Ziua 89 – Promisiunea de a primi înțelepciune

Spread the love

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.” – Iacov 1:5

„Dumnezeul pe care Îl slujim nu caută la fața omului. El, care i-a dat lui Solomon, duh de discernământ și înțelepciune, este gata să dea aceeași binecuvântare astăzi copiilor Săi…. Când un purtător de poveri dorește înțelepciune mai mult decât bogăție, putere sau renume, el nu va fi dezamăgit. Unul ca acesta va învăța de la Marele Învățător nu numai ce să facă, ci și cum să lucreze, așa încât să primească aprobarea divină.” (E. G. White – Profeți și regi, pag. 31)

Întrebări de meditat:

Isus este Înțelepciunea. El știe în orice moment care este cel mai înțelept curs al acțiunii, cel mai înțelept sfat, cel mai înțelept drum înainte. Viața ne prezintă multe provocări, indiferent dacă sunt legate de vocația, de familia, sau de slujirea ta. Avem întotdeauna nevoie de înțelepciunea divină. Lăudat fie Dumnezeu! El este mai mult decât dispus să dea înțelepciune tuturor celor care cer!

Dorești să schimbi nesăbuința propriilor gânduri cu înțelepciunea care vine de la Dumnezeu? Ești dispus să accepți sfatul lui Dumnezeu chiar și atunci când este împotriva „înțelepciunii” lumii și a propriilor idei? Vei deschide inima către sfaturile înțelepte ale lui Isus care duc la o viață de neprihănire iubire?

Motive de rugăciune – Marţi, 23 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Enock C.: A Domnului să fie slava și lauda. În timpul carantinei am făcut zilnic un studiu aprofundat al cărții Genezei, cu toată familia, studiu condus de fiul nostru de 27 de ani. A fost o mare binecuvântare să ne dăm seama cât de bogată este cartea Genezei. Acum am dezvoltat un obicei de studiu biblic în familie!
  • Robert C.: O linie de rugăciune de mijlocire a fost deschisă întreaga săptămână pentru o evanghelizare online pe care tocmai am terminat-o pentru Conferința din Arizona. Mulți au fost botezați în biserici, râuri și bazine!

CERERI:

  • Rugați-vă ca Dumnezeu să  vă dea înțelepciune divină în timp ce petreceți timp cu El.
  • Rugați-vă pentru bisericile, școlile și instituțiile adventiste, în timp ce acestea iau măsuri de redeschidere cu multă rugăciune și deosebită atenție.
  • Rugați-vă pentru adventiștii singuri, ca să experimenteze împlinirea în Isus și pentru a găsi un tovarăș de viață evlavios.
  • Rugați-vă pentru Spitalul Adventist din Tokyo, care deservește orașul de mai bine de 90 de ani. Vă rugăm să cereți lui Dumnezeu să-i binecuvânteze și să dezvolte lucrarea  lor pentru ca oamenii din Tokyo să găsească vindecare atât fizică cât și spirituală.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

“Iată începutul înțelepciunii: dobândește înțelepciunea.” “Limba înțelepților dă știință plăcută.” Proverbe 4, 7; 15, 2. Adevărata educație transmite această înțelepciune. Ea ne învață cum să folosim optim nu numai una, ci toate puterile și cunoștințele noastre. Ea acoperă astfel toate tipurile de obligații — față de noi înșine, față de lume și față de Dumnezeu.” (E. G. White – Educaţie, pag. 225)

„Așteptați-vă la lucruri mari — Nu capacitățile pe care le aveți acum sau le veți poseda vreodată sunt cele care vă vor asigura succesul, ci ceea ce Domnul poate face pentru voi. Noi trebuie să avem mult mai puțină încredere în ceea ce poate face omul și mult mai multă încredere în ceea ce poate face Dumnezeu pentru fiecare suflet care crede. El tânjește să apelați la El prin credință. Tânjește să așteptați lucruri mari de la El. Tânjește să vă dea înțelegere, atât în lucrurile vremelnice, cât și în cele spirituale. El poate ascuți mintea. Poate da tact și iscusință. Puneți-vă talanții în lucrare, cereți lui Dumnezeu înțelepciune, și aceasta vă va fi dată.” (E. G. White – Evanghelizarea prin litaratură, pag. 119)

