Ziua 67 – Batjocorit pentru adevăr

Spread the love

Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă şi veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe proroci, care au fost înainte de voi.” Matei 5:5

”În toate timpurile, solii aleși ai lui Dumnezeu au fost batjocoriți și persecutați; totuși, prin suferința lor, cunoașterea de Dumnezeu a fost răspândită pretutindeni. Fiecare urmaș al lui Hristos trebuia să ia loc în linia de luptă și să ducă mai departe aceeași lucrare, știind că dușmanii ei nu pot să facă nimic împotriva adevărului. Dumnezeu vrea să spună prin aceasta că adevărul va ieși la iveală și va ajunge subiect de cercetare și discuție chiar prin ocara aruncată asupra lui. Mintea oamenilor trebuie să fie pusă în mișcare. Orice luptă, orice ocară, orice efort de a restrânge libertatea de conștiință constituie mijlocul lui Dumnezeu de a trezi spiritele, care altfel ar putea adormi.” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 33)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Intrebari.png

Întrebări de meditat:

Când vine persecuția, când reputația ta este ponegrită, când viața ta ar putea fi în pericol, atunci iubirea lui Isus și adevărul vor străluci cel mai tare. Modul în care reacționezi, ceea ce spui, ceea ce faci atunci când te confrunți cu aceste presiuni, va determina foarte mult impactul pe care credința ta îl poate avea asupra celor care încearcă să-ți strice viața.

De ce să nu-I ceri lui Isus să te ajute să fii credincios și iubitor azi și de zi cu zi, astfel încât să poți arăta aceeași iubire chiar și când ești persecutat?

Te vei ruga Lui chiar acum și Îi vei cere să te facă un creștin adevărat, care va sta pentru lui Isus, chiar de ar cădea cerul?

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Rugaciune.png

Motive de rugăciune – Luni, 1 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Pastorii, lucrătorii bisericii, profesorii și inițiativele evanghelistice din întreaga lume au probleme financiare din cauza scăderii zecimilor și darurilor. Dar își pun încrederea în Dumnezeul minunilor. Dumnezeu deschide multe uși decât înainte pentru o slujire și mai mare oamenilor cu mai puține resurse.

CERERI:

  • Rugați-vă pentru bucătăria mobilă a bisericii adventiste de ziua a șaptea Warwick din Sydney, Australia, care servește supă și se conectează astfel cu oameni singuri din zonă . Vă rugăm să cereți lui Dumnezeu să îi ajute să creeze conexiuni cu ei.
  • Rugați-vă pentru noua școală medicală pentru Africa de Est din Kigali, Rwanda. Rugați-vă pentru absolvenți și pentru oamenii pe care îi servesc.
  • Rugați-vă pentru reconstruirea bisericii Colegiului Adventist din Filipine de Sud, care a fost distrusă într-un cutremur în decembrie 2019.
  • Rugați-vă pentru un centru de influență în mijlocul unei comunități musulmane dintr-un oraș pe care îl vom păstra anonim. Unii dintre musulmani au solicitat să ne rugăm pentru ei în timpul acestei crize Covid-19. Ei cred că rugăciunile adventiștilor sunt ascultate de Dumnezeu.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Hristos cunoaște de aproape tot ceea ce este rău înțeles și răstălmăcit de oameni. Copiii Săi pot să-și îngăduie să aștepte cu răbdare și încredere liniștită, oricât de defăimați sau de disprețuiți ar fi, pentru că nu este nimic ascuns, care să nu fie descoperit, iar aceia care-L onorează pe Dumnezeu vor fi onorați de El înaintea oamenilor și a îngerilor.

“Ferice va fi de voi când oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni”, zicea Isus. “Bucurați-vă și veseliți-vă.” Apoi, El a îndreptat atenția ascultătorilor Săi către profeții care au vorbit în Numele Domnului, “ca pildă de suferință și răbdare”. (Iacov 5, 10.) Abel, cel dintâi creștin dintre fiii lui Adam, a murit ca martir. Enoh a umblat cu Dumnezeu și lumea nu l-a cunoscut. Noe a fost luat în bătaie de joc, ca fanatic și alarmist. “Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare.” “Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți.” (Evrei 11, 35-36.) …

