Predica de Sabat – 25 aprilie 2020

Spread the love

Încă o săptămână a trecut. Suntem tot în perioada de distanţare. Însă, în timp ce ne distanţăm de ceva, ne apropiem mai mult de altceva. De exemplu, dacă vrem să ne distanţăm de ecuator, inevitabil ne apropiem de un pol al pământului.

Tot aşa, cu cât ne distanţăm mai mult unii de alţii, fugind de coronavirus, ne putem apropia tot mai mult de insensibilitate, de individualism, de dezinteres sau chiar de indiferenţă totală. Pe deasupra, distanţându-ne de trecut, ne apropiem tot mai mult de venirea Domnului.

Predica din acest Sabat are drept titlu o întrebare:

„Vrei să fii mai sănătos?”

Imnul creştin propus pentru deschidere: 415 – „Vezi cum trei cu Daniel”

Lăudat să fie Dumnezeu pentru această zi de har! Mulţumiri să-I fie aduse pentru că ne iubeşte şi ne oferă din binecuvântările Sale nemăsurate! Îi mulţumim pentru posibilitatea închinării, indiferent unde ne-am afla.

GÂNDUL CENTRAL AL PREDICII:

„Dumnezeu vrea să fim sănătoşi. El doreşte să fim plini de viaţă din punct de vedere mintal, spiritual, emoţional şi fizic”

PRETEXTUL PREDICII:

Din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, printre primele cuvinte pe care le utilizează oamenii este şi cuvântul „sănătate”. Aproape oricine pune întrebarea: „Eşti (sau este) sănătos …….?”

Iată câteva exemple din Sfânta Scriptură:

  • El le-a zis: „Este sănătos?” „Sănătos”, au răspuns ei. Şi tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. (Geneza 29:6)
  • Israel i-a zis: „Du-te, rogu-te, şi vezi dacă fraţii tăi sunt sănătoşi şi dacă oile sunt bine; şi adu-mi veşti.” L-a trimis astfel din valea Hebronului şi Iosif a ajuns la Sihem. (Geneza 37:14)
  • El i-a întrebat de sănătate; şi a zis: „Bătrânul vostru tată, de care aţi vorbit, este sănătos? Mai trăieşte?” (Geneza 43:27)
  • Împăratul a zis: „Tânărul Absalom este bine, sănătos?” (2 Samuel 18:29)
  • Ioab a zis lui Amasa: „Eşti sănătos, frate?” (2 Samuel 20:9)

Versetul cheie:

Ioan 10:10: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.”

Dumnezeu ne-a oferit sănătatea în dar. În condiţii normale, boala nu intră între opţiunile lui Dumnezeu. El ne vrea sănătoşi şi viguroşi. El doreşte să trăim din plin, la capacitate maximă. Pentru Creator nu contează doar cantitatea vieţii omului (lungimea vieţii), ci şi calitatea ei (starea de sănătate).

Dumnezeu doreşte din toată inima ca să avem o sănătate cât mai bună, până la finalul călătoriei pe acest pământ. Boala intervine, de regulă, ca urmare a nerespectării unor reguli (de obicei sanitare).

Texte biblice clarificatoare:

3 Ioan 1:2 „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.”

Inspirat de Dumnezeu, apostolul Ioan vorbeşte despre un adevăr important: legătura inseparabilă dintre sănătatea trupului şi a sufletului. Fiinţa noastră este un tot, un întreg compus din trup, minte şi inimă (sentimente). Aici Ioan reduce componenta intelectuală şi cea emoţională la un singur element: suflet.

Există două sensuri de interdependenţă:

  1. Sănătatea trupului afectează sănătatea sufletească şi mintală.

Trupul trebuie să fie menținut într-o stare de sănătate cât mai bună, pentru ca şi sufletul să poată fi sănătos. Starea trupului se răsfrânge direct şi spre starea sufletului. Când o persoană este bolnavă fizic, de cele mai multe ori, cheful de viaţă dispare şi se instalează gândurile pesimiste.

2. Sănătatea mintală şi sufletească afectează trupul.

Ceea ce gândim, modul cum gândim şi cât de mult gândim ne influenţează sănătatea. Starea psihică poate să genereze o sănătate mai bună, dacă suntem optimişti. Cercetările confirmă că se produc transformări chiar şi la nivel de ADN. Are loc o creştere substanţială a imunităţii sub influenţa gândirii pozitive, optimiste şi frumoase.  

