Ziua 73 – Duhul adevărului

Spread the love

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească  în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” – Ioan 16:13,14

”Duhul Sfânt vorbește minții prin Scripturi și le întipărește adevărul în inimă. În felul acesta, demască rătăcirea și o alungă din suflet. Tocmai prin Duhul adevărului, care lucrează prin Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos Își supune poporul Său ales.” (E. G. White – Hristos, Lumina Lumii, pag. 671)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Intrebari.png

Întrebări de meditat:

Isus este Adevărul. El este Personificarea Adevărului. Creator fiind, El a definit și a stabilit toată realitatea în perfectă armonie cu caracterul Său de iubire neegoistă. Satana a introdus în lume falsitatea și minciuna, încercând să stabilească o nouă realitate a egoismului, care este într-adevăr doar o iluzie măreață care duce la moarte. Cuvântul lui Dumnezeu ni s-a dat pentru a scăpa de iluziile lui Satana. Duhul Sfânt este Cel care ne poate deschide ochii asupra tuturor adevărurilor Bibliei așa cum sunt ele în Isus. El este Cel care ne poate scoate din iluzii și ne conduce în lumina lui Hristos, Care este Adevărul, Cuvântul făcut trup.

Îl vei lăsa pe Duhul Sfânt să-L glorifice pe Isus în viața ta, conducându-te în adevăr prin Cuvântul Său? Nu doar că Îl vei lăsa să-ți dezvăluie adevărul, ci vrei să-L lași să-ți schimbe inima în armonie cu realitatea lui Dumnezeu de iubire neegoistă?

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Rugaciune.png

Motive de rugăciune – Duminică, 7 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Vasantha P.: Din cauza acestei crize, am avut mult timp pentru a citi Scripturile și a lua notițe, pentru a viziona predici, pentru a asculta imnuri. Acest lucru a dus la cele mai fericite momente pe care le-am avut vreodată!
  • Carol D.: Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mila și bunătatea Lui. Sunt adventist de ziua a șaptea de 33 de ani și această pandemie este o binecuvântare pentru mine, pentru că nu am recunoscut importanța reformei sanitare. Dumnezeu a lucrat la inima mea. Am ales să devin vegetarian. Dumnezeu să fie slăvit!

CERERI:

  • Rugați-vă pentru bisericile care se luptă să transmită online  serviciile divine și au probleme din cauza lipsei de echipamente tehnologice și servicii de internet.
  • Rugați-vă pentru credincioșii adventiști din Oman care încearcă să obțină un spațiu în care să se adune pentru închinare după pandemie.
  • Rugați-vă pentru familiile care se luptă cu oprimarea demonică. Rugați-vă pentru biruință asupra păcatelor care ar putea fi intrarea prin care Satana să vină și să distrugă.
  • Rugați-vă pentru o casă adventistă pentru femeile fără adăpost din Leipzig, Germania. Peste 25 de ani, această misiune a servit și a sprijinit cam 2.000 de femei. Vă rugăm să cereți lui Dumnezeu să continue să asigure cele necesare pentru această slujire, aducând speranță și vindecare celor care au cea mai mare nevoie de ea.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Sfânta Scriptură să nu fie niciodată studiată fără rugăciune. Înainte de a deschide paginile ei, trebuie să ne rugăm pentru iluminarea Duhului Sfânt și ea ne va fi dată. Când Natanael a venit la Domnul Hristos, Mântuitorul a exclamat: “Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug”. “De unde mă cunoști?” a întrebat Natanael. Drept răspuns Isus i-a zis: “Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin”. (Ioan 1, 47.48.) Domnul Hristos ne va vedea și pe noi în locurile tainice la rugăciune, dacă îl vom căuta cerând de la El lumină pentru ca să cunoaștem ce este adevărul. Îngerii din sferele de lumină vor fi cu aceia care în umilință și cu cercetare de inimă caută călăuzirea divină.

