Ziua 69 – Luminează-a Lui lumină!

Spread the love

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.  Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă.  

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.”– Matei 5:14-16

”Omenirea nu are în sine nici o lumină. Despărțiți de Hristos, noi suntem ca o făclie neaprinsă…  Dar când ne întoarcem spre Soarele Neprihănirii, când venim în atingere cu Hristos, tot sufletul se luminează de strălucirea feței Sale divine. Urmașii lui Hristos trebuie să fie mai mult decât o lumină în mijlocul oamenilor. Ei sunt lumina lumii. Isus le spune tuturor acelora care poartă Numele Său: Voi v-ați predat Mie și Eu v-am dat lumii ca reprezentanți ai Mei… Îngeri ai măririi așteaptă să dea prin noi, sufletelor care sunt aproape să piară, lumina și puterea cerului.” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 40)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Intrebari.png

Întrebări de meditat:

Ai citit cu atenție citatul de mai sus? Îți dai seama că îngerii așteaptă să lucreze prin tine pentru a ajunge la oamenii pierduți? Nu este minunat?

Ești invitat nu doar să fii umplut cu Duhul Sfânt pentru sfințirea ta personală, ci să participi activ la a face să strălucească adevărul, iubirea și neprihănirea lui Isus într-o lume al cărei timp e pe sfârșite.

Gândește-te la familia, prietenii, vecinii, colegii tăi. Cere lui Dumnezeu să-ți arate cine are nevoie de lumina lui Isus în viața lui? Pentru cine ar trebui să te rogi și pe cine să contactezi săptămâna aceasta?

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Rugaciune.png

Motive de rugăciune – Miercuri, 3 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Multe țări din întreaga lume încep să-și ridice treptat carantina.
  • Organizația Mondială a Sănătății spune: „Dacă acest virus ne învață ceva, ne învață umilința.” Oamenii recunosc cât de fragili sunt. Aceasta este o mare oportunitate pentru biserică de a arăta, celor care caută, speranța pe care o avem în Isus!

CERERI:

• Rugați-vă pentru binecuvântarea lui Dumnezeu asupra membrilor care lucrează pe taxiuri în Panama City, folosindu-le ca centre mobile de influență. Jumătate din cetățenii din Panama trăiesc în Panama City.

Rugați-vă pentru centrul de influență urban din Battambang, Cambodgia. Acesta include o sală de gimnastică, un restaurant vegetarian, un loc de joacă, o capelă, educație pentru sănătate, educație muzicală și o școală de limbi străine. Rugați-vă pentru binecuvântarea lui Dumnezeu în această abordare complexă și rugați-L să dezvolte această slujire și să aducă oamenii a căror inimă a pregătit-o.

Rugați-vă pentru viitoarele grupe de evanghelizare a Departamentului Misiunea Femeii din Uniunea Nigeriei de Vest.

Rugați-vă pentru slujirea unui nou centru adventist de recuperare pentru cei dependenți , în Orlando, Florida, SUA. Centrul ajută la combaterea epidemiei dependenței de opioide. Rugați-vă, de asemenea, pentru milioane de oameni care doresc eliberarea de această dependență.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Întregul cer privește cu un interes stăruitor la cei ce se declară a fi poporul lui Dumnezeu, care păzește poruncile. Aceștia sunt oamenii care ar trebui să fie capabili de a-și însuși toate făgăduințele bogate ale lui Dumnezeu, capabili să înainteze din slavă în slavă și din putere în putere și să reflecte slava lui Dumnezeu în toate lucrările lor. Domnul Isus a spus: “Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri”. (Matei 5, 16.)” (E. G. White – Credinţa şi faptele, pag. 40)

Nici o altă lumină n-a luminat vreodată și nici nu va lumina asupra omului căzut în păcat, afară de aceea care izvorăște de la Hristos. Isus, Mântuitorul, este singura lumină care poate să împrăștie întunericul unei lumi care zace în păcat. Despre Domnul Isus stă scris: “În El era viața și viața era lumina oamenilor”. (Ioan 1, 4.) Numai dacă primeau din viața Sa, ucenicii Săi puteau să devină purtători de lumină. Viața lui Hristos în suflet, și iubirea Sa descoperită în caracter vor face din ei lumina lumii. …

