Ziua 55 – Devotament faţă de biserica locală

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște”. (Fapte 4:32)

”Cei întorși la Evanghelie erau „o inimă și un suflet”. Un interes comun îi stăpânea pe toți și anume: succesul misiunii ce le fusese încredințată; iar lăcomia nu avea loc în viața lor. Iubirea pentru frații lor și pentru lucrarea căreia ei s-au consacrat era mai mare decât iubirea lor de bani și de averi. Faptele lor mărturiseau că ei prețuiau sufletele oamenilor ca având o valoare mai mare decât bogățiile pământești.” (E. G. White – Faptele Apostolilor, pag. 70)

Întrebări de meditat:

 • Există momente în care am putea fi frustrați de biserica noastră locală sau chiar de biserica globală. Totuși, știm că biserica este mireasa lui Hristos.
 • Dacă Isus este atât de devotat  bisericii Sale, nu ar trebui să fim și noi devotați?
 • Primii creștini erau plini de Duh și dispuși să jertfească totul pentru biserica și misiunea lui Dumnezeu.
 • De ce nu-i ceri astăzi lui Dumnezeu să-ți ierte orice atitudine păcătoasă pe care ai putea-o avea față de mireasa Lui și roagă-L să te boteze cu Duhul Său, împuternicindu-te să cauți unitatea și să duci o viață de sacrificiu pentru a susține și binecuvânta comunitatea bisericii locale.

Motive de rugăciune – Miercuri, 20 mai 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

 • Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru cele 900 de biserici noi plantate în ultimii ani în Diviziunea Nord-Americană.
 • În Diviziunea Americii de Sud, cererile de studiu biblic au crescut de 5 ori de la începerea acestei crize!

CERERI:

 • Rugați-vă pentru biserica din țara Gabon. Rugați-vă ca membrii săi să aibă curaj și înțelepciune în a ajunge la concetățenii lor. Rugați-vă în special pentru un grup din Akanda care încearcă să ajute pe cei cu dizabilități.
 • Rugați-vă pentru nevoile bisericii locale. Nevoile spirituale și fizice. Rugați-vă pentru unitate, vindecare și un devotament reînnoit pentru activitățile de misiune.
 • Rugați-vă pentru pastorii și conducătorii bisericii din Uniunea Haiti. Rugați-vă pentru bisericile din unele regiuni din Haiti care sunt pline de bande înarmate. Rugați-vă pentru sănătatea spirituală, fizică, financiară și mentală a membrilor din Haiti.
 • Rugați-vă pentru membrii care au acceptat o viziune greșită sau strâmbe despre doctrine și încearcă în mod activ să-i înșele pe alții.
 • Rugați-vă pentru foștii membri care s-au despărțit de biserică și și-au format propriile grupuri sau denominațiuni. Rugați-vă să fie conduși la adevăr.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Mărturisesc fraților și surorilor mele, că Biserica lui Hristos slabă și cu defecte cum ar putea fi, este singurul obiect de pe pământ căruia îi acordă grija Sa supremă. În timp ce adresează întregii lumi invitația de a veni la El și a fi mântuită, El trimite îngerii Săi să ofere ajutor divin fiecărui suflet care vine la El în pocăință și cu inimă zdrobită. El vine personal prin Spiritul Sfânt în mijlocul Bisericii Sale. “Dacă ai păstra Doamne aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare Doamne? Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața…. Israele pune-ți nădejdea în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața…. Israele pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare! El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile Lui”.” (E. G. White – Biserica rămăşiţei şi viitorul bisericii advente, pag. 8)

„Când în mijlocul oarbei lui rătăciri și prejudecăți Saul a primit o descoperire a lui Hristos, pe care Îl prigonea el, a fost adus în directă legătură cu biserica, care este lumina lumii. În cazul acesta, Anania reprezenta pe Hristos și, de asemenea, reprezenta pe slujitorii lui Hristos de pe pământ, care sunt aleși a lucra pentru El. În locul lui Hristos, Anania a atins ochii lui Saul pentru ca el să primească vederea. În locul lui Hristos, el și-a așezat mâinile asupra lui și, rugându-se în numele lui Hristos, Saul a primit Duhul Sfânt. Toate acestea sunt făcute în numele și prin autoritatea lui Hristos. Hristos este izvorul, iar biserica este canalul de comunicare.” (E. G. White – Faptele Apostolilor, pag. 122)

“Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur”. (Apocalipsa 2, 1.) Textul acesta arată legătura Domnului Hristos cu biserica Sa. El umblă în mijlocul bisericii Sale pe toată lungimea și lățimea pământului. El o cercetează cu mult interes pentru a vedea dacă se află în acea stare spirituală care poate face să propășească împărăția Lui. Hristos este de față în fiecare adunare a bisericii Sale. El cunoaște pe fiecare persoană care e în legătură cu lucrarea Sa. Îi cunoaște pe aceia a căror inimă El o umple cu uleiul sfânt, pentru ca ei să-l poată da și altora. Aceia care duc mai departe, în mod credincios, lucrarea lui Hristos în lumea noastră, reprezentând în cuvânt și faptă caracterul lui Dumnezeu, îndeplinind scopul lui Dumnezeu pentru ei, sunt foarte scumpi înaintea Lui. Hristos are plăcere de ei, ca un om care are plăcere de o grădină îngrijită și de parfumul florilor pe care le-a sădit.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 6, pag. 418)

“Adevărat vă spun”, a continuat Hristos, “că orice veți lega pe pământ, va fi legat în cer; și orice veți dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer”. (Matei 18, 18.)
Declarația aceasta își menține valabilitatea în toate veacurile. Bisericii i-a fost încredințată puterea de a lucra în locul lui Hristos. Ea este organismul rânduit de Dumnezeu să păstreze ordinea și disciplina în mijlocul poporului Său. Ei i-a dat Domnul, prin delegație, puterea de a rezolva toate problemele privind prosperitatea, curăția și ordinea în mijlocul ei. Asupra ei stă răspunderea de a-i exclude din părtășia ei pe cei nevrednici, care prin purtarea lor necreștinească aduc dezonoare asupra adevărului. Tot ce face biserica și este în acord cu îndrumările date de Dumnezeu va fi ratificată în cer.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 7, pag. 263)

„Biserica lui Hristos este instrumentul lui Dumnezeu pentru proclamarea adevărului; ea este împuternicită de El să facă o lucrare specială; și, dacă este credincioasă față de Dumnezeu, dacă este ascultătoare de poruncile Lui, în mijlocul ei va sălășlui desăvârșirea puterii divine. Dacă Îl va onora pe Domnul Dumnezeul lui Israel, nu există putere care să-i poată sta împotrivă. Dacă va fi credincioasă față de datoria ei de supunere și ascultare, puterile vrăjmașului nu vor fi în stare să o răpună, așa cum nu este în stare pleava să reziste furtunii.
Înaintea bisericii stau zorile unei zile strălucitoare și glorioase, dacă ea se va îmbrăca cu haina neprihănirii lui Hristos, dându-se înapoi de la orice ascultare față de lume.
Membrii bisericii au nevoie acum să-și mărturisească apostaziile și să se strângă unii lângă alții. Frații mei, nu îngăduiți să intervină nimic ce v-ar separa pe unii de alții sau de Dumnezeu. Nu vorbiți despre deosebiri de opinii, ci uniți-vă în iubirea adevărului așa cum este el în Isus. Veniți înaintea lui Dumnezeu și invocați sângele vărsat al Mântuitorului, ca motiv pentru care ar trebui să primiți ajutor în lupta împotriva răului. Nu vă veți ruga în zadar. Când vă apropiați de Dumnezeu cu căință din inimă și în deplina asigurare a credinței, vrăjmașul care caută să vă distrugă va fi biruit.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 8, pag. 11)

„Biserica lui Dumnezeu este mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Aceasta a fost organizată în vederea slujirii, iar misiunea ei este de a duce Evanghelia lumii. Încă de la început, planul lui Dumnezeu a fost ca, prin biserica Sa, să fie reflectată lumii deplinătatea și atotputernicia Sa. Membrii bisericii, cei pe care El i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, trebuie să facă cunoscută slava Sa. Biserica lui Dumnezeu este depozitara bogățiilor harului lui Hristos; și prin biserică se va face cunoscut, în cele din urmă, chiar și “domniilor și căpeteniilor din locurile cerești” descoperirea finală și deplină a iubirii lui Dumnezeu.” (E. G. White – Sfaturi pentru biserică, pag. 242)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.