Ziua 56 – Devotament față de misiunea lui Dumnezeu

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Căci, măcar că sunt slobod faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor, ca să câştig pe cei mai mulţi… M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei.” (1 Corinteni 9:19,22)

”Fiecare ucenic adevărat este născut în Împărăția lui Dumnezeu ca misionar.” (E. G. White – Hristos Lumina Lumii,  pag. 195)

Întrebări de meditat:

 • Lucrarea misionară, evanghelizarea, acestea nu sunt domenii de slujire rezervate doar pastorului sau evanghelistului instruit.
 • Fiecare credincios, în a cărui inimă Isus locuiește prin Duhul, este chemat să lumineze în această lume prin cuvinte de adevăr și acțiuni de iubire.
 • De ce să nu-l rogi pe Hristos chiar acum să-ți arate cine și unde este astăzi câmpul misiunii tale?
 • Roagă-te pentru milă autentică pentru sufletele pierdute și curajul de a împărtăși credința cu dragoste față de oamenii din sfera ta de influență.

Motive de rugăciune –  Joi, 21 mai 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:  

 • Familia Makoba: „Cele 100 de zile de rugăciune au fost o experiență bună pentru noi ca familie. Deși situația din jurul nostru pare de temut, ca familie, luăm această perioadă pentru a ne reconsacra viața lui Isus luând în serios programul de 100 de Zile de Rugăciune. ”
 • Echipa de tineret „Un an în misiune” din Guwahati, India, a reușit să ajungă la sute de hinduși cu mesajul de sănătate chiar înainte de izolarea Covid-19.

CERERI:

 • Roagă-te pentru o înțelegere clară cu privire la misiunea lui Dumnezeu pentru tine în locul în care te afli acum. Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să fii credincios în a împărtăși pe Hristos cu oamenii din jurul tău prin cuvintele, acțiunile și conduita ta.
 • Rugați-vă pentru toate spitalele adventiste, deoarece au multe nevoi în timpul acestei crize. Rugați-vă ca medicii, asistentele și personalul să fie împuterniciți de Duhul Sfânt să fie martori pentru Dumnezeu pentru pacienții lor.
 • Rugați-vă ca ”Centrele Speranței de Viață”  ale fiecărei biserici din întreaga lume să fie un far de lumină în aceste zile întunecate.
 • Rugați-vă pentru orașele mari din țara voastră și pentru ca Dumnezeu să ne dea oportunități pentru a ajunge la oamenii din aceste locuri.
 • Rugați-vă pentru misionarii din linia întâi, în special în fereastra 10/40, care încearcă să-l aducă pe Isus în comunități care au fost conduse de Satana de mii de ani.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Căi eficiente de a da mărturie pentru Hristos — Nu toți pot merge ca misionari în țări străine, însă toți pot fi misionari în familiile lor și între vecinii lor. Sunt multe căi prin care membrii bisericii pot oferi solia celor din jurul lor. Una dintre cele mai eficiente căi este aceea de a trăi o viață de creștin utilă, neegoistă. Aceia care sunt prinși în bătălia vieții, într-o luptă pe viață și pe moarte, pot fi revigorați și întăriți prin mici atenții, care nu costă nimic. Cuvintele amabile, adresate în mod simplu, micile atenții acordate în mod simplu, vor alunga norii ispitirii și îndoielii care se îngrămădesc asupra sufletului. Adevărata exprimare din inimă a împreunei simțiri, asemenea Domnului Hristos, manifestată în simplitate, are putere de a deschide ușa inimilor care au nevoie de atingerea simplă, delicată, a Spiritului lui Hristos.

Există un vast câmp de lucru atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Este nevoie de ajutorul tuturor: al bucătăresei pricepute, al spălătoresei și al sorei de caritate. Membrii familiilor sărace trebuie învățați să gătească, să-și confecționeze și să-și repare îmbrăcămintea, să îngrijească de cei bolnavi și să poarte de grijă în mod corespunzător căminului. Chiar și copiii pot fi învățați să facă mici servicii, din iubire și milă pentru cei mai necăjiți decât ei.” (E. G. White – Căminul adventist, pag. 485)

„Copiii să fie mici misionari — Dumnezeu dorește acest lucru. Dumnezeu dorește ca fiecare copil, încă de la o vârstă fragedă, să fie copilul Lui, să fie adoptat în familia Sa. Deși sunt tineri, ei pot fi membri ai familiei de credință și să aibă o experiență deosebit de prețioasă. 7
Când sunt foarte mici, copiii pot fi utili în lucrarea lui Dumnezeu…. El le va da harul Său și Duhul Său cel Sfânt, astfel ca ei să poată birui nerăbdarea, agitația și orice păcat. Domnul Isus iubește copiii. El are binecuvântări pentru ei și Îi place să-i vadă că sunt ascultători de părinții lor.” (E. G. White – Căminul adventist, pag. 486)

