Ziua 11 – Curcubeul asigurării lui Dumnezeu

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Cereți, şi vi se va da; căutați, şi veți găsi; bateți, şi vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găsește; şi celui ce bate, i se deschide” (Matei 7:7-8)

”Curcubeul ce se află de jur împrejurul tronului este o asigurare că Dumnezeu este credincios, că în El nu este schimbare, nici umbră de mutare. Noi am păcătuit împotriva Lui și nu merităm favoarea Lui; cu toate acestea, chiar El a pus pe buzele noastre această rugăciune: ‚Pentru Numele Tău, nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita, nu rupe legământul Tău cu noi.’ Ieremia 14, 21. Când venim la El, mărturisind nevrednicia și păcatul nostru, El S-a legat ca să asculte strigătul nostru. Onoarea tronului Său este legată de împlinirea Cuvântului Său dat nouă.” (E. G. White – Parabolele Domnului Hristos, pag. 148)

Întrebări de meditat

Reflectă asupra celor trei tipuri diferite de rugăciune, așa cum le vedem în Matei 7: 7-8.

Care este semnificația curcubeului din jurul tronului lui Dumnezeu?

Care este angajamentul lui Dumnezeu față de noi?

Care este miza onoarei tronului Său?

Cum îți oferă aceasta încredere astăzi?

Motive de rugăciune – luni, 6 aprilie 2020

  1. Rugați-vă pentru criza de sănătate care este acum în Statele Unite și Europa. Rugați-vă ca profesioniștii medicali să poată obține materialele adecvate care sunt necesare.
  2. Rugați-vă pentru profesioniștii din domeniul sănătății, pentru lucrătorii de la forțele de ordine și pentru personalul serviciilor guvernamentale din Statele Unite și din întreaga lume care au contractat COVID-19 în timp ce se află în prima linie ajutând pe alții. Rugați-vă pentru vindecarea lor.
  3. Rugați-vă pentru cei care trăiesc singuri în timpul acestei pandemii, pentru cei care se luptă cu frica și pentru cei care simt durerea izolării. Rugați-vă să descopere că nu sunt singuri, ci că Isus este chiar alături de ei.
  4. Rugați-vă pentru toate bisericile din regiunea dvs. care au fost sau ar putea fi închise din cauza virusului. Rugați-vă ca adunările să găsească modalități de a rămâne „împreună” prin internet și transmisii în direct în moduri adecvate de „distanțare socială” și ca mulți alții să fie atrași de adevăr din cauza acestei perioade de criză.
  5. Rugați-vă pentru ca Dumnezeu să aprindă o dorință nouă în inimile poporului Său – dorință reînnoită pentru Cuvântul Său, pentru rugăciune și pentru misiune!

Pentru aprofundare – Sugestii pentru studiu suplimentar în această săptămână:

  • Ellen White, Calea către Hristos, capitolele 2 și 3
  • Îndepărtează spărturile ”spirituale” din cartea „Îndrăznește să ceri mai mult” de Melody Mason

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Resurse anexe:

Curcubeul lui Dumnezeu

„Curcubeul făgăduinței, care înconjoară tronul de sus, este o mărturie veșnică pentru faptul că “atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu născut pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (Ioan 3, 16.) Acesta dă mărturie Universului că Dumnezeu nu-și va uita niciodată copiii în lupta cu răul. Pentru noi, el este o asigurare că vom avea tărie și protecție atâta timp cât însuși tronul va exista.” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 94)

„Curcubeul care își întinde pe cer arcul său de lumină este o mărturie despre “legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ.” Geneza 9, 16. Iar curcubeul care înconjoară tronul de sus este, de asemenea, pentru copiii Săi, o dovadă a legământului Său de pace.