Duhul Sfânt înalță și preamărește pe Mântuitorul. Este lucrarea Lui aceea de a prezenta pe Hristos, curăția neprihănirii Lui și mântuirea cea mare pe care o avem prin El. Hristos spune: “El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi”. (Ioan 16, 14.) Duhul adevărului este singurul învățător eficient al adevărului divin. Cât de mult trebuie că prețuiește Dumnezeu neamul omenesc, că a dat pe unicul Său Fiu să moară pentru noi și apoi a împuternicit pe Duhul Său Sfânt să fie Învățătorul și Călăuzitorul permanent al celui credincios!” (E. G. White – Calea către Hristos, pag. 91)

„Sunt multe lucruri care, în aparență, sunt dificile sau neclare dar pe care Dumnezeu le va face simple și pe înțelesul acelora care caută cu ajutorul Său să le înțeleagă. Dar fără călăuzirea Duhului Sfânt, noi vom fi mereu predispuși fie să sucim Scripturile, fie să le interpretăm greșit. Foarte mulți citesc Biblia, dar fără vreun folos și, în multe cazuri, chiar spre răul lor. Când Cuvântul lui Dumnezeu este deschis fără cuvenita venerație și fără rugăciune, când gândurile și simțămintele noastre nu sunt fixate asupra lui Dumnezeu, sau nu sunt în armonie cu voința Sa, atunci mintea este întunecată de îndoieli și chiar studiul Bibliei ajunge să hrănească scepticismul. Vrăjmașul sufletelor pune atunci stăpânire pe gânduri și sugerează interpretări care nu sunt corecte. Ori de câte ori cei credincioși nu caută să fie în cuvânt și faptă în armonie cu Dumnezeu, atunci, oricât de cultivați ar fi ei, sunt predispuși să greșească în înțelegerea Scripturilor și nu este sigur să ne încredem în explicațiile pe care ei le dau. Aceia care caută în Sfânta Scriptură contraziceri și nepotriviri sunt lipsiți de discernământ spiritual. Având o viziune neclară, ei vor găsi multe motive de îndoială și necredință în acele lucruri care de fapt sunt clare și simple.” (E. G. White – Calea către Hristos, pag. 91)

„Creștinului adevărat îi place să aștepte și să urmărească învățăturile lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului Său. Însă, pentru mulți, religia este doar o formă. Lipsește evlavia dătătoare de viață. Mulți îndrăznesc să spună: Voi face asta sau aceea sau nu voi face asta; ei gândesc puțin sau se tem că Îl supără pe Dumnezeu. Am văzut că cei descriși în acest fel nu pot intra în ceruri așa cum sunt. Ei se pot amăgi pe ei înșiși că sunt mântuiți, însă Dumnezeu nu Își găsește plăcere în ei. Rugăciunile lor sunt o ofensă la adresa Lui.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 1, pag. 152)

„Duhul Sfânt ne-a fost dat ca ajutor în studiul Cuvântului. Domnul Isus promite: “Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”. (Ioan 14, 26.) Cei care sunt învățați de Duhul Sfânt vor fi în stare să-i învețe pe alții din Cuvânt în mod inteligent. Și când se studiază Cartea, implorând călăuzirea Duhului Sfânt și cu o deplină consacrare a inimii, care este sfințită prin adevăr, acesta va împlini tot ce a făgăduit Isus. Consecința studierii Bibliei în acest mod va fi minți echilibrate; căci puterile fizice, mintale și morale se vor dezvolta în mod armonios. Cunoștința spirituală nu va fi paralizată. Priceperea va fi stimulată; simțurile vor fi trezite; conștiința va fi sensibilizată; sentimentele vor fi curățite; va fi creată o atmosferă morală mai bună; și va fi împărtășită o nouă putere de a rezista împotriva ispitei. Și toți, atât profesori, cât și elevi, vor deveni activi și serioși în lucrarea lui Dumnezeu.” (E. G. White – Principii fundamentale ale educaţiei creştine, pag. 433)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.