Ziua 62 – Ai milă

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă! 

„Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!” – Matei 5:7

”Dumnezeu este izvorul oricărei îndurări. Numele Lui este „îndurător și milostiv”. (Exod 34, 6.) El nu Se poartă față de noi după cum merităm. Nici nu întreabă dacă suntem vrednici de iubirea Lui, ci revarsă asupra noastră bogățiile iubirii Sale, pentru ca să ne facă vrednici. El nu este răzbunător. Nu caută să pedepsească, ci să răscumpere… El dorește din toată inima să ușureze vaiurile oamenilor și să pună balsamul Său pe rănile lor… Cei milostivi sunt „părtași de fire dumnezeiască” și prin ei se exprimă iubirea plină de compătimire a lui Dumnezeu. Toți aceia ale căror inimi sunt unite cu inima Iubirii Nemărginite vor căuta să îndrepte și nu să osândească. Hristos, locuind în suflet, este un izvor care nu seacă niciodată. Oriunde locuiește El, va fi belșug de binefacere.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 22

Întrebări de meditat:

Ia-ți o clipă și gândește-te la mila lui Dumnezeu în viața ta. El caută numai ce este cel mai bun pentru tine, în ciuda necredincioșiei tale. El nu-ți cere să-ți dovedești valoarea pentru a primi darul mântuirii Sale. El te tratează cu iubire.

Când experimentezi și interiorizezi mila lui Dumnezeu, Duhul Sfânt te va face în stare să devii un agent al milei; tratând pe cei din jurul tău cu același fel de dragoste și milă. Mai ales cei care te-au nedreptățit.

Vei alege astăzi, cu ajutorul lui Isus, să extinzi mila lui Dumnezeu față de oamenii din viața ta? Iertându-i înainte să o ceară, iubindu-i înainte de a primi un motiv pentru care să o faci? Dorindu-le tot  ce este mai bun indiferent dacă merită sau nu?

Motive de rugăciune – Miercuri, 27 mai 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Elham L.: „Am cerut lui Dumnezeu o relație mai profundă cu El. De când am încorporat cele 100 de zile de rugăciune în devoționalele mele zilnice, folosind un jurnal de rugăciune, viața mea de rugăciune a fost revitalizată. Este minunat!”
  • Sherma J.: „Dumnezeu a răspuns la o rugăciune pentru un membru care lipsea. Ea a ignorat încercările mele de a o suna. Când am vizitat-o, ea mi-a vorbit tot timpul  despre problemele ei și nu mă lăsa să spun nimic. M-am rugat ca Dumnezeu să lucreze la inima ei și, în loc  să încerc să o sun eu, să mă sune ea. Două săptămâni mai târziu, a sunat și mi-aa spus că problemele ei au dispărut și vrea să se întoarcă la biserică și să-și consacre  din nou viața lui Dumnezeu! ”

CERERI:

  • Roagă-te ca Dumnezeu să te facă un agent al milei față de oamenii din viața ta.
  • Rugați-vă pentru elevii care se luptă să facă rost de banii pentru taxele școlare pentru a primi o educație. Rugați-vă ca să experimenteze conducerea lui Dumnezeu în educația lor.
  • Rugați-vă pentru oamenii și membrii din Zimbabwe. Majoritatea dintre ei nu își pot permite să stea în izolare. Sistemul de sănătate nu poate face față crizei Covid-19.
  • Rugați-vă pentru mai mulți pastori din Indonezia care au contractat Covid-19.

Rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze slujirea studenților din Brazilia care fac voluntariat pentru fabricarea de dezinfectant de mâini pentru cei bătrâni.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Cei milostivi sunt “părtași de fire dumnezeiască” și prin ei se exprimă iubirea plină de compătimire a lui Dumnezeu. Toți aceia ale căror inimi sunt unite cu inima Iubirii Nemărginite vor căuta să îndrepte și nu să osândească. Hristos, locuind în suflet, este un izvor care nu seacă niciodată. Oriunde locuiește El, va fi belșug de binefacere.

La strigătul celor rătăciți, la strigătul victimelor naufragiate din cauza lipsei și păcatului, creștinul nu întreabă: Merită ei oare? ci: Cum pot să le vin în ajutor? În cei mai înrăiți, în cei mai decăzuți, el vede suflete pentru care Hristos a murit, ca să le mântuiască și pentru care Isus le-a încredințat copiilor Săi slujba împăcării.

Milostivi sunt aceia care dau dovadă de împreună simțire cu cei sărmani, suferinzi și apăsați. Iov spune: “Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptate și-i slujeam de îmbrăcăminte; neprihănirea îmi era manta și turban. Orbului îi eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut.” (Iov 29, 12-16.)

Există mulți oameni pentru care viața este o luptă plină de chin. Aceștia își dau seama de lipsurile lor și sunt nenorociți și neîncrezători; ei își închipuie că n-au nici un motiv să fie recunoscători. Cuvinte amabile, priviri pline de iubire, cuvinte de prețuire ar fi pentru mulți dintre acești luptători singuratici ca un pahar de apă rece pentru un suflet însetat. Un cuvânt de simpatie, o faptă de amabilitate ar ridica poverile care apasă greu pe umerii istoviți. Și fiecare cuvânt sau faptă de amabilitate dezinteresată este o expresie a iubirii lui Hristos pentru omenirea pierdută.

Cel milostiv “va căpăta îndurare”, “sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el”. (Proverbe 11, 25.) Omul milos are parte de pace dulce, iar cel ce slujește cu dezinteres binele altora, va avea o mulțumire binecuvântată în viață. Duhul Sfânt, care rămâne în suflet și este învederat în viață, va îndulci inimile aspre și va da naștere la simpatie și duioșie. Veți secera ceea ce ați semănat. “Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac…. Domnul îl păzește și-l ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijine când este pe patul de suferință; îi ușurează durerile în toate bolile lui.” (Psalmii 41, 1-3.)

Cel ce își predă viața lui Dumnezeu, în servire pentru copiii Săi, este legat de Acela care are toate resursele universului, la porunca Sa. Viața sa este legată de viața lui Dumnezeu prin lanțul de aur al făgăduințelor neschimbătoare. Domnul nu-l va lăsa în ceasul suferinței și al strâmtorării. “Și Dumnezeul meu are să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos.” (Filipeni 4, 19.) Și, în ceasul strâmtorării finale, cel milostiv va afla scăparea în harul Mântuitorului plin de îndurare și va fi primit în locașurile veșnice.” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 21-24)

„Ferice de cei milostivi — Domnul Isus a spus: “Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!” N-a existat vreodată un timp în care să fie mai mare nevoie de manifestarea milei decât astăzi. Săracii, nenorociții, suferinzii, cei întristați și cei gata să piară sunt peste tot în jurul nostru.” (E. G. White – Lucrarea de binefacere, pag. 15)

“Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!” cu aceasta Isus combătea aroganța și intoleranța tirană a iudeilor. Atât preoții cât și poporul, tindeau de obicei după dominație, certându-se cu toți cei de altă părere, și dădeau pe față o mare sensibilitate față de orice criticare a faptelor lor. De aceea Isus zicea fariseilor: “Dar vai de voi, Fariseilor! Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile, și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu.” Luca 11, 42. Mântuitorul voia să întipărească în urmașii Săi o învățătură de milă, așa încât ei să nu aibă lipsă de acea compătimire, care sufere împreună cu cei suferinzi și-i sprijină, și care evită în același timp a exagera greșelile altora.” (E. G. White – Viaţa lui Isus, pag. 174)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.