fost puse la dispoziție pentru ca să fim transformați până la deplina asemănare cu El și pentru a fi readuși în tovărășia îngerilor slujitori, în armonie și comuniune cu Tatăl și cu Fiul.” (E. G. White – Calea către Hristos, pag. 22)

„Când începem să punem la îndoială iubirea lui Dumnezeu și să nu ne mai încredem în făgăduințele Lui, atunci îl dezonorăm și întristăm pe Duhul Său Sfânt. Cum s-ar simți o mamă dacă copiii ei s-ar plânge tot mereu de ea, ca și când ea n-ar fi făcut totul pentru binele lor, deși eforturile întregii ei vieți au fost închinate creșterii și ajutorării lor? Dacă copiii s-ar îndoi de iubirea ei, atunci inima ei ar fi zdrobită. Cum s-ar simți oare un părinte dacă ar fi tratat astfel de copiii săi? Cum ne privește oare Tatăl nostru ceresc atunci când dăm pe față neîncredere față de iubirea Lui care L-a determinat să dea pe unicul Său Fiu ca noi să trăim prin El? Apostolul Pavel scrie: “El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El toate lucrurile?” (Romani 8, 32.) Cu toate acestea, cât de mulți sunt aceia care, dacă nu prin cuvintele lor, atunci prin faptele lor spun că “Domnul n-a spus lucrurile acestea pentru mine. Poate că El iubește pe altcineva, dar nu mă iubește pe mine”!” (E. G. White – Calea către Hristos, pag. 118)

„Când luăm în mâinile noastre administrarea lucrărilor pe care trebuie să le facem și ne bazăm pe propria înțelepciune pentru a avea succes, noi luăm pe umeri o povară pe care Dumnezeu nu ne-a dat-o și încercăm să o purtăm fără ajutorul Lui. Ne asumăm o responsabilitate care îi aparține lui Dumnezeu și astfel ne așezăm, realmente, în locul Lui. Când anticipăm pericolul și nereușita și avem toate motivele să fim siguri că vor veni, putem să ne îngrijorăm, pe bună dreptate. Dar, dacă vom crede cu adevărat că Dumnezeu ne iubește și vrea să ne facă bine, vom înceta să ne temem de viitor. Ne vom încrede în Dumnezeu, cum se încrede un copil în părintele său iubitor. Atunci, tulburările și obsesiile noastre chinuitoare vor dispărea, pentru că voința noastră este absorbită de voința lui Dumnezeu.” (E. G. White — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 100-101)

„Dumnezeu iubește creaturile Sale cu o dragoste care este atât gingașă, cât și puternică. El a stabilit legile naturii, dar legile Sale nu sunt pretenții arbitrare. Fiecare “să nu”, atât din legea morală, cât și din legile fizice, conține sau implică o făgăduință. Dacă ea este ascultată, atunci binecuvântarea va însoți pașii noștri; dacă nu este ascultată, rezultatul este primejdia și nefericirea. Legile lui Dumnezeu sunt destinate să-i aducă pe oameni mai aproape de El. El îi va mântui, îi va salva de la rău și-i va duce la bine dacă se vor lăsa conduși, dar El niciodată nu-i va forța. Noi nu putem înțelege planurile lui Dumnezeu, dar trebuie să ne încredem în El și să ne arătăm credința prin faptele noastre.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 445)

„Domnul Isus ne învață să-L numim pe Tatăl Său, Tatăl nostru. Lui nu-I este rușine să ne considere frații Săi. (Evrei 2, 11.) Atât de binevoitoare și de doritoare este inima Mântuitorului să ne spună bun-venit, ca membri ai familiei lui Dumnezeu, încât așază, chiar în primele cuvinte pe care trebuie să le folosim când ne adresăm lui Dumnezeu, un apelativ ce exprimă siguranța înrudirii noastre cu El: “Tatăl nostru”.
Aici este făcut cunoscut acel adevăr minunat, atât de plin de încurajare și mângâiere, că Dumnezeu ne iubește, așa cum îl iubește pe Fiul Său. Aceasta spunea Domnul Isus în ultima Sa rugăciune pentru ucenici, prin cuvintele: “Tu i-ai iubit … cum M-ai iubit pe Mine”. (Ioan 17, 23.)” (E. G. White – Rugăciunea, pag. 290)

„Dumnezeu este Tatăl nostru care ne iubește și Se îngrijește de noi, ca de copiii Lui. În același timp, El este marele Împărat al Universului. Interesele împărăției Lui sunt interesele noastre și, prin urmare, trebuie să lucrăm pentru consolidarea și extinderea ei.” (E. G. White – Rugăciunea, pag. 291)


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.