“Veniți singuri la o parte”, ne îndeamnă El. Dacă vom lua seama la cuvintele Lui, vom fi mai puternici și mai folositori. Ucenicii L-au căutat pe Isus și I-au spus totul; iar El i-a încurajat și i-a învățat. Dacă azi ne-am lua timp să mergem la Isus și să-I spunem nevoile noastre, n-am fi dezamăgiți; El ar fi la dreapta noastră pentru a ne ajuta. Avem nevoie de mai multă simplitate, de mai multă încredere și credință în Mântuitorul nostru. El, al cărui nume este “Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii”, El, despre care stă scris: “Domnia va fi pe umărul Lui”, este Sfetnicul Minunat. Suntem invitați să cerem înțelepciune de la El. El “dă tuturor cu mână largă și fără mustrare.” (Isaia 9, 6; Iacov 1, 5.)” (E. G. White – Hristos, Lumina Lumii, pag. 119)

„Biblia întărește intelectul — Dacă Biblia ar fi studiată cum trebuie, oamenii și-ar întări intelectul. Subiectele tratate în Cuvântul lui Dumnezeu, simplitatea distinsă a exprimării sale, precum și temele nobile pe care le prezintă minții, dezvoltă în om facultăți ce nu pot fi dezvoltate altfel. În Biblie este deschis un câmp nemărginit pentru imaginație. Cel ce o studiază, ce-i contemplează mărețele subiecte și se asociază cu imaginile ei înalte va fi mai curat și mai înălțat în gânduri și sentimente decât dacă ar fi petrecut timpul citind orice lucrare de origine omenească numai, ca să nu mai vorbim de cele cu caracter îndoielnic. Mintea tânără dă greș în a-și atinge cea mai nobilă dezvoltare atunci când neglijează Cuvântul lui Dumnezeu — cea mai înaltă sursă de înțelepciune. Motivul pentru care avem atât de puțini oameni cu minte clară, cu stabilitate și cu valoare neschimbătoare este acela că Dumnezeu nu e temut și nu e iubit, iar principiile religiei nu sunt aduse în viața de familie așa cum ar trebui.
Dumnezeu vrea ca noi să folosim orice mijloc de a ne cultiva și întări puterile intelectuale…. Dacă Biblia ar fi citită mai mult și dacă adevărurile ei ar fi mai bine înțelese, noi am fi un popor mult mai luminat și mai inteligent. Sufletul primește energie cercetând paginile ei. — (Christian Temperance and Bible Hygiene, 126).” (E. G. White – Îndrumarea copilului, pag. 507)

„Dumnezeu dorește ca lucrarea Sa să fie făcută în cunoștință de cauză, nu într-o manieră întâmplătoare. El dorește ca ea să fie făcută cu credință și exactitate, pentru ca El să-și poată pune pe ea pecetea de aprobare. Pe cei care Îl iubesc pe El, și umblă cu frică și cu umilință înaintea Lui, El îi va binecuvânta și călăuzi și le va face legătura cu cerul. Dacă lucrătorii se încred în El, le va da înțelepciune și le va îndrepta slăbiciunile, așa încât să fie în stare să facă lucrarea Domnului în mod desăvârșit.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pag. 212)

„Dumnezeu oferă înțelepciune, ca răspuns la rugăciune — Domnul ne-a făgăduit: “Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată”. Rânduiala lui Dumnezeu este ca toți aceia care poartă răspunderi să se adune adesea pentru a se sfătui unii cu alții și pentru a se ruga stăruitor, cerând înțelepciunea pe care numai El este capabil să o ofere. Uniți-vă în rugăciune și spuneți-I lui Dumnezeu dificultățile voastre. Vorbiți mai puțin. Mult timp prețios este pierdut în conversații care nu aduc nicio lumină. Frații să se unească în rugăciune și post pentru a cere înțelepciunea pe care Dumnezeu a făgăduit să le-o dea fără rețineri. (E. G. White – Rugăciunea, pag. 49)

„Cunoașteți-L pe Dumnezeu din experiență, purtând jugul lui Hristos. El dă înțelepciune celor blânzi și smeriți, făcându-i în stare să discearnă ceea ce este adevăr, aducând la lumină răspunsuri la toate întrebările și scoțând în relief urmările anumitor fapte. Duhul Sfânt îl învață pe cel ce studiază Scripturile să judece toate lucrurile după standardul neprihănirii, al adevărului și al dreptății. Revelația divină îi va oferi cunoașterea de care are nevoie.” (E. G. White – Sfaturi pentru sănătate, pag. 371)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.