Ziua 66 – Privilegiul persecuţiilor

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

„Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!” – Matei 5:10

„Isus nu prezintă urmașilor Săi speranța de a ajunge la slavă și bogății pământești și de a avea parte de o viață ferită de încercări, ci El le prezintă privilegiul de a umbla împreună cu Învățătorul lor pe calea tăgăduirii de sine și a ocării, din pricină că lumea nu-i cunoaște.” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 29)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Intrebari.png

Întrebări de meditat:

Atunci când dragostea altruistă, dreptatea, sfinţenia şi adevărul sunt arătate de creştini credincioşi, Satan va stârni împotrivire şi ură printre cei ce aleg să ignore vocea Duhului Sfânt. Puteam avea asigurarea că, în toate persecuţiile cu care s-ar putea să ne confruntăm, Isus va fi cu noi, iar El va fi slăvit prin experienţele noastre provocatoare.

  • Ai fost persecutat datorită credincioşiei tale faţă de Isus? De ce? Sau, de ce nu?
  • Vei alege astăzi să alungi orice dorinţă de a fi plăcut lumii şi să-ţi concentrezi rugăciunile pe descoperirea slavei lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta ar putea duce la persecuţie?
Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Rugaciune.png

Motive de rugăciune – Duminică, 31 mai 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Datorită distanţării sociale, multe biserici au devenit creative în modul de a conduce serviciile divine din Sabat.
  • Pandemia a adus importanţa mesajului nostru de sănătate în prim-planul membrilor din întreaga lume. Creşte interesul pentru lucrarea de sănătate preventivă, NEW START etc. Acum este un timp extraordinar pentru a-i conduce pe oameni la o înţelegere completă a legilor lui Dumnezeu pentru sănătate şi integralitate.

CERERI:

  • Rugaţi-vă pentru lucrarea de slujire a celei mai vechi biserici adventiste din Norvegia, care acum adaugă un centru de influenţă ce oferă gratis migranţilor cursuri de norvegiană, clase de gătit, un loc de conversaţie şi multe altele.
  • Rugaţi-vă pentru lucrarea de slujire medicală a două noi autoutilitare mobile în Chiapas, Mexico. Rugaţi-vă pentru pacienţii pe care-i transportă şi pentru brigăzile medicale de weekend pe care le susţin, făcând posibile consultații medicale gratis, intervenții chirurgicale minore, proceduri dentare, ecografii, examinări oftalmologice şi altele.
  • Rugaţi-vă pentru ca în fiecare membru şi biserică din întreaga lume să aibă loc o renaştere a adevăratei evlavii şi o reînnoire a interesului pentru evanghelizare. 
  • Rugaţi-vă pentru biserica din Burundi. În acest moment, trece prin diferite conflicte şi probleme. Doar intervenţia lui Dumnezeu poate aduce pace.

Traducere: Mirela Dascălu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Carte-PNG.png

Materiale pentru studiu suplimentar:

„El, care a venit să răscumpere omenirea pierdută, a fost primit cu împotrivire de către forțele unite ale vrăjmașilor lui Dumnezeu și ai omului. Uniți într-o confederație fără milă, oamenii răi și îngerii răi s-au ridicat împotriva Prințului păcii. Cu toate că fiecare cuvânt și faptă a Sa respira numai milă dumnezeiască, faptul că nu se potrivea cu lumea dădea naștere la cea mai dârză împotrivire. Din cauză că nu voia să dea nici o îngăduință pasiunilor rele ale firii noastre, El a trezit cea mai aprigă împotrivire și vrăjmășie. Tot așa se întâmplă cu toți cei care trăiesc cu evlavie în Hristos Isus. Între neprihănire și păcat, iubire și minciună, este o luptă ce nu poate fi oprită. Când cineva prezintă iubirea lui Hristos și frumusețea sfințeniei, îi dă la iveală pe supușii împărăției lui Satana, iar prințul răutății se simte provocat să se împotrivească. Prigoana și ocara îi așteaptă pe toți aceia care sunt pătrunși de spiritul lui Hristos. Caracterul prigoanei se schimbă tot timpul; dar principiul, spiritul care stă la temelia ei, este același care i-a ucis întotdeauna pe cei aleși ai Domnului, încă din zilele lui Abel.

