Ziua 63 – Vedere limpede

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă! 

Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! – Matei 5:8

”Spiritul Sfânt ia adevărul cu privire la Dumnezeu și la Acela pe care L-a trimis El și îl dezvăluie priceperii și inimii. Cei curați cu inima Îl văd pe Dumnezeu într-o nouă și duioasă legătură, ca Răscumpărător al lor; și, când văd curăția și frumusețea caracterului Său, doresc să reflecte chipul Său. Ei Îl văd ca Tată, care dorește din toată inima să cuprindă în brațele Sale un fiu care se întoarce, și inima lor este plină de o bucurie negrăită și de slavă.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 26

Întrebări de meditat:

Când umblăm cu Dumnezeu cu credință, El ne deschide continuu ochii către o înțelegere din ce în ce mai bună a caracterului Său de iubire, a voinței și frumuseții Sale. Când înțelegem sfințenia Sa desăvârșită și curăția Sa, impuritățile noastre ies la lumină și suntem invitați să primim curățirea numai pe care El o poate da. În această parte a cerului, vedem cu ochiul credinței, dar într-o zi curând, Îl vom vedea față în față! Glorioasă zi va fi aceea!

Până atunci, de ce să nu-I cerem să ne curețe inimile de orice impuritate și murdărie? De ce să nu căutăm activ o vedere și o înțelegere din ce în ce mai clară a Dumnezeului nostru și a voinței Sale?

Motive de rugăciune – Joi, 28 mai 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Shana S.: „În cele 100 de zile de rugăciune am început să mă rog pentru o prietenă de 20 de ani care, din senin, a început să mă ignore în 2017. M-a blocat pe telefonul ei etc. Am încercat să ajung la ea de mai multe ori. Nici un răspuns. Liderul nostru de rugăciune ne-a încurajat să strigăm lui Dumnezeu. Și așa am făcut. Am sunat din nou. Nici un răspuns. A doua zi m-a sunat ea! M-a deblocat și mi-a spus că nu i-am greșit cu nimic. Am reluat prietenia și ne-am împăcat. Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre!”
  • John K.: „Aici, în Uganda, izolarea a făcut pe mulți să nu mai aibă ce mânca. În timpul unei sesiuni a celor 100 de zile de rugăciune, Dumnezeu mi-a dat înțelepciune pentru a ajuta copiii înfometați. Am trimis un mesaj către 100 de familii din biserică și le-am cerut să împartă mâncarea lor cu oamenii înfometați de lângă ei. Această idee simplă s-a răspândit în întreaga regiune printr-un jurnalist care a distribuit-o online. Cu noile persoane pe care le-am cunoscut astfel, am început acum întâlniri evanghelice bazate pe WhatsApp!”

CERERI:

  • Rugați-vă pentru o inimă curată, fără păcat, curățată de orice impuritate.
  • Rugați-vă pentru antreprenorii  de pompe funebre și pentru tot personalul care lucrează acolo, pentru că sunt în contact direct cu mulți care au murit de Covid-19.
  • Rugați-vă pentru biserica din Fiji, în timp ce analizează schimbări  structurale și o împuternicire mai mare a laicilor în asumarea diferitelor responsabilități.
  • Rugați-vă pentru departamentul strângerii roadelor al  bisericii adventiste de ziua a șaptea din Alabama, SUA. Ei locuiesc într-o zonă cu venituri mici, cu criminalitate ridicată și au văzut foarte puține rezultate în eforturile lor de a câștiga suflete. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea izbândă.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Iudeii erau așa de grijulii în ce privește curăția ceremonială, încât orânduirile lor erau extrem de împovărătoare. Mintea lor era ocupată cu reguli și restricții și, de teama de a nu se mânji pe dinafară, nu observau murdăria pe care egoismul și răutatea le-o lăsau în suflet.

Isus nu pomenește despre această curăție ceremonială ca fiind una dintre condițiile de a intra în Împărăția Sa, ci scoate în evidență nevoia de curăție a inimii. Înțelepciunea care vine de sus este “mai întâi curată”. (Iacov 3, 17.) În cetatea lui Dumnezeu, nu va intra nimic care este mânjit. Toți aceia care vor locui acolo trebuie să ajungă să aibă aici o inimă curată. În acela care învață de la Domnul Isus se va arăta un dezgust crescând pentru o purtare neîngrijită, pentru cuvinte necuviincioase și pentru cugete murdare. Când Hristos locuiește în inimă, va fi curăție și noblețe atât în cugete, cât și în fapte.

