Ziua 65 – Trupele de menţinere a păcii ale lui Dumnezeu

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!” – Matei 5:9

Hristos este “Prințul păcii” (Isaia 9:6), iar misiunea Lui este de a restabili pacea pe pământ și în ceruri, pacea pe care păcatul a nimicit-o. “Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” (Romani 5:1.) Oricine consimte să renunțe la păcat și își deschide inima în fața iubirii lui Hristos, se face părtaș al acestei păci cerești.” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 27)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Intrebari.png

Întrebări de meditat:

Mântuirea în Isus oferă pacea perfectă. Dar Isus nu te cheamă doar să experimentezi pacea cu Dumnezeu printr-o predare totală a vieţii. Nu! El, de asemenea, te cheamă să devii un agent al păcii, un pacificator.

În aceste timpuri de criză, vei alege să fii un astfel de „agent al păcii”?

Vei face tot ce poţi pentru ca pacea lui Dumnezeu – prezenţa dragostei Lui – să strălucească în vieţile celor din jurul tău care trăiesc în teamă şi frică?

Dacă ai fost cauza certurilor şi disputelor din familia sau biserica ta, vei căuta să găseşti iertarea şi să împarţi pacea lui Dumnezeu?

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Rugaciune.png

Motive de rugăciune – Sâmbătă, 30 mai 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Julius S.: „Din cauza pandemiei, Biserica Adventistă din Sierra Leone transmite serviciile religioase la televiziunea naţională!”
  • Cedrick B.: „Mă rugam pentru redeşteptare personală. Dumnezeu mi-a răspuns cu „100 de zile de rugaciune”.”

CERERI:

  • Rugaţi-vă pentru lucrarea de slujire a Universităţii Adventiste Colombia, deoarece aceasta oferă oportunități de afaceri familiilor migranţilor din Venezuela. Rugaţi-vă ca multe alte familii să poată fi ajutate, atât acolo, cât şi în alte locaţii.
  • Rugaţi-vă pentru mobilizarea radio care a început în Tokyo în 2017. Rugaţi-L pe Dumnezeu să deschidă în continuare uşi pentru ca emisiunile radio adventiste săcontinue să atingă inimile locuitorilor din Tokyo.
  • Rugaţi-vă pentru iniţiativa „Misiune în oraşe: Spokane”, care caută să adauge centre de influenţă urbană şi alte modalităţi de abordare ale misiunii în oraşe, pentru a sluji locuitorii din Spokane, WA, USA.
  • Rugaţi-vă pentru regiunea Rwenzori din Uganda, care a fost lovită de inundaţii repetate în ultimele săptămâni.

Traducere: Mirela Dascălu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Carte-PNG.png

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Nici nu există o altă pace în afară de aceasta. Harul lui Hristos primit în inimă supune vrăjmășia; el potolește lupta și umple sufletul cu iubire. Acela care este în pace cu Dumnezeu și cu semenii Săi nu poate să fie nenorocit. Invidia nu se va afla în inima sa; bănuielile rele nu-și vor găsi loc acolo; ura nu poate să existe. Inima care este în armonie cu Dumnezeu este părtașă la pacea cerească și va împrăștia influența ei binecuvântată în jur. Spiritul păcii se va odihni ca și roua pe inimile obosite și tulburate de luptă lumească.

Urmașii lui Hristos sunt trimiși în lume cu solia păcii. Acela care, prin influența liniștită și neștiută a unei vieți sfinte, va descoperi iubirea lui Hristos, acela care, prin cuvânt și faptă, îl va conduce pe altul să renunțe la păcat și să-și predea inima lui Dumnezeu este un făcător de pace, un împăciuitor.

“Ferice de cei împăciuitori, pentru că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.” Spiritul păcii este dovada legăturii lor cu cerul. Atmosfera plăcută a lui Hristos îi înconjoară. Parfumul vieții, al frumuseții caracterului, descoperă lumii faptul că ei sunt copii ai lui Dumnezeu. Văzându-i, oamenii recunosc că ei au fost cu Isus. “Oricine iubește este născut din Dumnezeu.” “Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui”, dar “toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” (1 Ioan 4, 7; Romani 8, 9-14.)

