Evrei 13:5

Spread the love

Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5)

Nemulţumirea a ajuns să fie aproape omniprezentă. Cu greu mai găseşti o persoană care să nu se plângă de ceva şi să manifeste mulţumire.

Conjunctura economică, situaţia materială, starea de sănătate şi calitatea relaţiilor sunt printre primele motive de nemulţumire.

Conducătorii sunt nemulţumiţi cu privire la cei conduşi, iar cei conduşi sunt nemulţumiţi cu privire la hotărârile luate de conducători. Angajatorii se plâng de angajaţi, iar cei angajaţi dovedesc nemulţumire faţă de condiţiile impuse de angajatori. Părinţii îşi manifestă nemulţumirea pentru atitudinile odraslelor, în timp ce copiii comentează critic deciziile părinţilor. Profesorii sunt nemulţumiţi de elevii lor, iar elevii manifestă insatisfacţie faţă de profesorii lor. Şi tot aşa mai departe.

Care sunt efectele nemulţumirii?

„Nemulțumirea aduce boală — Ceea ce aduce boala asupra trupului și asupra minții, aproape în toate cazurile, sunt simțămintele de insatisfacție și de nemulțumire. Aceste persoane nu au nici credință în Dumnezeu, nici speranța ce se ridică până dincolo de văl și este asemenea unei ancore sigure și statornice pentru suflet. Toți cei care au această speranță se vor curăți, după cum El Însuși este curat. Ei sunt eliberați de dorințe tulburătoare, de remușcări și de nemulțumiri; ei nu caută fără încetare motive de supărare și nu se lamentează pentru tot felul de necazuri imaginare. Cu toate acestea, pretutindeni în jur, vedem o mulțime de oameni ce trec prin necazuri și încercări; fiecare pas le este marcat de teamă; ei par să nu găsească nici o mângâiere, ci își alimentează fără încetare teama, inventând primejdii înspăimântătoare. — Testimonies for the Church 1:566 (1867).
Tu ai tendința de a privi numai la aspectele descurajatoare. Aceasta este o trăsătură negativă a caracterului tău, care îți afectează starea sufletească și îi produce tristețe soțului tău.”
(E. G. White – Minte, Caracter şi Personalitate, vol. 2, pag. 400)

„Unii sunt totdeauna cuprinși de teamă și de griji închipuite. Ei sunt zilnic înconjurați de dovezile iubirii lui Dumnezeu și în fiecare zi se bucură de bunătățile providenței Sale; dar ei nu iau seama la toate aceste binecuvântări. Mintea lor se ocupă continuu de ceva neplăcut, de care se tem că li s-ar putea întâmpla, sau de unele dificultăți care în adevăr pot exista, dar care, deși foarte mici, le orbesc ochii ca să nu vadă mulțimea lucrurilor pentru care ar trebui să fie mulțumitori lui Dumnezeu. Greutățile pe care unii ca aceștia le întâmpină, în loc să-i apropie de Dumnezeu, singurul Izvor al ajutorului pentru ei, îi îndepărtează de El, pentru că trezesc în ei neliniște și murmurare.” (E. G. White – Calea către Hristos, pag. 121)

„Mulți privesc înapoi la izraeliți și se miră de necredința și murmurarea lor, considerând că ei n-ar fi fost așa de nerecunoscători; dar atunci când credința le este pusă la probă, chiar și în încercări mici, ei nu dau pe față o credință sau o răbdare mai mare decât a manifestat vechiul Israel. Când ajung în strâmtoare, ei murmură în fața mijloacelor prin care Dumnezeu a ales să-i curețe. Deși nevoile lor prezente sunt satisfăcute, mulți nu vor să se încreadă în Dumnezeu pentru viitor și unii ca aceștia se tem tot timpul ca nu cumva sărăcia să vină asupra lor, iar copiii lor să fie lăsați să sufere. Unii văd întotdeauna răul înainte sau exagerează dificultăți care realmente există, astfel încât ochii lor sunt orbi față de multele binecuvântări care ar cere recunoștință din partea lor. Obstacolele pe care le întâmpină, în loc să-i facă să caute ajutorul lui Dumnezeu, unica sursă de putere, îi despart de El, pentru că trezesc în ei neliniștea și nemulțumirea.” (E. G. White – Patriarhi şi profeţi, pag. 293)

Mulţumirea nu este o floare spontană. Ea trebuie cultivată, întreţinută şi hrănită cu grijă. Apoi, trebuie exersată pentru a ajunge la capacitatea maximă de dezvoltare.

Să ne ajute Dumnezeu ca să experimentăm mulţumirea pentru mulţimea de binecuvântări pe care deja o avem! „Ce-i în mână nu-i minciună”…, este darul lui Dumnezeu. Să-I mulţumim permanent pentru tot ceea ce ne oferă El! Amin!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.