Deuteronomul 33:25 „Zăvoarele tale să fie de fier şi de aramă, şi puterea ta să ţină cât zilele tale!”

Calitatea vieţii este tot la fel de importantă cum este şi lungimea ei. Este de dorit ca să trăim cât mai mult, dar dacă am fi foarte bolnavi, cum ne-am mai bucura de această viaţă pe deplin? Calitatea vieţii pe care o trăim poate fi rea sau bună. Putem să trăim cu adevărat, să ne bucurăm de viaţa pe care o avem, sau putem să nu ne bucurăm, deşi poate că nu ne lipseşte nimic. Dacă nu suntem sănătoşi, oricât de multe am avea, aproape că nu mai contează.

De obicei suntem preocupaţi de sănătatea noastră abia când o pierdem. Când ne îmbolnăvim încercăm să facem tot ce putem pentru a ne recăpăta sănătatea. Uităm însă de prevenţie.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 80% din bolile cronice pot fi prevenite, principalii factori de îmbolnăvire fiind dieta dezechilibrată, inactivitatea fizică şi fumatul. Iată de ce schimbarea stilului de viată poate îmbunătățați semnificativ starea de sănătate şi longevitatea.

Profesorul Luc Montagnier, laureat al premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină în 2008 pentru descoperirea virusului HIV, consideră că „prevenţia este medicina viitorului şi că aceasta trebuie scoasă din spitale şi sa fie dezvoltată în locurile în care omul modern îşi desfăşoară activitatea”. Medicul Luc Motagnier susţine că „prevenţia nu ţine doar de medic, ci şi de individ. Înainte ca acesta să ceară ajutorul medicului pentru restabilirea sănătăţii, el trebuie să fie atent la modul în care trăieşte, la alimentaţie, odihnă, combaterea stresului excesiv.”

Pentru buna funcţionare a organismului, specialistul recomandă alegerea fructelor, legumelor, plantelor proaspete sau cât mai puţin prelucrate termic, deoarece doar aşa ne putem bucura de antioxidanţii de care acestea dispun. „Cei mai buni antioxidanţi vin din surse naturale”, spune profesorul.

Sănătatea noastră depinde foarte mult de deciziile noastre.

Paragrafe inspirate:

„Religia și sănătatea — Religia personală este de cea mai mare importanță. Ioan îi scria lui Gaiu: “Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău”. (3 Ioan 2.) Sănătatea fizică depinde într-o mare măsură de sănătatea sufletească; prin urmare, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, înfăptuiți toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu. Religia personală este exteriorizată prin comportament, prin cuvinte și prin fapte. Ea determină o dezvoltare care va ajunge până la acea treaptă finală a desăvârșirii, care se bucură de aprecierea Domnului: “Voi aveți totul deplin în El”. (E. G. White – Minte, Caracter şi Personalitate, vol. 1, pag. 27)

„Nu s-a făcut suficientă distincție între importanța prevenirii și a tratamentului. Învățați-i pe oameni că este mai bine să știe cum să se mențină sănătoși decât să trateze boala. Medicii noștri trebuie să fie niște educatori înțelepți, avertizându-i pe toți oamenii împotriva îngăduinței de sine, dovedind că înfrânarea față de lucrurile pe care Dumnezeu le-a interzis este singura cale prin care să prevină distrugerea corpului și a minții.” (E. G. White – Lucrarea misionară medicală, pag. 221)

„De la căderea din Eden, neamul omenesc a degenerat continuu. Diformitatea, debilitatea mintală, boala și suferința omenească au apăsat tot mai greu asupra fiecăreia dintre generațiile care s-au succedat de la căderea în păcat, și totuși cei mai mulți oameni nu înțeleg care sunt cauzele reale. Ei nu se consideră prea vinovați pentru această stare deplorabilă a lucrurilor. În general, ei acuză Providența pentru suferințele lor și Îl privesc pe Dumnezeu ca fiind autorul nenorocirilor lor. Totuși, la baza tuturor acestor suferințe, se află, într-o măsură mai mare sau mai mică, necumpătarea.” (E. G. White – Solii alese, vol. 2, pag. 241)