Însă cuvintele lui Isus, “Ferice de cei cu inima curată”, au un înțeles mai adânc, referindu-se nu numai la curăție în sensul în care o înțelege lumea, adică de a fi neatins de senzualitate sau poftă, ci și la faptul că trebuie să aibă un suflet curat; să fie neatins de mândrie și egoism; umil, dezinteresat și la fel ca un copil. …

Când va veni Hristos în slava Sa, nelegiuiții nu vor putea să-L privească. Lumina prezenței Sale, care este viață pentru cei care Îl iubesc, este moarte pentru cei nelegiuiți. Așteptarea venirii Sale este pentru ei “o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc”. (Evrei 10, 27.) Când se va arăta El, ei se vor ruga să fie ascunși de la fața Aceluia care a venit să-i răscumpere.
Dar pentru inimile care au ajuns să fie curățite prin prezența Duhului Sfânt, lucrurile stau cu totul altfel. Aceștia pot să-L cunoască pe Dumnezeu. Moise a fost ascuns în crăpătura stâncii când i s-a descoperit slava lui Dumnezeu; tot așa, numai când suntem ascunși în Hristos putem să vedem iubirea lui Dumnezeu.

“Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze este prieten cu împăratul.” (Proverbe 22, 11.) Prin credință, noi Îl vedem aici și acum. În experiența vieții noastre de toate zilele, putem să vedem bunătatea și milostivirea Sa în manifestarea purtării Sale de grijă. Îl recunoaștem în caracterul Fiului Său.

Spiritul Sfânt ia adevărul cu privire la Dumnezeu și la Acela pe care L-a trimis El și îl dezvăluie priceperii și inimii. Cei curați cu inima Îl văd pe Dumnezeu într-o nouă și duioasă legătură, ca Răscumpărător al lor; și, când văd curăția și frumusețea caracterului Său, doresc să reflecte chipul Său. Ei Îl văd ca Tată, care dorește din toată inima să cuprindă în brațele Sale un fiu care se întoarce, și inima lor este plină de o bucurie negrăită și de slavă.

Cei curați cu inima Îl văd pe Dumnezeu în lucrările mâinilor Sale, în lucrurile frumoase care se află în universul acesta. În Cuvântul Său, ei citesc în rânduri clare descoperirea îndurării Sale, bunătatea Sa și harul Său. Adevărurile care sunt ascunse de cei înțelepți și pricepuți sunt descoperite copiilor. Frumusețea și valoarea adevărurilor, care sunt ascunse de cei înțelepți în felul lumii, sunt desfășurate fără încetare înaintea acelora care au o dorință încrezătoare, copilărească, de a cunoaște și de a face voia lui Dumnezeu. Noi înțelegem adevărul atunci când noi înșine ajungem părtași de fire dumnezeiască.

Cei curați cu inima trăiesc ca și cum s-ar afla chiar în prezența lui Dumnezeu, în timpul, pe care El li-l îngăduie în lumea aceasta și Îl vor vedea față în față în viața viitoare, nemuritoare, așa cum Îl vedea și Adam când umbla și vorbea cu Dumnezeu în Eden. “Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci vom vedea față în față.” (1 Corinteni 13, 12.)” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 24-27)

“Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu.” (Matei 5, 8.) Timp de trei sute de ani, Enoh căutase curăția de inimă, spre a putea fi în armonie cu cerul. Timp de trei secole umblase cu Dumnezeu. Zi de zi, dorise după o mai strânsă unire; comuniunea devenise mai apropiată și tot mai apropiată, până ce Dumnezeu l-a luat la Sine. El stătuse în pragul lumii veșnice, numai la un pas între el și țara fericirii; și iată că porțile se deschid, umblarea cu Dumnezeu, atât de îndelung exersată pe pământ, continuă, și el trece prin porțile cetății sfinte — primul dintre oameni care intră acolo.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 8, pag. 331)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.