Ziua 87 – Promisiunea bucuriei

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

„Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie.” – Proverbe 10:28 p.p.

”Sufletul care prețuiește dragostea lui Hristos este plin de libertate, lumină și bucurie. Într-un astfel de suflet nu există gânduri împărțite. Omul în întregime dorește după Dumnezeu. El nu merge la oameni ca să-și cunoască datoria, ci la Hristos, izvorul întregii înțelepciuni.”– Reflecting Christ, p. 114

Întrebări de meditat:

Ați simțit vreodată „bucuria Domnului”? Bucuria de a fi cu Dumnezeu, de a comunica cu El prin rugăciune și prin Cuvântul Său? Când vezi pe Isus în frumusețea Sa pură, toată „distracția” pe care o oferă lumea se estompează, devine nesemnificativă. Isus, cu farmecul Lui fără egal, îți va umple inima cu o bucurie care literalmente, nu este din această lume!

Vrei să experimentezi bucuria cerească? Bucuria mântuirii, bucuria credincioșiei, bucuria armoniei și colaborării cu Dumnezeu?

De ce să nu ceri astăzi lui Dumnezeu să-ți ofere o mostră a bucuriei Sale, petrecând mai mult timp cu El în rugăciune și meditație a Cuvântului Său?

Motive de rugăciune – Duminică, 21 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Novo Tempo (filiala Hope Channel din Brazilia) este dedicată evanghelizării zi și noapte. Cu o săptămână înainte de Paște este un timp special pentru evanghelizare în Diviziunea Sud-Americană. Când toate bisericile au fost închise din cauza pandemiei, conducătorii s-au rugat. Au decis să organizeze o întâlnire evanghelistică virtuală cu evanghelistul Luís Gonçalves, care a avut ca rezultat 30256 de cereri de botez! Cu siguranță Dumnezeu este în stare să lucreze toate lucrurile împreună spre binele celor care Îl iubesc pe Domnul!
  • Anonim: În timpul celor 100 de zile de rugăciune am realizat că am nevoie mai mult de Isus și mai puțin de mine. Laud pe Dumnezeu pentru dragostea și harul Lui față de mine!

CERERI:

  • Rugați-vă pentru o inimă care este plină zilnic de bucurie cerească.
  • Rugați-vă pentru credincioșii care se confruntă cu diverse încercări privind respectarea Sabatului. Rugați-vă ca în lumina provocărilor și persecuției, credincioșia lor să strălucească.
  • Rugați-vă pentru Colegiul Adventist Naga View din Filipine ca să poată funcționa în ciuda COVID-19.
  • Rugați-vă pentru un sfârșit al pandemiei COVID-19.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Drumul poate fi aspru și urcușul stâncos; pot fi prăpăstii în dreapta și în stânga; putem avea parte de multă trudă pe drumul nostru; când suntem istoviți, când tânjim după odihnă, trebuie să muncim mai departe; când suntem slăbiți, trebuie să luptăm; când suntem descurajați, încă trebuie să nădăjduim; cu Hristos, ca Îndrumător al nostru, vom ajunge în cele din urmă în cerul atât de mult dorit. Hristos Însuși a mers pe drumul cel aspru, care stă înaintea noastră, și a netezit calea pentru picioarele noastre. Pe tot parcursul drumului prăpăstios, care duce spre viața veșnică, sunt izvoare de bucurie, care să-l învioreze pe cel istovit. Aceia care umblă în căile înțelepciunii, chiar în vremuri de strâmtorare, se bucură peste măsură, pentru că Cel pe care Îl iubește sufletul lor merge, nevăzut, alături de ei. Pe măsură ce înaintează, ei văd și mai lămurit atingerea mâinii Sale; la fiecare pas, raze și mai strălucitoare, de slavă, de la Cel nevăzut le luminează calea, iar cântările lor de laudă, din ce în ce mai puternice, se înalță spre a se alătura melodiilor îngerilor dinaintea tronului. “Cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.” (Proverbe 4, 18.)” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 140)

„Păcătosul care se pocăiește să-și ațintească deci ochii asupra “Mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29); și, privind, se schimbă. Teama lui e preschimbată în bucurie, îndoielile în nădejde. Se dă pe față recunoștință. Inima de piatră e sfărâmată. Un val de iubire inundă sufletul. Hristos este în el ca un izvor de apă care țâșnește în viața veșnică. Atunci când vedem pe Isus, Om al durerii, obișnuit cu suferința, lucrând să salveze ce era pierdut, disprețuit, batjocorit, luat în râs, alungat din cetate în cetate, până și-a încheiat misiunea, când privim la El în Ghetsemani, asudând cu picături mari de sânge, și pe cruce, murind în agonie — când vedem toate acestea, eul nu mai pretinde să fie recunoscut. Privind la Isus, ne vom rușina de răceala noastră, de letargia și egoismul nostru.
Vom fi voioși să fim orice sau nimic, așa încât să putem servi pe Domnul din inimă. Ne vom bucura atunci să purtăm crucea în urma lui Isus, să îndurăm încercările, ocara sau persecuția pentru Numele Lui cel scump.” (E. G. White – Hristos, Lumina Lumii, pag. 140)

„Isus Hristos, legat de umanitate, arată că El poate cuprinde omenirea cu brațul Său uman, în timp ce cu brațul divin a prins tronul Celui Infinit. El a plantat crucea Sa la mijloc, între pământ și cer, și a spus: „Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii”. Crucea trebuia să fie centrul atracției.
Trebuia să le vorbească oamenilor și să-i treacă peste prăpastia pe care a făcut-o păcatul, pentru a uni oamenii limitați cu Dumnezeu, care este infinit. Numai puterea crucii îl poate despărți pe om de puternica uniune de forțe ale păcatului. Hristos S-a dat pe Sine Însuși pentru salvarea păcătosului. Cei ale căror păcate sunt iertate, care-L iubesc pe Isus, vor fi uniți cu El. Ei vor purta jugul lui Hristos. Acest jug nu are scopul de a-i stânjeni, de a face din viața lor religioasă o viață de trudă nesatisfăcătoare. Nu, jugul lui Hristos ar trebui să ducă la înțelegerea faptului că viața de creștin trebuie să devină o viață de bucurie și plăcere. Creștinii trebuie să contemple cu bucurie ceea ce Domnul a făcut, dând pe unicul Său Fiu născut să moară pentru lume, „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”.” (E. G. White – Solii pentru tineret, pag. 61)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.