„Noi putem avea o varietate de hrană bună și sănătoasă, gătită într-o manieră sănătoasă, așa încât să poată fi făcută gustoasă pentru toți. și dacă voi, surorile mele, nu știți cum trebuie să gătiți, vă sfătuiesc să învățați. Pentru voi este de o importanță vitală să știți cum să gătiți. Sunt multe suflete pierdute din cauza slabei pregătiri a mâncării de care nici idee n-aveți. Ea produce boală și proastă dispoziție; organismul devine deranjat, și lucrurile cerești nu pot fi sesizate. Este mai multă religie într-o pâine bună decât își închipuie mulți dintre voi. Este mai multă religie într-o mâncare bine gătită decât aveți idee voi. Noi dorim să vă arătăm ce este o religie bună și să o introduceți în familiile voastre. Când, uneori, eram plecată de acasă, știam că pâinea de pe masă, și hrana, în general, aveau să-mi fie vătămătoare, dar eram obligată să mănânc ceva pentru întreținerea vieții. Este un păcat în fața cerului să aveți astfel de hrană. Eu am suferit din lipsă de hrană potrivită. Pentru un stomac dispeptic, puteți pune pe mesele voastre fructe de tot felul, dar nu prea multe la o masă. În felul acesta, puteți avea o varietate și aceasta va fi gustoasă, iar după ce ați luat masa vă veți simți bine.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 2, pag. 373)

„Medicul ar trebui să-și învețe pacienții că trebuie să coopereze cu Dumnezeu în lucrarea de refacere. Medicul are o înțelegere crescândă a faptului că boala este rezultatul păcatului. El știe că legile naturale, ca și preceptele Decalogului, sunt divine și că sănătatea poate fi redobândită sau păstrată numai prin ascultare față de ele. El îi vede pe mulți suferind în urma unor obiceiuri vătămătoare, care ar putea fi reînsănătoșiți, dacă ar binevoi să facă tot ceea ce sunt în stare pentru propria lor refacere. Ei au nevoie să fie învățați că fiecare practică ce distruge energiile fizice, mintale sau spirituale este păcat și că sănătatea trebuie să fie asigurată prin ascultarea de legile pe care le-a stabilit Dumnezeu pentru binele întregii omeniri.” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 113)

„Porunca a șasea este violată cu nepăsare — În ochii cerului, a lua viața cuiva nu este un păcat mai mare decât de a o distruge treptat dar sigur. Persoanele care aduc asupra lor prin păcat boală sigură vor suferi pedeapsa aici și nu vor fi admiși în ceruri fără o pocăință deplină, la fel ca cel ce distruge viața  deodată. Voia lui Dumnezeu stabilește legăturile dintre cauză și efectele ei.” (E. G. White – Îndrumarea copilului, pag. 444)

COMENTARII:

Suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru modul cum ne păstrăm sănătatea.

Bine, dar există persoane care fac tot ce pot pentru a trăi sănătos şi totuşi, cu toată grija lor, se îmbolnăvesc şi chiar mor. De ce se întâmplă lucrul acesta?

„Și cei cu inima curată suferă din cauza bolii — Noi nu-i categorisim pe toți tinerii plăpânzi ca fiind vinovați din cauza obiceiurilor rele. Există printre cei cu inima curată și cinstiți unii care suferă din diferite motive asupra cărora nu au nici un control.” (E. G. White – Îndrumarea copilului, pag. 444)

Din câte se ştie, apostolul Pavel a rămas posesorul unei suferinţe fizice, chiar şi după ce s-a rugat temeinic lui Dumnezeu pentru a fi vindecat.

Important este să facem tot ceea ce ţine de noi pentru a preveni boala.

„Mulți s-au așteptat ca Dumnezeu să-i păzească de boală numai pentru că L-au rugat să facă aceasta. Dar Dumnezeu nu le-a luat în seamă rugăciunile pentru că ei nu și-au desăvârșit credința prin fapte. Dumnezeu nu va face o minune pentru a-i feri de boală pe aceia care nu se îngrijesc de ei înșiși, ci încalcă neîncetat legile sănătății și nu fac nici un efort pentru a preveni boala. Când facem tot ceea ce ține de noi pentru a avea sănătate, atunci putem aștepta să urmeze rezultate binecuvântate și Îl putem ruga în credință pe Dumnezeu să binecuvânteze eforturile noastre de a ne păstra sănătatea. Atunci ne va răspunde la rugăciune, dacă Numele Său poate fi proslăvit prin aceasta. Dar toți să înțeleagă faptul că au de făcut o lucrare. Dumnezeu nu va lucra într-un mod miraculos pentru a păstra sănătatea persoanelor care urmează o cale sigură către îmbolnăvire, prin neglijarea legilor sănătății.” (E. G. White – Dietă şi hrană, pag. 26)