“Mare este răsplata în ceruri” a acelora care sunt martori pentru Hristos, prin prigoane și ocări. În timp ce oamenii caută bunurile pământești, Isus le îndreaptă atenția spre răsplata cerească. Dar El nu pune toată răsplata aceasta asupra vieții viitoare; ea începe aici. Domnul I S-a arătat lui Avraam în vremea de demult și i-a zis: “Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare” (Geneza 15, 1.) Aceasta este răsplata tuturor acelora care Îl urmează pe Isus Hristos. Să ajungi în armonie cu Iehova Emanuel — Acela “în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei”, “în El locuiește … toată plinătatea dumnezeirii” (Coloseni 2, 3), să-L cunoști, să-L ai în inima ta, atunci când ea se deschide tot mai mult, ca să primească însușirile Sale, să cunoască iubirea și puterea Sa, să aibă bogățiile de nepătruns ale lui Hristos, să înțeleagă tot mai mult “care este lărgimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea dumnezeirii” (Efeseni 3, 18-19), — “Aceasta este moștenirea robilor Domnului, așa este mântuirea care vine de la Mine, zice Domnul.” (Isaia 54, 17.)” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 33-35)

“Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor! Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe proorocii care au fost înainte de voi.”

Lumea iubește păcatul și urăște neprihănirea și aceasta a fost cauza vrăjmășiei față de Isus. Toți aceia care refuză iubirea Lui nemărginită vor socoti creștinismul ca un izvor de tulburări. Lumina lui Hristos îndepărtează întunericul care acoperă păcatele lor și nevoia de reformă se dă pe față. În timp ce aceia care se predau influenței Duhului Sfânt încep să se lupte cu ei înșiși, aceia care se alipesc de păcat se luptă împotriva adevărului și a reprezentanților lui.

În felul acesta izbucnește conflictul, iar urmașii lui Hristos sunt acuzați că provoacă tulburări. Însă comuniunea lor cu Dumnezeu este aceea care le aduce vrăjmășia din partea lumii. Ei suferă ocara lui Hristos. Ei merg pe cărarea urmată de oamenii cei mai nobili de pe pământ. Ei trebuie să facă față persecuției nu cu întristare, ci cu bucurie. Orice încercare de foc este mijlocul folosit de Dumnezeu pentru curățirea lor. Cu fiecare încercare, ei sunt mai pregătiți să fie împreună-lucrători cu El. Fiecare luptă își are locul ei în bătălia cea mare pentru neprihănire și fiecare va spori bucuria triumfului lor final. Având în vedere lucrul acesta, încercarea credinței și a răbdării lor va fi primită cu voie bună, nu cu teamă și nici cu gândul de a o înlătura. Dornici să-și îndeplinească misiunea față de lume și așteptând aprobarea lui Dumnezeu, slujitorii Săi trebuie să-și împlinească toată datoria fără să țină seama de teamă sau de favoarea oamenilor.” (E. G. White – Hristos Lumina Lumii, pag. 305-306)

După ce Isus declară poporului, în ce constă adevărata fericire și cum poate fi dobândită, le vorbi apoi și mai lămurit despre datoria ucenicilor Săi, ca învățători aleși de a conduce pe alții pe cărarea dreptății și a vieții veșnice. El știa, că ei aveau să fie adesea înșelați și descurajați, că aveau să întâmpine împotriviri și insulte și mărturia lor avea să fie lepădată. Ochiul Său pătrunzător privea înainte în viitor la anii lor de activitate și vedea suferințele și maltratările, de care aveau să fie însoțite sforțările lor, de a duce oamenilor mântuirea. El știa foarte bine că acești bărbați simpli, care ascultau cu atenție la cuvintele Sale, aveau să sufere calomnii, chinuri, închisoare și chiar moarte, și de aceea continuă zicând: “Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor! Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii, care au fost înainte de voi.”

Isus le arătă cu aceasta, că chiar în timpul când ei vor avea să sufere mult pentru cauza Sa, ei trebuie să se bucure și să recunoască, că strâmtorarea lor le va fi spre bine, pentru că cugetele și pornirile lor vor fi prin aceasta abătute de la pământ și îndreptate către cer. El îi învăță, că pierderile și decepțiile lor vor fi schimbate în adevărate câștiguri, că cercările grele ale credinței și răbdării lor trebuie primite cu bucurie, iar nu temute și evitate. Aceste întristări sunt mijloace active ale lui Dumnezeu, de a-i face destoinici pentru lucrarea lor caracteristică și vor contribui la o răsplătire prețioasă, care îi așteaptă în cer. El le accentuă că nu trebuie să-și piardă încrederea din cauza prigonirilor oamenilor, să nu cadă în deznădejde și să nu se plângă pentru soarta lor aspră, ci să-și amintească neîncetat că și alți oameni drepți au suferit pentru credința lor în trecut. Ei trebuie să vestească cu credincioșie solia și s-o trăiască, fiind conștienți de datoriile lor față de lume și neurmărind altceva decât numai aprobarea lui Dumnezeu, fără teamă de oameni și fără dorința după favoruri lumești.” (E. G. White – Viaţa lui Isus, pag. 176)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.