Așa cum curcubeul din nor este rezultatul unirii dintre ploaie și razele soarelui, curcubeul care se află deasupra tronului lui Dumnezeu reprezintă unirea dintre îndurarea și dreptatea Sa. Sufletului păcătos, dar care se pocăiește, Dumnezeu îi spune: Trăiește; “am găsit un preț de răscumpărare.” Iov 33, 24.” (E. G. White – Educaţie, pag. 115)

„Viziunea dată lui Isaia reprezintă condiția poporului lui Dumnezeu din zilele din urmă. Ei sunt privilegiați să vadă prin credință lucrarea ce se îndeplinește în Sanctuarul ceresc. ‘Și Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis: și s-a văzut chivotul legământului Său’. Când ei privesc prin credință în Sfânta Sfintelor și văd lucrarea lui Hristos din Sanctuarul ceresc, înțeleg că sunt un popor cu buze necurate — un popor ale căror buze au rostit adesea deșertăciuni și ale căror talente nu au fost sfințite și folosite pentru slava lui Dumnezeu. Ei pot dispera când pun în contrast propria lor slăbiciune și nevrednicie cu dragostea și curăția caracterului slăvit al lui Hristos. Dar dacă, asemenea lui Isaia, vor primi impresia pe care Domnul o face asupra inimii, dacă își vor umili sufletele înaintea lui Dumnezeu, atunci există speranță pentru ei. Curcubeul făgăduinței este deasupra tronului, și lucrarea făcută pentru Isaia va fi realizată și pentru ei. Dumnezeu va răspunde cererilor venite dintr-o inimă pocăită.

Ținta acestei lucrări mărețe și solemne a lui Dumnezeu este de a strânge snopi pentru grânarul cerului; pentru că pământul trebuie să fie plin de slava Domnului. Nimeni deci să nu fie îngrozit dacă va vedea răul predominând și va auzi vorbe de ocară venind de pe buze necurate. Când puterile întunericului se vor așeza în linie de bătaie împotriva poporului lui Dumnezeu, când Satana va conduce forțele sale pentru ultima mare încleștare și puterea sa pare aproape irezistibilă, priveliștea clară a marelui tron boltit cu curcubeul făgăduinței și a slavei divine va da încredere, siguranță și pace.” (E. G. White – Gânduri despre cartea Apocalipsei, pag. 182)

Să privim, prin credință, curcubeul care înconjoară tronul lui Dumnezeu și norul de păcate mărturisite, aflat în spatele lui. Pentru fiecare suflet umilit, pocăit și încrezător, curcubeul făgăduinței este o asigurare că viața lui este una cu Hristos și că Hristos este una cu Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu va cădea asupra nici unui suflet care caută adăpost în El. Dumnezeu însuși a declarat: “Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi”. “Curcubeul va fi în nor și Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veșnic.”

Domnul Hristos iubește lumea cu o dragoste infinită. El și-a dat viața prețioasă. El a fost Singurul Născut din Tatăl. El a înviat din morți și se află la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. Același Isus, cu natura Sa umană proslăvită, este Mântuitorul nostru și nu a încetat să ne iubească. El ne-a poruncit să ne iubim unii pe alții, așa cum ne-a iubit El. Prin urmare, vom cultiva noi această iubire? Vom fi noi asemenea lui Isus? (E. G. White – Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, pag. 157)

Chiar şi la revenirea lui Isus curcubeul va fi vizibil:

„Curând, apare la răsărit un nor mic și negru, cam de o jumătate de palmă. Este norul care îl înconjoară pe Mântuitorul și care, de la distanță, pare învăluit în întuneric. Poporul lui Dumnezeu știe că acesta este semnul Fiului omului. Într-o tăcere solemnă, ei privesc norul care, pe măsură ce se apropie de pământ, devine din ce în ce mai luminos și mai plin de slavă, asemenea unui nor mare și alb, având în partea de jos o slavă ca un foc mistuitor, iar deasupra, curcubeul legământului. Isus vine pe nor ca un biruitor puternic.

O mulțime nenumărată de îngeri sfinți îl însoțesc în drumul Său, intonând imnuri cerești melodioase. Cerul pare plin de forme strălucitoare — “zece mii de ori zece mii și mii de mii”. (Apocalipsa 5, 11.) Nici o pană omenească nu poate descrie scena, nici o minte muritoare nu este capabilă să-și închipuie splendoarea ei….

Împăratul împăraților coboară pe nor, învăluit în foc strălucitor. Cerurile se înfășoară ca un sul de pergament, pământul tremură înaintea Lui și fiecare munte și insulă sunt mutate din locul lor.” (E. G. White – Evenimentele ultimelor zile, pag. 274)

Dumnezeu să ne ajute într-o pocăinţă reală! Aşa vom vedea desluşit curcubeul făgăduinţei!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.