Ziua 79 – Vindecare spirituală

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă! 

 „Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuiește-mă Tu, și voi fi mântuit, căci Tu eşti slava mea! – Ieremia 17:14

”Paraliticul a găsit în Hristos vindecare atât pentru suflet, cât și pentru trup. El avea nevoie de sănătate sufletească înainte să se poată bucura de sănătate trupească. Înainte ca tulburarea fizică să poată fi vindecată, Hristos trebuie să despovăreze mintea și să curețe sufletul de păcat. Această lecție nu ar trebui trecută cu vederea. Astăzi există mii de oameni care suferă de boli fizice și care, asemenea paraliticului, tânjesc după cuvintele: „Păcatele îți sunt iertate”. Povara păcatului, cu dorințele lui neliniștite și nemulțumite, este temelia bolilor lor. Ei nu pot găsi ușurare până nu vin la Vindecătorul sufletului. Pacea, pe care numai El poate s-o dea, ar reda vigoare minții și sănătate corpului.” (E. G. White – Divina Vindecare, pag. 77)

Întrebări de meditat:

De multe ori îi cerem lui Dumnezeu să ne vindece bolile fizice, nerecunoscând că cea mai disperată nevoie a noastră este mai întâi vindecarea spirituală. Da, uneori, bolile fizice se pot simți ca fiind mai urgente și par mai dureroase decât păcatele neiertate din viața noastră, dar fără nici o îndoială, nimic nu este mai important decât ca îndepărtarea păcatelor de la noi,  „Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul?” (Marcu 8:36).

Ce este mai ușor pentru tine, să ceri lui Dumnezeu vindecarea fizică sau să-I ceri o curățare completă a păcatelor și putere pentru a birui, în special păcatele favorite? Ești dispus să suporți boli fizice atât timp cât rămâi bine din punct de vedere spiritual?

De ce să nu ceri lui Dumnezeu chiar acum să-ți arate nevoia ta de vindecare spirituală astăzi?

Motive de rugăciune – Sâmbătă, 13 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Dumnezeu a asigurat modalități pentru ca unele dintre spitalele noastre adventiste să primească echipamentele de protecție personală atât de necesare pentru a trata pacienții cu COVID-19.
  • Întâlnirile evanghelistice online AWR (Adventist World Radio) au atras deja sute de mii de vizionări! Dumnezeu ajunge la mulți prin Internet în acest timp de criză.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE:

  • Rugați-vă pentru vindecare spirituală de păcat, egoism și mândrie.
  • Rugați-vă pentru o femeie anonimă care a fost supusă atacurilor demonice de 15 ani.
  • Rugați-vă pentru misiunea unui nou centru adventist de recuperare din Orlando, Florida, SUA, care ajută la combaterea epidemiei de opioide. Rugați-vă, de asemenea, pentru milioane de oameni care doresc eliberarea de această dependență.
  • Rugați-vă pentru ultima noapte a întâlnirilor evanghelistice online AWR și pentru ca mulți să se predea cu totul lui Isus și noilor adevăruri învățate.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Lumea are nevoie astăzi de ceea ce a avut nevoie și acum o mie nouă sute de ani — o descoperire a lui Hristos. Se cere o mare lucrare de reformă, și numai prin harul lui Hristos se poate împlini această lucrare de vindecare — fizică, mintală și spirituală.
Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul S-a unit cu oamenii ca unul care le dorea binele. El și-a arătat simpatia față de ei, a îngrijit de nevoile lor și le-a câștigat încrederea. Apoi le-a spus: “Urmați-Mă!” (E. G. White – Divina vindecare. pag. 143)

