Ziua 28 – Întăriți prin Cuvânt

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. (Evrei 4:12)

”Oh, dacă oamenii s-ar teme de Domnul! Oh, dacă L-ar iubi ei pe Domnul! Oh, dacă solii lui Dumnezeu ar simți o povară pentru sufletele care pier! Atunci, nu ar fi doar niște vorbitori care țin cuvântări, ci ar avea puterea lui Dumnezeu care le va înviora sufletul, iar inima lor ar radia de focul iubirii lui Dumnezeu. În ciuda slăbiciunii lor, ei ar ajunge puternici, pentru că ar fi împlinitori ai Cuvântului. Asemenea oameni ar asculta făgăduința lui Isus: „Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna”. Domnul Isus ar fi învățătorul lor, iar Cuvântul pe care-l împărtășesc altora ar fi înțelept și plin de putere, mai ascuțit ca o sabie cu două tăișuri, judecând gândurile și intențiile inimii.” (E. G. White – Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, pag. 143)

Întrebări de meditat:

În timp ce meditezi la Evrei 4:12, cum vedeți Cuvântul lui Dumnezeu străpungându-ți inima? Te-ai simțit condamnat de ceva ce ai citit recent în Cuvântul lui Dumnezeu? Ai acționat după convingerea ta sau ai dat deoparte îndemnurile Duhului Sfânt? Împărtășește-ți gândurile cu cineva. Apoi rugați-vă ca noi, ca popor ,nu doar să auzim și să iubim Cuvântul, ci și să și căutăm să trăim conform Cuvântului.

Motive de rugăciune –  Joi, 23 aprilie  2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

Lăudăm pe Domnul prin credință pentru recolta bogată de suflete pe care o va aduce ca răspuns la evenimentul evanghelistic „Trezirea speranței”. Lăudăm Domnul pentru deciziile care au fost deja luate pentru Hristos.

CERERI:

  • Rugați-vă pentru cei aflați în mijlocul crizei COVID-19, care se luptă ei înșiși sau au persoane dragi care se luptă cu boala.
  • Rugați-vă pentru pace pentru membrii bisericii din întreaga lume care sunt speriați și se tem, sau care se simt singuri.
  • Rugați-vă pentru milioanele care se luptă cu boala în Orientul Mijlociu, în țări precum Iran, Afganistan și Pakistan. Rugați-vă ca în mijlocul acestei crize, Dumnezeu să deschidă multe inimi către adevăr.
  • Rugați-vă pentru noile planuri organizate pentru sesiunea reprogramată a Conferinței Generale, care urmează să aibă loc pe 20-25 mai 2021, în Indianapolis. Rugați-vă ca sesiunea să fie plină de planuri spirituale, concentrate pe misiune și ca Duhul Sfânt să fie în control deplin.
  • Rugați-vă pentru revărsarea Ploii Târzii asupra bisericii, ca lucrarea să poată fi terminată, astfel încât să putem merge acasă.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Una este să tratăm Biblia ca fiind o carte de învățături morale, pe care să le ascultăm atâta vreme cât se potrivesc cu spiritul timpurilor pe care le trăim și cu poziția pe care o avem în lume, și cu totul altceva e să o privim ca fiind exact ceea ce este de fapt — Cuvântul Dumnezeului celui viu, Cuvântul care este viața noastră, Cuvântul care trebuie să ne modeleze acțiunile, vorbele și gândurile. A aborda Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind orice mai puțin de atât înseamnă a-l respinge. Și această respingere din partea celor ce mărturisesc credința în el este cauza principală a scepticismului și a necredinței tinerilor.” (E. G. White – Educaţie, pag. 260)

„Când adevărul devine un principiu dăinuitor în viață, sufletul este născut “din nou nu dintr-o sămânță, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac”. Această naștere din nou este rezultatul primirii lui Hristos ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Când prin Duhul Sfânt adevărurile divine se întipăresc în inimă, atunci iau naștere noi concepții, iar puterile până aici adormite sunt trezite ca să conlucreze cu Dumnezeu.” (E. G. White – Faptele Apostolilor, pag. 520)

„Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie întrețesut cu caracterul viu al acelora care îl cred. Singura credință vitală este aceea care primește și asimilează adevărul, până când devine o parte a ființei și a motivului puterii, vieții și acțiunii. Isus este numit Cuvântul lui Dumnezeu. El a acceptat legea Tatălui Său, a împlinit principiile ei binefăcătoare asupra inimii. Ioan spune: “Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” Urmașii Domnului Hristos trebuie să fie părtași ai experienței Sale. Ei trebuie făcuți asemenea Lui prin puterea lui Hristos și să reflecte atributele divine. Trebuie să mănânce trupul și să bea sângele Fiului lui Dumnezeu sau nu va fi nici o viață în ei. Spiritul și lucrarea Domnului Hristos trebuie să devină spiritul și lucrarea discipolilor Săi.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 575)

Pentru că nu pot să sondeze tainele lui, cei sceptici și cei necredincioși resping Cuvântul lui Dumnezeu; și nu toți aceia care mărturisesc a crede Biblia sunt scutiți de ispite în acest punct. Apostolul spune: “Luați seama dar, fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.” Mintea care a fost educată să critice, să se îndoiască și să cenzureze, pentru că nu poate să cerceteze, să pătrundă în planurile lui Dumnezeu, trebuie să se ferească, astfel “ca nimeni dintre voi să n-aibă o inimă rea”. Este drept să se studieze în mod amănunțit învățăturile Bibliei și să se cerceteze “lucrurile lui Dumnezeu în măsura în care ele sunt descoperite în Scripturi. În timp ce ‘lucrurile ascunse sunt ale Domnului’, ‘acele lucruri descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri’. Dar este lucrarea lui Satana să pervertească puterea de investigare a minții. O anumită mândrie este amestecată cu considerația pentru adevărul biblic, așa că oamenii se simt înfrânți și nerăbdători dacă nu pot explica fiecare parte a Bibliei, spre satisfacerea lor. Este prea umilitor pentru ei să recunoască faptul că nu înțeleg cuvintele inspirate. Ei nu sunt binevoitori să aștepte cu răbdare până când Dumnezeu va considera că este potrivit să le descopere adevărul. Ei simt că înțelepciunea lor omenească, neajutorată, este insuficientă să-i facă în stare să înțeleagă Scripturile; și, nereușind să facă lucrul acesta, ei neagă, în mod categoric, autoritatea ei. Este adevărat că multe teorii și doctrine populare, care se consideră a fi învățături ale Bibliei, n-au nici o bază în Scripturi și, într-adevăr, sunt contrare întregului conținut al inspirației. Aceste lucruri au fost o cauză de îndoială și nedumerire pentru multe minți. Cu toate acestea, ele nu trebuie să fie atribuite Cuvântului lui Dumnezeu, ci perversiunii omului față de el. Dar dificultățile din Biblie nu se reflectă asupra înțelepciunii lui Dumnezeu; ele nu vor fi cauza ruinei acelora care n-ar fi fost distruși, dacă asemenea dificultăți n-ar fi existat. Dacă n-ar fi fost nici un fel de taine în Biblie, pentru a-i face să ridice întrebări, aceleași minți, datorită propriei lor lipse de discernământ spiritual, ar fi găsit motive de poticnire în declarații foarte clare ale lui Dumnezeu. (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 701)

„Este esențial ca oamenii să fie pregătiți să prezinte Cuvântul cel viu al lui Dumnezeu tuturor popoarelor. Oamenii de toate treptele sociale și de toate capacitățile, cu feluritele lor daruri, trebuie să conlucreze armonios în vederea unui rezultat comun. Ei trebuie să se unească în lucrarea de a aduce oamenilor adevărul, fiecare lucrător îndeplinind însărcinarea lui specială.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 6, pag. 17)

„Duhul Sfânt a adus în chip hotărât în mintea voastră adevărurile importante și vitale pentru timpul de față. Se cuvine oare ca această cunoștință să fie legată într-un șervet și să fie ascunsă în pământ? Nu, nu. Ea trebuie să fie pusă la schimbător. Atunci când omul își folosește talanții, oricât de mici, cu credincioșie, Duhul Sfânt ia lucrurile lui Dumnezeu și le prezintă din nou minții. Prin Duhul Său, Dumnezeu face din Cuvântul Său o putere vindecătoare. El este viu și puternic, exercitând o puternică influență asupra minții, nu din cauza științei și inteligenței agentului omenesc, ci din cauză că puterea divină lucrează împreună cu puterea omenească. Și toată lauda trebuie să fie dată puterii divine.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 8, pag. 55)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.