Ziua 45 – Lucrarea Domnului Isus

Spread the love

Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră.  Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.  

Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” (Evrei 4:14-16)

”Fiul lui Dumnezeu … Și-a îndeplinit cuvântul și a trecut în ceruri, pentru a prelua  guvernarea oștilor cerești. El a îndeplinit o fază a preoției Sale murind pe cruce pentru neamul căzut. Acum împlinește o altă etapă, pledând în fața Tatălui cazul păcătosului care se pocăiește și crede, prezentând lui Dumnezeu jertfele poporului Său. Luând natura umană și, în această natură, biruind ispitele vrăjmașului și având desăvârșire divină, Lui i-a fost  încredințată judecata lumii. Cazul fiecăruia va fi trecut în revistă în fața Lui. El va pronunța judecata, răsplătind fiecăruia după faptele sale.” – Manuscris 42, 1901

Întrebări de meditat:

Isus a devenit om, a murit și a înviat și stă acum în sanctuarul ceresc ca reprezentant pentru toți cei care și-au predat viața Lui. Când te rogi, El ascultă. Când cauți iertare pentru păcate și biruință, El te aude și îți va oferi instantaneu puterea necesară pentru aceasta.

În timp ce trăim în lumina judecății, l-ai făcut pe Isus, Marele Preot plin de compasiune Avocatul tău (1 Ioan 2: 1)?

Ai căutat refugiu în neprihănirea Lui?

Îl vei lăsa nu numai să te acopere, ci și să te și umple cu neprihănirea Lui, făcând faptele bune pe care El le-a pregătit pentru tine (Efeseni 2:10)?

Motive de rugăciune – Duminică, 10 mai 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Sheril M.: ”Îi mulțumesc lui Dumnezeu! Cele 100 de zile de rugăciune mi-au întărit credința în acest moment greu.”
  • Rose S.: ”Din cauza acestei pandemii, grupul de chat Puterea rugăciunii a devenit mai viu, deoarece avem mai mult timp pentru a ne ruga împreună, în mod virtual, de 5-6 ori pe zi!”

CERERI:

  • Rugați-vă pentru persoanele fără adăpost din toate regiunile lumii care se bazează pe o populație mai mare pentru ajutor, dar acum sunt într-o stare disperată din cauza crizei.
  • Rugați-vă pentru membrii în vârstă care nu pot fi vizitați de  familiile lor în timpul acestei crize. Rugați-vă pentru cei care se luptă cu demența și sunt foarte derutați în această perioadă.
  • Rugați-vă pentru familiile care se află în prezent într-un stres suplimentar. Rugați-vă ca soții care se au certuri să găsească vindecare, ajutor și umilință în timp ce petrec timp cu Isus.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Materiale pentru studiu suplimentar:

„În scena ce reprezintă lucrarea Domnului Hristos pentru noi și acuzația hotărâtă a lui Satana împotriva noastră, Iosua stă ca mare preot și mijlocește în favoarea poporului lui Dumnezeu care păzește poruncile Sale. În același timp, Satana descrie poporul lui Dumnezeu ca fiind foarte păcătos, prezintă o listă a păcatelor pe care el i-a ispitit să le comită în timpul vieți lor și cere ca, pentru fărădelegile lor, să fie dați în mâinile sale pentru a-i distruge. El pretinde că ei nu trebuie să fie ocrotiți de către îngerii protectori împotriva confederației răului. El este plin de furie că nu poate prinde poporul lui Dumnezeu în legăturile lumești pentru a-i acorda lui ascultare deplină. Împărați, legiuitori și guvernatori au primit semnul Antihristului și sunt reprezentanții balaurului care merge să facă război sfinților ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus. În vrăjmășia lor împotriva poporului lui Dumnezeu ei se dovedesc vinovați asemenea celor care au ales pe Baraba în locul lui Hristos.” (E. G. White – Biserica rămăşiţei şi viitorul bisericii advente, pag. 28)

„Domnul Hristos este Jertfa noastră, Înlocuitorul nostru, Garantul nostru, Mijlocitorul nostru divin. El a fost făcut pentru noi neprihănire, sfințire și răscumpărare. “Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.” (Evrei 9, 24.)

Lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos pentru noi constă în faptul că El prezintă meritele Sale divine, oferindu-Se înaintea Tatălui să fie înlocuitorul și garantul nostru, deoarece Domnul Hristos S-a înălțat la cer spre a face ispășire pentru nelegiuirile noastre. “Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” (1 Ioan 2, 1.2.) “Și dragostea stă nu înfăptui că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4, 10.) “De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei.” (Evrei 7, 25.)” (E. G. White – Credinţa şi faptele, pag. 105)

„Pe insula Patmos, apostolului Ioan i-au fost descoperite acele lucruri pe care Dumnezeu a dorit ca el să le vestească oamenilor. Cercetați descoperirile acestea. Aici sunt subiecte vrednice de meditația noastră, învățături vaste și cuprinzătoare, pe care oștirile îngerești căută acum să le transmită. Contemplați viața și caracterul lui Hristos și studiați despre lucrarea Sa de mijlocire. Aici sunt înțelepciunea infinită, dragostea infinită, dreptatea infinită și mila infinită. Aici sunt adâncimea, înălțimea, lungimea și lățimea asupra cărora trebuie să se îndrepte atenția noastră.

Pentru a prezenta universul vieții, al caracterului și al lucrării de mijlocire a Domnului Hristos au fost folosite nenumărate pene, și totuși fiecare minte prin care Duhul Sfânt a lucrat, a înfățișat subiectele acestea într-o lumină nouă, în conformitate cu gândirea și cu spiritul slujitorului omenesc….
Noi vrem adevărul așa cum este el în Isus, pentru că dorim să-i facem pe oameni să înțeleagă ce înseamnă Hristos pentru ei și care sunt responsabilitățile pe care sunt chemați să le accepte pentru El. În calitate de reprezentanți și martori ai Săi, trebuie să ajungem la o cunoaștere deplină a adevărurilor mântuitoare pe care le-am descoperit prin experiență.” (E. G. White – Evanghelizare, pag. 120)

„Satana luptă fără încetare să introducă speculații fanteziste cu privire la Sanctuar, denaturând reprezentările minunate ale lui Dumnezeu și lucrarea de slujire a Domnului Hristos pentru mântuirea noastră și transformându-le în ceva care să se potrivească minții firești. El înlătură puterea de influență a acestor adevăruri din inima credincioșilor și le înlocuiește cu teorii fantastice, inventate cu scopul de a anula adevărul despre ispășire și de a nimici încrederea noastră în învățăturile pe care le-am păstrat cu sfințenie de la prima vestire a soliei îngerului al treilea. În felul acesta, Satana vrea să ne răpească tocmai credința în solia care ne-a făcut să fim un popor deosebit și care i-a conferit lucrării noastre caracterul și puterea ei.” (E. G. White – Evanghelizare, pag. 225)

“Noi nu trebuie să considerăm ascultarea lui Hristos prin ea însăși ca ceva pentru care a fost adaptat special datorită naturii Sale divine; pentru că El a stat înaintea lui Dumnezeu, ca reprezentant al omului și a fost ispitit, ca substituentul și garanția omului. Dacă Hristos ar fi avut o putere care nu este și privilegiul omului, Satana ar fi profitat din plin de acest lucru. Dar lucrarea lui Hristos a fost aceea de a lua de la Satana controlul asupra omului, și el a putut face aceasta doar într-un mod direct. El a venit ca un om, pentru a fi ispitit ca un om, dovedind ascultarea unui om. Hristos a dat ascultare lui Dumnezeu și a biruit, după cum și omenirea trebuie să biruiască. Noi suntem conduși la concluzii greșite, din cauza vederilor eronate despre natura Domnului nostru. A atribui naturii Sale o putere pe care omul nu are posibilitatea de a o avea, în conflictele lui cu Satana, înseamnă distrugerea umanității Lui. Ascultarea lui Hristos de Tatăl Său a fost aceeași ascultare care se cere omului. Omul nu poate birui ispitele Satanei decât dacă puterea divină lucrează prin omenesc. Domnul Isus a venit în lumea noastră nu pentru a descoperi ce poate face Dumnezeu în propria Sa Persoană divină, ci a descoperi ce poate face El prin omenesc. Prin credință, omul trebuie să fie un părtaș al naturii divine și să biruie orice ispită cu care este asaltat. Maiestatea cerului este Cel care a devenit om, care S-a umilit pe Sine în natura noastră omenească; El a fost Cel ispitit în pustie și Cel care a îndurat opoziția păcătoșilor împotriva Sa.” (E. G. White – Gânduri despre cartea Apocalipsei, pag. 225)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.