“Rămășița lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare, ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuie pe nimeni și nu atârnă de copiii oamenilor.” (Mica 5, 7.)” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 27-28)

„Cuvintele amabile și zâmbetele exprimate în familie — Noi avem nu numai privilegiul, ci și datoria de a cultiva amabilitatea, de a avea în inimi pace cu Hristos și de a fi noi înșine împăciuitori, astfel încât să putem semăna semințe prețioase care să producă un seceriș pentru viața veșnică. Aceia care nu sunt cu adevărat urmași ai lui Hristos pot manifesta multe calități și multe însușiri pozitive, dar caracterele lor sunt în mare măsură afectate de un temperament lipsit de bunătate, nerăbdător, irascibil, predispus să caute numai greșeli și să critice cu asprime. Soții sau soțiile care cultivă suspiciunea și neîncrederea creează neînțelegeri și conflicte în familie. Cuvintele lor amabile și zâmbetele lor sunt păstrate doar pentru străini, în timp ce în cămin se comportă în mod iritant, alungând astfel pacea și mulțumirea. — Letter 34, 1894. (Our High Calling, 179.)” (E. G. White – Minte, Caracter şi Personalitate, vol. 1, pag. 156)

“Ferice de cei împăciuitori.” Pacea lui Hristos se naște din adevăr. Ea este în armonie cu Dumnezeu. Lumea este în vrăjmășie cu Legea lui Dumnezeu; păcătoșii sunt în vrăjmășie cu Creatorul lor și, ca urmare, sunt în vrăjmășie unii cu alții. Dar psalmistul spune: “Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta și nu li se întâmplă nici o nenorocire.” (Psalmii 119, 165.) Oamenii nu pot să producă pace. Planurile omenești pentru înnobilarea și înălțarea oamenilor sau a societății nu vor fi în stare să producă pace, deoarece ele nu pot atinge inima. Singura putere care creează sau care perpetuează adevărata pace este harul lui Hristos. Când acesta este sădit în inimă, el va îndepărta patimile care provoacă cearta și dezbinarea. “În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul”, iar pustietatea vieții “se va veseli și va înflori ca trandafirul.” (Isaia 55, 13; 35, 1.)” (E. G. White – Hristos Lumina Lumii, pag. 302)

“Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!” Tatăl nostru ceresc este un Dumnezeu al păcii. Când El a creat pe om, îi destină un loc de pace și siguranță. Totul era fericire și armonie în grădina Eden. Acei care vor deveni părtași de fire dumnezeiască, iubesc pacea și mulțumirea; ei vor practica virtuțile, care le asigură acele succese. Ei vor căuta să îmblânzească mânia și să evite sensibilitatea, spiritul de critică și toate patimile rele, care aduc gâlceavă și ceartă. Cu cât oamenii se unesc mai mult cu lumea și primesc căile ei, cu atât mai puțin vor avea ei din adevăratele elemente ale păcii în inima lor, și cu atât mai plini vor fi de amărăciunea certurilor pământești, de gelozie și de cugete rele unii față de alții, cărora nu le trebuie decât anumite împrejurări, pentru a se dezvolta spre fapte rele. Acei, a căror supărare e provocată de cele mai neînsemnate pricini, și care pândesc cuvintele și faptele altora, spre a le face cunoscut în ascuns acolo, unde pot provoca dușmănie, sunt tocmai contrariul celor iubitori de pace, care sunt numiți fii ai lui Dumnezeu.

În relațiile sale cu oamenii, adevăratul creștin va evita toate cuvintele, care dau loc la supărări și certuri nefolositoare. Întreg cerul trăiește în pace, iar acei, care sunt strâns legați cu Hristos, vor fi în armonie cu cerul. Isus declară: “În lume veți avea necazuri” dar “în Mine veți avea pace”. Toți acei ce se țin de Mântuitorul, nu vor fi nici neliniștiți, nici nemulțumiți. Ei vor deveni părtași naturii lui Hristos, și se vor strădui după modelul Său în viața lor.” (E. G. White – Viaţa lui Isus, pag. 27-28)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.