Ziua 91 – Promisiunea de a primi viață

Spread the love

 „Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viața şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viața, ca să trăiești, tu şi sămânța ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El:

căci de aceasta atârnă viața ta şi lungimea zilelor tale şi numai aşa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov.” –  Deuteronom 30:19-20

”Dătătorul vieții îi va chema la prima înviere pe cei ce sunt proprietatea Sa răscumpărată, dar, până la acea oră triumfătoare, când va suna ultima trâmbiță și armata cea mare va ieși din morminte pentru biruința veșnică, fiecare sfânt care doarme va fi păstrat în siguranță și va fi păzit ca un giuvaer prețios, cunoscut de Dumnezeu pe nume. Ei sunt scoși din moarte, prin puterea Mântuitorului care a locuit în ei când erau în viață și din cauză că au fost părtași ai naturii divine.” (E. G. White – Solii alese, pag. 152)

Întrebări de meditat:

Ce adevăr minunat! Dumnezeu, Sursa oricărei vieți, este dispus să dea tuturor celor care cred puterea de a trăi o viață de iubire, credincioșie și neprihănire pe această parte a cerului. Dar nu numai atât, El le dăruiește cu bucurie și viața veșnică copiilor Săi, pentru ca aceștia să trăiască cu El pentru totdeauna în sănătate perfectă, fericire, bucurie și armonie! Slavă Lui!

Ați prins realitatea dătătoare de viață, transformatoare și care îmbogățește viața, care vă stă la dispoziție în Isus? Așteptați cu nerăbdare ziua învierii, când toți cei care cred vor primi un trup nemuritor pentru a se bucura de viața veșnică cu Dumnezeul nostru cel  prețios și iubitor?

Motive de rugăciune – Joi, 25 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:  

  • Carme A.: Sunt o mamă singură, cu trei băieți, studentă la zi, am și serviciu și sunt foarte implicată în slujirea din biserica noastră. În ciuda faptului că sunt extrem de ocupată și consum multă energie, Dumnezeu mă ajută să fac față. Am făcut programul celor 100 de zile de rugăciune  online cu copiii, tinerii și adulții în fiecare zi. Tinerii sunt foarte antrenați, se roagă și pun întrebări. În ciuda nevoilor financiare pentru școlarizare, Îl pot lăuda pe Dumnezeu că m-a învățat și m-a binecuvântat atât de mult în această perioadă de pandemie. Îmi place să fiu implicată în activitățile bisericii!
  • Lăudăm Domnul că unii lucrători misionari din Orientul Mijlociu experimentează o putere spirituală reînnoită. Unii dintre ei se depărtaseră de adunare din cauza descurajărilor și a lipsei de redeșteptare. Dar, din cauza rugăciunii unite online, în timpul celor 100 de zile de rugăciune, au dorit să fie din nou parte a unei comunități a bisericii.

CERERI:

  • Rugați-vă pentru a experimenta viața din belșug pe care Isus v-a promis-o.
  • Rugați-vă pentru toți imigranții adventiști și pentru persoanele care trăiesc cu vize, care, din cauza statutului lor juridic, nu au acces la ajutor guvernamental în timpul acestei pandemii. Rugați-vă să le fie asigurate cele necesare vieții.
  • Rugați-vă pentru toți adventiștii și ne-adventiștii care sunt infectați de COVID-19.
  • Rugați-vă pentru Școala Rostok din Rusia, care  deservește copii cu nevoi speciale, oferind un curriculum iubitor, având pe Hristos în centru și care aduce bucurie copiilor și părinților deopotrivă. Rugați-vă pentru binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acestei slujiri importante, asupra personalului, a elevilor și părinților.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Dumnezeu este Izvorul vieții și noi putem să avem viața numai dacă suntem în comuniune cu El. Se poate să ne bucurăm de existență pentru un timp, chiar despărțiți de Dumnezeu, dar nu avem viață. “Dar cea dedată la plăcere, măcar că trăiește, este moartă.” (1 Timotei 5, 6.) Numai prin predarea voinței noastre lui Dumnezeu este posibil ca El să ne dea viața. Numai, primind viața Sa, prin predarea eului, “este cu putință”, zicea Isus, “ca aceste păcate ascunse, pe care vi le-am arătat, să fie biruite.” Este cu putință să le înmormântați în inimile voastre și să le ascundeți de ochii oamenilor, dar cum veți sta în fața lui Dumnezeu?” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 61)

„Dumnezeu este dătătorul vieții. De la început, toate legile Lui aveau ca scop să dea viață. Dar păcatul a stricat ordinea stabilită de Dumnezeu și rezultatul a fost vrajba. Atâta timp cât există păcatul, suferința și moartea sunt inevitabile. Numai datorită faptului că Răscumpărătorul nostru a purtat și poartă în locul nostru blestemul păcatului putem spera să scăpăm, în propria Lui persoană, de urmările nenorocite ale păcatului.” (E. G. White – Patriarhi şi profeţi, pag. 522)

„La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o” (Ioan 1,1-5). Lumea nu a văzut natura divină în Omul umil din Nazaret. Singurul Fiu al Dumnezeului infinit Se afla în lume, iar oamenii nu L-au cunoscut așa cum era cu adevărat.
„În El era viața, și viața era lumina oamenilor” (Ioan 1,4). Aici nu este menționată viața în trup, ci nemurirea, viața care este în exclusivitate proprietatea lui Dumnezeu. Cuvântul care era cu Dumnezeu și care era Dumnezeu are viața aceasta. Fiecare om primește o viață fizică. Aceasta nu este veșnică, deoarece Dumnezeu, Dătătorul vieții, o ia înapoi. Omul nu are stăpânire asupra propriei vieți. Dar viața lui Hristos era neîmprumutată. Nimeni nu putea să ia viața aceasta de la El. „Am putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși” (Ioan 10,18), a spus El. În El era viața originală, neîmprumutată, nederivată. Viața aceasta nu se află în om în mod inerent. El o poate avea numai prin Hristos. Omul nu poate să o câștige, ci îi este dată ca un dar fără plată, dacă el crede în Hristos ca Mântuitor personal. „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17,3). Aceasta este o fântână a vieții deschisă pentru lume.” (E. G. White – Solii alese, pag. 145)

„Domnul Hristos îi cere pentru Sine pe toți aceia care au crezut în Numele Său. Puterea de viață a Duhului lui Hristos, care locuiește în trupul muritor, leagă de Hristos fiecare suflet care crede. Cei ce cred în Domnul Isus sunt sfinți pentru inima Sa, deoarece viața lor este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dătătorul vieții va porunci: „Treziți-vă și săriți de bucurie, cei ce locuiți în țărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viață, și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți” (Isaia 26,19).” (E. G. White – Solii alese, pag. 152)

„Ce dimineață plină de slavă va fi dimineața învierii! Ce scenă minunată se va desfășura când Hristos va veni pentru a fi admirat de aceia care cred! Toți cei care au fost părtași cu Hristos la umilința și suferințele Sale vor fi părtași cu El la slava Sa. Prin învierea [272] lui Hristos, fiecare sfânt credincios care adoarme în Isus va ieși triumfător din închisoarea mormântului. Sfinții cei înviați vor proclama: „Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?” (1 Corinteni 15,55)
Isus Hristos a triumfat asupra morții și a rupt lanțurile mormântului, iar toți cei ce dorm în mormânt vor împărtăși biruința. Ei vor ieși din morminte așa cum a ieșit Biruitorul.” (E. G. White – Solii alese, pag. 153)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.