„Mântuitorul dorește ca noi să-i încurajăm pe cei bolnavi, pe cei deznădăjduiți, pe cei năpăstuiți să se prindă de tăria Sa. Prin credință și rugăciune, camera bolnavului poate fi transformată într-un Betel. Prin cuvânt și faptă, medicii și infirmierele pot spune atât de clar, încât să nu se poată înțelege greșit: “Dumnezeu Se află în acest loc” ca să salveze, nu să distrugă. Hristos dorește să-și facă simțită prezența în camera bolnavului, umplând inimile medicilor și infirmierelor cu gingășia iubirii Sale. Dacă viețile îngrijitorilor au o asemenea înrâurire asupra bolnavilor, încât Hristos să poată veni împreună cu ei la căpătâiul pacientului, acesta din urmă va fi însuflețit de convingerea că Mântuitorul cel milostiv este prezent, și însăși convingerea aceasta va face mult atât pentru vindecarea sufletului, cât și a trupului.” (E. G. White – Divina Vindecare, pag. 226)

„Dacă dorim răspuns la rugăciunea pentru vindecare, păcatul trebuie să fie înlăturat — Celor care se roagă pentru restabilirea sănătății lor ar trebui să li se explice clar că orice călcare a Legii lui Dumnezeu, fie cea fizică, fie cea spirituală, este păcat și, pentru ca ei să primească binecuvântarea Sa, păcatul trebuie să fie mărturisit și părăsit.
Scriptura ne îndeamnă: “Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați” (Iacov 5, 16). Celui care cere să se înalțe rugăciuni pentru el să-i fie puse înainte gânduri ca acestea: “Noi nu putem să citim în inima ta, sau să cunoaștem secretele vieții tale. Acestea sunt cunoscute numai de tine și de Dumnezeu. Dacă te pocăiești de păcatele tale, este datoria ta să le mărturisești”. (E. G. White – Divina Vindecare, pag. 228)

„Prin lucrarea Sa de slujire pentru cei bolnavi și suferinzi, Domnul Hristos stă în fața lumii ca cel mai mare Misionar medical pe care L-a cunoscut lumea vreodată și ca model pentru fiecare lucrător misionar creștin. El a știut să rostească cel mai potrivit cuvânt pentru fiecare suferind și El a rostit nu numai ceea ce aducea vindecare pentru trup, ci și convingere pentru suflet și iluminare spirituală. El le dădea celor ce căutau acest lucru o cunoaștere a propriului suflet și a celei mai mari nevoi a acestuia.” (E. G. White – Lucrarea misionară medicală. pag. 194)

„De vreme ce mintea și sufletul se exprimă prin intermediul trupului, atât vigoarea mintală, cât și cea spirituală sunt dependente în mare măsură de tăria și activitatea fizică; tot ceea ce face bine sănătății fizice promovează și dezvoltarea unei minți puternice și a unui caracter echilibrat. Fără sănătate, nimeni nu poate înțelege clar și nici nu-și poate îndeplini în totalitate obligațiile față de sine, față de semenii săi și față de Creatorul său. De aceea, sănătatea ar trebui supravegheată la fel de atent ca și caracterul. La baza oricărui efort educațional, ar trebui să se afle cunoașterea fiziologiei și a igienei.” (E. G. White – Solii către tineret, pag. 108)

„Trebuie să ne rugăm pentru împărtășirea Duhului Sfânt care vindecă sufletul bolnav de păcat. Biserica are nevoie de convertire. De ce nu ne aruncăm noi la pământ, înaintea tronului harului, în calitate de reprezentanți ai bisericii, rugându-ne stăruitor, cu o inimă zdrobită și cu un spirit umilit, ca Duhul Sfânt să fie revărsat din cer asupra noastră? Să ne rugăm ca, atunci când Duhul Sfânt va fi revărsat din abundență, inima noastră rece să fie reînviată, să putem fi în stare să înțelegem că Duhul vine din partea lui Dumnezeu și să-L primim cu bucurie. Unii au tratat Duhul Sfânt ca pe un oaspete nedorit, refuzând să înțeleagă și să primească darul bogat, și i-au întors spatele, condamnându-L ca fiind o manifestare a fanatismului.” (E. G. White – Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, pag. 64)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.