După cum Hristos este calea prin care Se descoperă Tatăl, tot așa și noi trebuie să fim mijlocul prin care Se descoperă Hristos. Chiar dacă Mântuitorul nostru este marele Izvor de lumină, să nu uiți, creștin iubit, că El este descoperit prin unelte — oameni. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt revărsate prin unelte omenești. Hristos Însuși vine în lume ca Fiu al omului. Natura omenească, unită cu natura dumnezeiască, trebuie să vină în contact cu ce e omenesc. Biserica Domnului Hristos, fiecare ucenic al Mântuitorului, este mijlocul hotărât de cer pentru descoperirea lui Dumnezeu față de oameni. Îngeri ai măririi așteaptă să dea prin noi, sufletelor care sunt aproape să piară, lumina și puterea cerului. Oare omul se va da înapoi de la lucrarea care i-a fost încredințată? O, atunci lumea va fi jefuită în aceeași măsură de influența făgăduită a Duhului Sfânt!

Dar Isus nu-i îndeamnă pe ucenicii Săi: “Siliți-vă să faceți lumina voastră să lumineze”, ci El le zice: “Lăsați să lumineze”. Dacă Hristos locuiește în inimă, este cu neputință să ascundem lumina prezenței Sale. Dacă aceia care pretind a fi urmași ai lui Hristos nu sunt lumina lumii, aceasta se întâmplă din cauză că puterea dătătoare de viață i-a părăsit; dacă nu au de dat lumină, înseamnă că nu mai au legătură cu Izvorul de lumină.
În toate timpurile, “Duhul lui Hristos, care era în ei” (1 Petru 1, 11), a făcut din adevărații copii ai lui Dumnezeu lumina contemporanilor lor. Iosif a fost un purtător de lumină în Egipt. Prin curăția, bunătatea și iubirea sa de fiu, el Îl reprezintă pe Hristos în mijlocul unui neam de idolatri. În timp ce israeliții se aflau în călătoria lor din Egipt spre țara făgăduită, cei credincioși, dintre ei, erau o lumină pentru neamurile din jur. …

Cuvintele Mântuitorului: “Voi sunteți lumina lumii” arată că El le-a încredințat urmașilor Săi o misiune mondială. În zilele Domnului Hristos, egoismul, mândria și prejudecata înălțaseră un mare și puternic zid de despărțire între cei rânduiți să fie păzitorii descoperirilor sfinte și orice altă națiune de pe lume. Dar Mântuitorul venise să schimbe toate acestea. Cuvintele pe care norodul le auzea de pe buzele Sale nu semănau cu cele auzite mereu de la preoți sau rabini. Domnul dărâma zidul de despărțire, iubirea de sine, prejudecata separatistă de naționalitate și predica iubirea pentru toată familia omenească. El îi înalță pe oameni din cercul strâmt de egoism, desființează orice hotar teritorial și orice deosebire artificială de clasă socială. Nu face nici o deosebire între vecini și străini, între prieteni și dușmani. El ne învață să privim pe oricine se află în nevoie, ca fiind aproapele nostru, iar lumea, ca fiind câmpul nostru de lucru. După cum razele soarelui pătrund până în cele mai îndepărtate locuri ale pământului, tot astfel bunul Dumnezeu urmărește ca lumina Evangheliei să ajungă la fiecare suflet de pe fața pământului. Dacă biserica lui Hristos ar fi împlinit planul Domnului nostru, atunci lumina s-ar fi revărsat asupra tuturor acelora care se află în întuneric și în ținutul umbrei morții. În loc să se adune laolaltă și să fugă de răspundere și de purtarea crucii, membrii bisericii ar trebui să se împrăștie în toate țările, lăsând ca lumina lui Hristos să lumineze prin ei, lucrând așa cum a lucrat și El pentru mântuirea sufletelor, și “Evanghelia Împărăției” ar fi dusă cu repeziciune în toată lumea.” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 39-42)

„În învățăturile Sale, Mântuitorul a evidențiat întotdeauna relația dintre cauză și efect. Urmașilor Săi din orice vreme, El le spune: “Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” (Matei 5, 16.) Bărbatul și femeia care au cunoștința adevărului, dar a căror viața nu le exprimă principiile, ascund lumina. Fraților, scoateți lumina de sub obroc pentru a face cunoscute adevărurile Evangheliei. Agenți invizibili vor lucra prin agenți vizibili. Divinul va colabora cu umanul, cerescul cu pământescul, lucruri necunoscute vor fi descoperite prin lucruri cunoscute. Harul lui Hristos să fie descoperit pentru a arăta că omul poate fi înnoit după chipul lui Dumnezeu.” (E. G. White – Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pag. 398)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.