Ziua 37 – Credinţa încercată prin foc

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Iată, Eu sunt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea? (Ieremia 32:27)

”Dumnezeu va încerca la maximum credința și curajul celor cărora le-a încredințat responsabilități în lucrarea Sa. Aparențele vor fi adesea amenințătoare. Deși Dumnezeu a dat asigurări repetate privind ajutorul Său, totuși credința aproape se va clătina. ʺAșa zice Domnulʺ trebuie să fie sprijinul nostru puternic, independent de raționamentele omenești, sau de imposibilitățile aparente.” Signs of the Times, 30 iunie 1881, par. 15.

Întrebări de meditat

  • De vreme ce știm că în viitor vor fi încercări și puneri la probă mai mari, cum putem crește o credință de nezdruncinat, care va rămâne puternică chiar și încercată prin foc?
  • Gândiți-vă la istoria celor trei prieteni ai lui Daniel care s-au confruntat cu cuptorul aprins (Vezi Daniel 3).
  • Ce credeți că i-a pregătit să stea puternici în acea zi dificilă?

Motive de rugăciune – Sabat, 2 mai 2020

MOTIVE DE LAUDĂ

În această perioadă în care atât de mulți oameni trebuie să stea acasă, vin știri despre modul în care Dumnezeu deschide oportunități uimitoare pentru evanghelizare online și alte activități. Evanghelistul Robert Costa a condus o serie de întâlniri evanghelice online și 245.000 persoane au participat la o prezentare online foarte recentă. Evanghelistul John Bradshaw tocmai a început o serie de prezentări cu zeci de mii care participă online.

CERERI:
  • Rugați-vă pentru profesioniștii din domeniul sănătății din linia întâi care continuă să lupte împotriva acestei epidemii. Rugați-vă pentru ocrotirea sănătății lor  de COVID-19.
  • Rugați-vă ca factorii de decizie politici să știe când este sigur să redeschidă țările care sunt sub restricții. Rugați-vă pentru o abordare echilibrată care ia în considerare atât siguranța sănătății cetățenilor, cât și economia.
  • Rugați-vă pentru numeroasele organizații non-profit și întreprinderi mici care suferă financiar ca urmare a restricțiilor. Rugați-vă ca să se găsească soluții de a sprijini întreprinderile mici, astfel încât să nu trebuiască să fie închise definitiv.
  • Rugați-vă pentru femeile și copiii aflați în situații periculoase și care au nevoie de protecție. Rugați-vă pentru modalități de a ajunge la cei vulnerabili și slabi din propria localitate.
  • Rugați-vă pentru cei care lucrează la bănci, magazine alimentare, benzinării și alte domenii esențiale. Rugați-vă ca aceștia să fie ocrotiți de Coronavirus, în timp ce se ocupă de oamenii care vin pentru servicii.

Pentru aprofundare – Sugestii pentru studiu suplimentar în această săptămână:

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Cum era în zilele lui Hristos, așa este și astăzi. Fariseii nu-și cunosc lipsa spirituală. Lor li se spune: “Pentru că zici: ‘Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic’, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol; te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale.” (Apocalipsa 3, 17.18.) Credința și iubirea sunt aurul curățit prin foc. Dar, în viața multora, aurul și-a pierdut strălucirea și comoara cea scumpă a fost pierdută. Îndreptățirea lui Hristos este pentru ei ca un veșmânt nepurtat, ca o fântână neatinsă. Lor li se spune: “Ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești.” (Apocalipsa 2, 4.5.)” (E. G. White – Hristos Lumina Lumii, pag. 280)

„A fi fără calitățile atrăgătoare ale Duhului lui Dumnezeu este într-adevăr trist; dar este o stare și mai teribilă să fii lipsit de spiritualitate și de Hristos și totuși să încerci a te îndreptăți, spunând celor care sunt alarmați pentru noi că n-avem nevoie de temerile și de compătimirea lor. Înspăimântătoare este puterea amăgirii de sine asupra minții omenești! Ce orbire, să iei lumina drept întuneric și întunericul drept lumină! Martorul Credincios ne sfătuiește să cumpărăm de la El aur curățit prin foc, haine albe și doctorie pentru ochi. Aurul recomandat aici ca fiind curățit prin foc înseamnă credință și iubire. Acesta îmbogățește inima, pentru că a fost purificat până a ajuns curat, și cu cât este încercat mai mult, cu atât strălucirea lui este mai scânteietoare. Hainele albe sunt curăția de caracter, neprihănirea lui Hristos atribuită păcătosului. Aceasta este într-adevăr o haină din țesătură cerească, ce poate fi cumpărată numai de la Hristos cu o viață de ascultare din toată inima. Doctoria pentru ochi reprezintă înțelepciunea și harul care ne fac în stare să facem deosebirea dintre bine și rău și să descoperim păcatul de sub orice mască. Dumnezeu a dat bisericii Sale ochi pe care El cere să-i ungă cu înțelepciune, ca să poată vedea clar; dar mulți ar scoate ochii bisericii, dacă ar putea, pentru că nu vor ca faptele lor să iasă la lumină, ca să nu fie mustrați. Doctoria de ochi divină va împărtăși claritate priceperii. Hristos este depozitarul tuturor darurilor. El spune: “Să cumperi de la Mine.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pag. 88)

„O, ce aș putea spune pentru a deschide ochii orbiți, pentru a ilumina înțelegerea spirituală? Păcatul trebuie să fie crucificat. O completă schimbare morală trebuie să fie lucrată de Duhul Sfânt. Noi trebuie să avem iubirea lui Dumnezeu, cu o credință vie și statornică. Acesta este aurul curățit prin foc. Îl putem obține numai de la Domnul Hristos. Fiecare cercetător sincer și zelos va deveni un părtaș al naturii divine. Sufletul său va fi plin de o puternică dorință de a cunoaște plinătatea acelei iubiri, care întrece orice cunoștință; în timp ce înaintează într-o viață divină, el va fi mult mai capabil să priceapă adevărurile cele înalte și înnobilatoare ale Cuvântului lui Dumnezeu, până când, privind, va fi schimbat și făcut în stare să reflecte asemănarea cu Răscumpărătorul său.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 105)

„Atacurile lui Satana sunt puternice, înșelăciunile sale sunt teribile, dar ochiul Domnului este asupra poporului Său. Suferințele lor sunt mari, flăcările cuptorului par să-i consume; dar Domnul Isus Hristos îi va scoate ca aurul curățit prin foc. Firescul lor trebuie să fie eliminat, chipul Domnului Hristos să se reflecte în mod desăvârșit; necredința trebuie să fie biruită; credința, nădejdea și răbdarea să fie dezvoltate.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 474)

„Domnul spune: “Pentru că zici: ‘Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic’, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol; te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi.” Apocalipsa 3, 17-18. Aurul curățit prin foc este credința care lucrează prin dragoste. Numai aceasta ne poate aduce în armonie cu Dumnezeu. Noi putem fi activi, noi putem depune o activitate intensă; dar fără o asemenea iubire ca aceea care se află în inima Domnului Hristos, noi nu vom putea niciodată să fim socotiți printre cei care fac parte din familia cerului.” (E. G. White – Parabolele Domnului Hristos, pag. 158)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.