Zice vorba românească: „Dumnezeu dă, dar nu bagă în traistă.” Există o mare doză de adevăr în această zicală. Dumnezeu nu face partea mea. El îmi spune, mă avertizează, mă previne şi aşteaptă să-mi fac partea. Dacă eu nu respect regulile sanitare, nu este vinovat Dumnezeu că sunt bolnav.

1 Corinteni 3:16-17: „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.

Dumnezeu ne face direct responsabili cu privire la grija pe care ar trebui să o avem pentru trupul nostru. Dacă ne autodistrugem, călcăm porunca lui Dumnezeu şi vom suporta consecinţele. Călcarea legilor sanitare este tot o formă de sinucidere, chiar dacă mai lentă.

Cei care nu sunt preocupaţi de propria sănătate ar trebui să-şi reconsidere poziţia pe care o au. Iată ce argument puternic aduce apostolul Pavel pentru a ne convinge:

1 Corinteni 6:20: „Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”

Dumnezeu ne-a creat. Prin neascultare, cu toţii am căzut în „grija” distructivă a celui rău. Domnul Hristos a plătit preţul răscumpărării noastre. Suntem înfiați din nou. Suntem proprietatea lui Dumnezeu, copii ai Lui şi nu putem face orice cu trupul şi cu duhul nostru.

1 Corinteni 10:31: „Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.”

Când preparăm hrana, când mâncăm, când bem sau facem altceva ce are legătură cu sănătatea, ar trebui să ne gândim de două ori. Sunt toate acestea pentru slava lui Dumnezeu?

Nimeni nu poate să spună că este absolut imun la boală. Oricare dintre noi putem cădea victima unei infecţii, a unei afecţiuni temporare sau a vreunei boli cronice. Uneori lucrul acesta nu ţine de noi, este clar.

Dar ce facem cu acele lucruri care ţin de noi? Prevenim îmbolnăvirea, măcar atât cât putem? Facem tot ceea ce se poate pentru a menţine sănătatea în cele mai bune condiţii? Vom lupta pentru a aplica absolut tot ceea ce ştim? Ce vom face?

APEL:

Trăim într-o vreme în care informaţiile din domeniul medical se cam bat cap în cap. Însă, chiar în acest context al dezorientării, beneficiem de scrierile inspirate. Ceea ce a scris Ellen White cu mai bine de 100 de ani în urmă, se adevereşte. Oamenii de ştiinţă încep să demonstreze că principiile sanitare rostite de Dumnezeu sunt veridice.

Din ce în ce mai mulţi oameni, indiferent de religie, preocupați fiind de sănătatea lor, au renunţat la alimente demonstrate a fi nesănătoase. Numărul vegetarienilor este în creștere de la an la an. Potrivit estimărilor Asociației Vegetarienilor din Romania, aproximativ 2-3% din populație a renunțat sa mai mănânce carne. Diana Luppa, președintele Asociației vegetarienilor spune care ar fi cauza: “Sunt trei motive principale: sănătatea, protecția animalelor şi mai este protejarea mediului.” – conform site-ului ProTV

Tot mai mulţi cetăţeni prepară alimentele cu mai puţină sare, cât mai puţin zahăr, cu făină integrală, fără grăsimi şi cât mai natural. În jurul nostru sunt persoane care fac tot mai multă mişcare, care se culcă devreme, care nu stau toată ziua la televizor, care fug de sursele de stres şi care nu se mai ceartă.

De ce să nu facem şi noi lucrurile acestea? De ce să nu fim noi primii în aplicarea acestor măsuri de prevenţie a bolii?

A venit timpul să fim promotorii principiilor de sănătate. Este timpul să facem tot ceea ce ţine de noi pentru a fi sănătoşi! Dumnezeu va completa eforturile noastre cu binecuvântarea Sa.

Să ne ajute Dumnezeu să ne dăm seama de responsabilitatea noastră!

„Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23)

AMIN!

Imnul creştin propus pentru încheiere: 413 – „Vesel saltă, clocoteşte”

Cu inimă sinceră, pastor Viorel Dascălu.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.