Ziua 74 – Condamnare salvatoare

Spread the love

Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.  În ce priveşte păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine;  în ce priveşte neprihănirea, fiindcă Mă duc la Tatăl şi nu Mă veţi mai vedea;  în ce priveşte judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.” Ioan 16:8-11

”Făgăduința Duhului Sfânt nu este mărginită la vreun anume veac sau la vreo rasă de oameni. Hristos a declarat că influența divină a Duhului Său avea să fie cu urmașii Săi până la sfârșit. Din Ziua Cincizecimii și până acum, Mângâietorul a fost trimis la toți aceia care s-au predat pe ei înșiși în totul lui Hristos și slujirii Lui. La toți aceia care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor personal, Duhul Sfânt a venit ca un sfătuitor, ca unul care-i sfințește, îi călăuzește și mărturisește. ” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 33)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Intrebari.png

Întrebări de meditat:

O parte din lucrarea Duhului Sfânt este de a condamna păcatul, neprihănirea şi judecata. Aceste trei elemente ale lucrării Sale de convingere sunt reprezentate în Sanctuar și în serviciile sale. În curte este locul unde a avut loc jertfa pentru păcat (arătând spre Isus pe Cruce); în Sfânta, cele trei elemente ale experimentării neprihănirii împărtășite a lui Hristos au fost dezvăluite în masa punerii înainte (studiul Bibliei), altarul tămâierii (rugăciune) și sfeșnic (mărturie plină de Duh). Toate acestea au fost exemplificate în viața lui Hristos ca model pentru noi astăzi; iar în Sfânta Sfintelor ni se amintește de importanța și realitatea judecății, întrucât Marele Preot a intrat numai în Ziua ispășirii (Isus angajându-se în judecata de investigare în numele tău).

Cu alte cuvinte: lucrarea Duhului Sfânt este să te conducă într-o experiență mântuitoare prin credința în tot ceea ce Isus a făcut și face pentru tine.

Poți vedea lucrarea importantă și frumoasă a Duhului Sfânt? Vei îmbrățișa cu bucurie lucrarea Sa de convingere și-L vei lăsa nu doar să te conducă la Isus, dar și să te facă asemenea Lui  în caracter, ca pregătire pentru Judecată?

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Rugaciune.png

Motive de rugăciune – Luni, 8 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Tot mai multe biserici au reușit să-și modernizeze platformele digitale pentru a ajunge și a angaja comunitatea online.
  • Ioan K.: Este uimitor faptul că în această perioadă dificilă, membrii bisericii din regiunea noastră au devenit mai credincioși în oferirea zecimii și darurilor. Ne-am îndeplinit obiectivul pentru zecime în luna mai! Ne rugăm dimineața și seara în timpul celor 100 de Zile de Rugăciune. Nu numai că a plantat, dar a și întărit cultura rugăciunii din casa mea. Aseară, fiica mea de 2 ani m-a strigat și mi-a spus „Tati, este timpul să ne rugăm!” Laud pe Dumnezeu și îmi dau seama că El a plantat ceea ce lipsea din familia mea – o cultură a rugăciunii.

CERERI:

  • Rugați-vă pentru mulți, tineri și bătrâni, care se luptă cu dependențele media.
  • Rugați-vă pentru membrii din Perth, Australia, care fac evanghelizare folosind cutiile de scrisori  din localitatea lor.
  • Rugați-vă pentru copilul Tyson, din Noua Zeelandă, care este ținut în viață  de aparate.. Medicii vor să-l decupleze de la aparate, dar credem că Dumnezeu lucrează, căci Tyson a deschis ochii, făcând zgomote și mișcându-și piciorușele.
  • Rugați-vă pentru Adventist Life Hope Center din centrul Nazaretului. Oferă cursuri de engleză, calculator și sănătate. Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze și să crească această slujire, să ocrotească și să călăuzească lucrătorii și să ajungă la inimi.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Natura Duhului Sfânt este o taină. Oamenii nu pot s-o explice, fiindcă Domnul nu le-a descoperit-o. Oameni, având păreri fanteziste, pot grupa laolaltă anumite pasaje din Scriptură și din ele să clădească o susținere omenească; dar primirea acestor vederi nu va întări biserica. Cu privire la asemenea taine, care sunt prea adânci pentru priceperea omenească, tăcerea este de aur.

Lucrarea Duhului Sfânt este în mod clar arătată în cuvintele Domnului Hristos: “Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata”. (Ioan 16, 8.) Duhul Sfânt este Acela care convinge de păcat. Dacă păcătosul răspunde influenței reînviorătoare a Duhului Sfânt, el va fi adus atunci la pocăință și trezit, făcut să înțeleagă importanța ascultării de cerințele divine.”

Păcătosului pocăit, flămânzind și însetând după neprihănire, Duhul Sfânt îi descoperă pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. “Va lua din ce este al Meu, și vă va descoperi”, spunea Hristos. “Vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”. (Ioan 16, 14; 14, 26.)
Duhul Sfânt este dat ca un mijloc de regenerare, spre a face ca mântuirea săvârșită prin moartea Răscumpărătorului nostru să fie reală și eficientă. Duhul caută mereu să atragă atenția oamenilor la marea jertfă ce a fost făcută pe crucea de pe Golgota, să descopere lumii iubirea lui Dumnezeu și să înfățișeze sufletului convins de vinovăția lui lucrurile prețioase ale Scripturilor.

Aducând convingere de păcat și prezentând înaintea minții standardul neprihănirii, Duhul Sfânt face pe cel în cauză să renunțe la interesul și plăcerea față de lucrurile acestei lumi și umple sufletul cu o dorință după sfințenie. “Are să vă călăuzească în tot adevărul” (Ioan 16, 13), a spus Mântuitorul. Dacă oamenii sunt dispuși să fie modelați, El va lucra o sfințire a întregii ființe. Duhul va lua lucrurile lui Dumnezeu și le va întipări în suflet. Prin puterea Sa, calea vieții va fi făcută atât de clară, încât nimeni nu va avea cum să rătăcească mergând pe ea.” (E. G. White – Faptele Apostolilor – pag. 52)

„Îngerii ajută în această lucrare de restaurare și întoarcere a celor căzuți la Cel care și-a dat viața ca să-i mântuiască. Duhul Sfânt cooperează cu agenții omenești în slujire, lucrând asupra inimii, mustrând în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, pentru a trezi puterile morale.” (E. G. White – Lucrarea de binefacere – pag. 248)

“Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata” (Ioan 16, 13.8).

Predicarea Cuvântului nu este de nici o valoare fără prezența și ajutorul Duhului Sfânt, deoarece acest Duh este singurul învățător eficient al adevărului divin. Numai când este pus în inimă de Duhul Sfânt adevărul va sensibiliza conștiința sau va schimba viața. Un pastor poate fi capabil să prezinte litera Cuvântului lui Dumnezeu, el poate fi familiarizat cu toate poruncile și făgăduințele Bibliei, dar sămânța Evangheliei semănată de el nu va avea nici succes, dacă nu este adusă la viață de roua Cerului. Fără cooperarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, nici o educație și nici un avantaj, oricât de mari ar fi, nu pot face pe cineva să fie un mijloc de răspândire a luminii. După înălțarea la cer a Domnului Hristos, nici o carte a Evangheliei nu a fost scrisă și nici o predică nu a fost rostită până când Duhul Sfânt nu a venit asupra ucenicilor care se rugau. După aceea, mărturia vrăjmașilor lor a fost: “și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră” (Faptele Apostolilor 5, 28).” (E. G. White – Slujitorii Evangheliei – pag. 284)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.