„Priviți la voi înșivă ca misionari — mai întâi de toate printre tovarășii voștri de lucrare. Adesea, este nevoie de foarte mult timp și muncă pentru a câștiga un singur suflet la Hristos. Iar când un suflet se întoarce de la păcat la neprihănire, este bucurie între îngeri. Credeți că duhurile slujitoare care veghează asupra acestor suflete sunt mulțumite să vadă cu câtă indiferență sunt tratate de către unii care pretind că sunt creștini? Dacă Isus ar proceda cu noi în felul în care prea adesea ne purtăm unii cu alții, cine ar mai putea fi salvat dintre noi?” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 493)

„Familii misionare pentru sate și orașe mici — Frații care doresc să se mute în alte localități și care au în vedere slava lui Dumnezeu, simțind că au o responsabilitate personală de a le face bine altora, de a binecuvânta și de a salva sufletele pentru care Domnul Hristos a sacrificat viața Sa prețioasă, trebuie să se mute în orașele mici și în satele unde lumina este mică sau nu este deloc. Acolo, ei pot să fie de un folos real, binecuvântându-i pe alții prin munca și experiența lor. Este nevoie de misionari care să meargă în orașele mici și în sate pentru a înălța stindardul adevărului, pentru ca Dumnezeu să aibă martorii Săi răspândiți pretutindeni în țară, așa încât lumina adevărului să pătrundă acolo unde nu a ajuns încă, iar stindardul adevărului să fie înălțat acolo unde încă nu este cunoscut….” (E. G. White – Evanghelizare, pag. 52)

„Etiopianul acesta reprezintă o mare clasă de oameni care au nevoie să fie învățați de misionari ca Filip — oameni care vor asculta de glasul lui Dumnezeu și vor merge acolo unde El îi trimite. Sunt mulți aceia care, citind Scripturile, nu pot înțelege adevărata lor însemnătate. Pretutindeni în lume, bărbați și femei privesc cu încordare spre cer. Rugăciuni, lacrimi și cereri se ridică din sufletele doritoare după lumină, har și Duhul Sfânt. Mulți se găsesc pe pragul împărăției, așteptând doar să fie luați înăuntru.
Un înger l-a călăuzit pe Filip la acela care căuta lumina și care era gata să primească Evanghelia; și astăzi îngeri vor conduce pașii acelor lucrători care vor îngădui Duhului Sfânt să le sfințească limba, să le curețe și să le înnobileze inima. Îngerul trimis la Filip ar fi putut face singur lucrarea pentru etiopian, dar nu acesta este modul lui Dumnezeu de a lucra. Planul Său este acela ca oamenii să lucreze pentru semenii lor.
De însărcinarea dată primilor ucenici s-au împărtășit credincioșii din toate veacurile. Oricine a primit Evanghelia i s-a încredințat și adevărul sacru spre a-l răspândi în lume. Cei ce formează poporul credincios al lui Dumnezeu au fost totdeauna misionari plini de râvnă, consacrându-și forțele pentru onoarea Numelui Său și folosindu-și înțelepțește talentele în slujba Lui.” (E. G. White – Faptele Apostolilor, pag. 109)

„Inactivitatea nepăsătoare și religia nu merg mână în mână, iar cauza marii noastre lipse în viața de credință și în experiența noastră spirituală este inactivitatea în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu sunt folosiți și dacă nu sunt puși mereu în mișcare, mușchii trupului nostru slăbesc. Tot așa este și cu natura spirituală. Dacă vreți să fiți puternici, trebuie să vă exercitați capacitățile. — The Review and Herald, 13 martie, 1888.
Trebuie să fim niște lucrători sârguincioși. Un om leneș este o ființă nenorocită. Dar ce scuză poate fi adusă pentru inactivitatea în marea lucrare pentru îndeplinirea căreia Domnul Hristos și-a dat viața? Dacă nu sunt exercitate, însușirile spirituale încetează să existe, iar planul lui Satana este ca ele să moară. Întregul cer este angajat în mod activ în lucrarea de pregătire a unui popor pentru a doua venire a Domnului Hristos în lumea noastră, iar “noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu”. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Acum este ocazia noastră de a lucra. — Idem, 24 ianuarie, 1893.
Ne trebuie misionari din inimă. Eforturi spasmodice vor face puțin bine. Trebuie să câștigăm atenția. Trebuie să fim profund zeloși. — Testimonies for the Church 9:45.” (E. G. White – Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă, pag. 85)


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.