Ziua 90 – Promisiunea de a primi putere

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

„Pot totul în Hristos, care mă întărește.” – Filipeni 4:13

”Aș dori ca toți să-și poată da seama ce posibilități au, dar și la ce trebuie să se aștepte cei ce fac din Hristos ajutorul lor, Cel în care își pun toată încrederea lor.” – Letter 45, 1893, par. 33

Întrebări de meditat:

Dumnezeu este atotputernic. Nimic nu este prea greu, prea complicat sau prea dificil pentru El – Creatorul întregii realități. El alege să-Și folosească puterea pentru a ajuta, a vindeca și a restaura. Deoarece cuvintele Lui sunt putere și viață, toate poruncile, instrucțiunile și regulile Sale ajung la noi cu promisiunea de a fi pe deplin realizate în viața noastră, cu condiția credinței. Credința dezleagă puterea promisă pentru trăirea cu credincioșie.

Vei alege astăzi să crezi în puterea lui Dumnezeu care ți-a fost pusă la dispoziție prin credință? Te vei încrede în Isus, Cuvântul făcut trup, pentru a te împuternici să faci voia Lui? Vei colabora cu Isus pentru a trăi o viață de vindecare, de ajutor și de restaurare?

Motive de rugăciune – Miercuri, 24 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Sora D.: De ani de zile îl încurajez pe fratele meu să meargă la biserică. Acum, când ne închinăm online, el ni se alătură în fiecare Sabat! Vă rog să vă rugați să-și predea inima Domnului și Dumnezeu să găsească o cale pentru el de a ajunge la biserică.
  • Gem C .: Lăudăm pe Domnul pentru mulți lideri de rugăciune din Filipine ale căror vieți au fost schimbate în timpul rugăciunii. Inițial, unii dintre acești lideri au fost reticenți să accepte chemarea de a fi conducători de rugăciune, dar acum mulți au găsit atâta bucurie în credință. De fapt, sesiunile de rugăciune online au devenit sursa tăriei lor în acest timp de pandemie.

CERERI:

  • Rugați-vă pentru credință în făgăduința lui Dumnezeu de a ne da întotdeauna puterea de a face voia Lui.
  • Rugați-vă pentru vindecarea căsătoriilor cu probleme, pentru împăcare între partenerii înstrăinați și pentru ca Isus să devină centrul căsătoriei fiecărui credincios.
  • Rugați-vă pentru sora T. din Tanzania, care suferă în diverse moduri, din cauza deciziei sale de a deveni adventistă din ziua a șaptea.
  • Rugați-vă pentru un nou centru în Belarus, care oferă loc de joacă, facilități pentru persoanele cu nevoi speciale și multe altele. Vă rugăm să cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze și să crească acest centru vital și să-i ajute pe lucrători să-L prezinte vizitatorilor pe Dumnezeu.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Este imposibil să scăpăm prin noi înșine, din prăpastia păcatului în care ne-am afundat. Inimile noastre sunt rele și nu le putem schimba. “Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă nici unul”. (Iov 14, 4.) Căci “umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună”. (Romani 8, 7.) Educația, cultura, exercitarea voinței, eforturile omenești: toate acestea au sfera lor de acțiune, dar aici ele sunt cu totul fără putere. Ele pot produce o corectă comportare exterioară, dar nu pot schimba inima; ele nu pot curăți izvoarele vieții. Trebuie să existe o putere care să lucreze dinăuntru, o nouă viață de sus, mai înainte ca oamenii să poată fi schimbați de la păcat la sfințenie. Această putere este Hristos. Numai harul Său poate să învioreze puterile fără viață ale sufletului și să-l atragă spre Dumnezeu, spre sfințire.” (E. G. White – Calea către Hristos, pag. 18)

„Cel a cărui încredere este în Dumnezeu va putea spune împreună cu Pavel: “Pot totul în Hristos, care mă întărește.” (Filipeni 4, 13.) Oricare ar fi greșelile sau eșecurile trecutului, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne putem ridica deasupra lor. Vom putea spune împreună cu apostolul:
“Eu fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” (Filipeni 3, 13-14.)” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 516)

„Și Pavel a fost susținut în lucrările sale diverse de puterea păstrătoare a prezenței Sale. “Pot totul”, a spus el, “în Hristos care mă întărește”. “Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris: ‘Din pricina Ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat’. Totuși, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” Filipeni 4, 13; Romani 8, 35-39.” (E. G. White – Educaţie, pag. 69)

„Evitați să intrați în ispită. Când ispitele vă înconjoară și nu puteți controla împrejurările care vă expun la acestea, atunci puteți pretinde făgăduința lui Dumnezeu și, cu încredere și conștienți de puterea pe care o aveți, să exclamați: “Pot totul în Hristos care mă întărește.” Există tărie pentru voi toți în Dumnezeu. Dar nu veți simți niciodată nevoia de acea tărie, care, numai ea, vă poate mântui, dacă nu vă simțiți slăbiciunea și păcătoșenia. Isus, scumpul vostru Mântuitor, vă cheamă acum să vă ocupați cu putere pozițiile pe platforma adevărului veșnic. Dacă veți suferi alături de El, vă va încununa cu slavă în veșnica Sa Împărăție. Dacă sunteți dispuși să jertfiți totul pentru El, atunci va fi Mântuitorul vostru. Însă, dacă veți alege să urmați propria voastră cale, veți umbla în întuneric până când va fi prea târziu să vă asigurați răsplata veșnică.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 3, pag. 45)

„Cei descurajați, a căror lipsă a simțământului valorii personale îi determină să se sustragă de la asumarea unor sarcini și responsabilități, trebuie să fie învățați să se încreadă și să depindă de Dumnezeu. Dacă s-ar proceda astfel, mulți dintre cei care nu ar reprezenta decât niște nulități în această lume și care, probabil, nu ar fi decât niște neajutorați și niște poveri pentru alții ar deveni capabili să declare asemenea apostolului Pavel: “Pot totul în Hristos, care mă întărește”. (Filipeni 4, 13.)” (E. G. White – Minte, Caracter şi Personalitate, vol. 2, pag. 532)

„Aș dori ca toți să-și poată da seama ce posibilități au, dar și la ce trebuie să se aștepte cei ce fac din Hristos ajutorul lor, Cel în care își pun toată încrederea lor. Acela a cărui viață este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu are întotdeauna un loc de scăpare. El poate să spună: „Pot totul în Hristos, care mă întărește” (Filipeni 4,13).” (E. G. White – Solii alese, vol. 2, pag. 211)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.