Ziua 2 – Domnul Isus ne dă pace

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14:27

„Vrăjmașul nu poate niciodată să-L smulgă din mâna lui Hristos pe acela care se încrede în mod absolut în făgăduințele Sale.” (Manuscris 92, 5 septembrie 1901, par. 6)

Întrebări la care să medităm

Ce este pacea pe care o oferă Isus?

Cum putem astăzi să ne punem încrederea în făgăduințele lui Dumnezeu?

Ziua 2 – Motive de rugăciune – Sabat,  28 martie, 2020

  1. Rugați-vă ca frica să fie înlocuită cu pace și ca noi, ca popor, să rămânem puternici în mijlocul haosului, având încredere că Dumnezeu deține controlul.
  2. Rugați-vă pentru cei care se luptă cu Coronavirusul sau care și-au pierdut pe cei dragi în această pandemie. Rugați-vă pentru speranță și mângâiere în mijlocul durerii.
  3. Rugați-vă pentru membrii bisericii din Kenya și din alte țări africane, care au probleme pentru că piețele lor în aer liber se închid.
  4. Rugați-vă pentru evangheliștii cu literatură, predicatori, profesori, lucrători biblici și alții care s-ar putea să nu poată continua aceeași slujire personală ca înainte. Rugați-vă pentru înțelepciunea divină și idei pentru noi moduri de a sluji.
  5. Rugați-vă pentru bisericile care au fost închise din cauza virusului. Rugați-vă ca adunările să găsească modalități de a rămâne „împreună” prin transmisia în direct prin internet și aducă mărturie moduri adecvate situației de „distanțare socială”.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Resurse adiţionale:

„Cu puțin înainte de răstignirea Sa, Hristos a lăsat ucenicilor Săi un testament de pace. ‘Vă las pacea’, a zis El, ‘vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte’. (Ioan 14, 27.) Pacea aceasta nu este pacea care vine printr-o conformare față de cele lumești. Hristos nu a cumpărat niciodată pacea, făcând compromis cu păcatul. Pacea pe care Hristos a lăsat-o ucenicilor Săi este mai mult lăuntrică decât exterioară și avea să rămână totdeauna cu martorii Săi în decursul luptelor și al împotrivirii.” (E. G. White – Faptele Apostolilor, pag. 84)

„Când Îl primim pe Hristos ca pe un oaspete în suflet, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și mințile noastre prin Hristos Isus. Viața Mântuitorului pe pământ, deși trăită în mijlocul luptei, a fost o viață de pace. În timp ce vrăjmașii furioși Îl urmăreau continuu, El zicea: “Cel ce M-a trimis este cu Mine, Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.” (Ioan 8, 29.) Nici o furtună de mânie omenească sau satanică nu era în stare să tulbure liniștea acelei desăvârșite comuniuni cu Dumnezeu. Și El ne spune: “Vă las pacea Mea”, “Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Ioan 14, 27. Matei 11, 29.) Purtați împreună cu Mine jugul servirii pentru slava lui Dumnezeu și pentru ridicarea omenirii și veți vedea că jugul e ușor și povara este ușoară.

Iubirea de noi ne distruge pacea. Câtă vreme mai trăiește eul, suntem gata să-l ferim de mortificare sau insultă; dar, dacă a murit, iar viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, atunci nu ne va mai durea, dacă nu vom fi băgați în seamă sau vom fi disprețuiți. Atunci vom fi surzi față de reproșuri și orbi față de dispreț și insultă. “Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată.” (1 Corinteni 13, 4-8.)

Fericirea izvorâtă din bucuriile pământești este tot așa de schimbătoare ca și împrejurările care îi dau naștere; dar pacea lui Isus este o pace continuă și dăinuitoare. Ea nu depinde de nici una dintre împrejurările vieții, nici de mulțimea bogățiilor, nici de numărul prietenilor pământești. Hristos este izvorul de apă vie, și fericirea primită de la El nu va pieri niciodată. Blândețea Domnului Hristos manifestată în cămin îi va face fericiți pe cei ce-l locuiesc; ea nu provoacă ceartă, nu dă nici un răspuns aspru, ci liniștește firea aprinsă, răspândind o amabilitate care va fi simțită de toți cei care se găsesc în cercul lui încântător. Dacă este nutrită în inimă, ea face ca familiile de pe pământ să fie o parte a marii familii de sus.” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 15-16)

„Pacea statornică, adevărata odihnă a spiritului, nu are decât un singur Izvor. Despre acest lucru vorbea Hristos când a spus: “Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11, 28.) “Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea.” (Ioan 14, 27.) Această pace nu este ceva pe care El îl dă separat de Sine Însuși. Ea se află în Hristos, iar noi o putem primi numai primindu-L pe El.” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 247)

„Prin urmare, copii, veniți la Domnul Isus. Dați-I lui Dumnezeu darul cel mai prețios pe care vă este cu putință să I-l oferiți; dați-I inima voastră. El vă vorbește spunând: “Fiul meu, fiica mea, dă-Mi inima ta! De vor fi păcatele voastre cum e purpura, Eu le voi face albe ca zăpada, pentru că vă voi curăța cu sângele Meu. Vă voi face membri ai familiei Mele — copii ai Împăratului ceresc. Primiți iertarea Mea, pacea Mea pe care v-o dau, fără reținere. Eu vă voi îmbrăca în neprihănirea Mea — haina de nuntă — și vă voi face să fiți pregătiți pentru ospățul de nuntă al Mielului. Dacă veți fi îmbrăcați în neprihănirea Mea, prin rugăciune, prin veghere, prin studiul atent al Cuvântului Meu, veți fi în stare să atingeți un standard înalt. Veți înțelege adevărul, iar caracterul vostru va fi modelat de influența divină, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, și anume să fiți sfințiți”. (E. G. White – Rugăciunea, pag. 241)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.