Când oamenii caută să fie în armonie cu Dumnezeu, vor vedea că rușinea crucii n-a încetat. Domniile, puterile și spiritele rele din locurile cerești se ridică la luptă împotriva tuturor acelora care dau ascultare legii cerului. De aceea, departe de a le produce mâhnire, prigoana trebuie să aducă bucurie ucenicilor lui Hristos, pentru că aceasta este o dovadă că ei merg pe urmele Maestrului lor.

Este adevărat că Domnul n-a făgăduit poporului Său scutire de încercări și greutăți, dar El a făgăduit ceva ce e cu mult mai de preț. El a zis: “Și puterea ta să țină cât zilele tale”. “Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” (Deuteronom 33, 25; 2 Corinteni 12, 9.) Dacă sunteți chemați să treceți prin cuptorul de foc din pricina Numelui Său, Isus va fi alături de voi, așa cum a fost și cu cei trei credincioși din Babilon. Aceia care Îl iubesc pe Răscumpărătorul lor se vor bucura de fiecare ocazie de a lua parte împreună cu El la umilire și ocară. Iubirea pe care o au față de Domnul lor face ca suferința pentru Numele Lui să fie dulce.

În toate veacurile, Satana i-a prigonit pe cei ai lui Dumnezeu. El i-a chinuit și i-a dus la moarte, dar în moarte ei au ajuns biruitori. Prin credința lor statornică, ei au descoperit pe Cineva mult mai puternic decât Satana. Satana putea să chinuiască și să ucidă trupul, dar nu se putea atinge de viața care era ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. El putea să-i arunce în închisori, dar nu putea să încătușeze spiritul. Ei puteau să privească dincolo de ceață și să vadă slava, zicând: “Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi.” “Căci întristările noastre ușoare de-o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă.” (Romani 8, 18: 2 Corinteni 4, 17.)

Prin încercări și persecuție, slava — caracterul — lui Dumnezeu este descoperită în cei aleși ai Săi. Biserica lui Dumnezeu, urâtă și persecutată de lume, este educată și disciplinată în școala lui Hristos. Pe pământ, ei umblă pe calea cea strâmtă și sunt curățiți în cuptorul suferinței. Ei Îl urmează pe Hristos prin lupte dârze, dau dovadă de tăgăduire de sine și suferă amarnice dezamăgiri, dar experiența lor chinuitoare îi învață că vina și nenorocirile sunt aduse de păcat și privesc la el cu groază. Fiind părtași la suferințele lui Hristos, ei sunt sortiți să fie și părtași ai slavei Sale. În viziune sfântă, profetul a văzut triumful poporului lui Dumnezeu. El zice: “Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei”. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului și ziceau: “Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule, Atotputernice! Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate al Neamurilor”. “Aceștia vin din necazul cel mare; ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și-I slujesc zi și noapte în templul Lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie Își va întinde peste ei cortul Lui.” (Apocalipsa 15, 2-3; 7, 14-15.)” (E. G. White – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 29-31)

„Lumea iubește păcatul și urăște neprihănirea și aceasta a fost cauza vrăjmășiei față de Isus. Toți aceia care refuză iubirea Lui nemărginită vor socoti creștinismul ca un izvor de tulburări. Lumina lui Hristos îndepărtează întunericul care acoperă păcatele lor și nevoia de reformă se dă pe față. În timp ce aceia care se predau influenței Duhului Sfânt încep să se lupte cu ei înșiși, aceia care se alipesc de păcat se luptă împotriva adevărului și a reprezentanților lui.

În felul acesta izbucnește conflictul, iar urmașii lui Hristos sunt acuzați că provoacă tulburări. Însă comuniunea lor cu Dumnezeu este aceea care le aduce vrăjmășia din partea lumii. Ei suferă ocara lui Hristos. Ei merg pe cărarea urmată de oamenii cei mai nobili de pe pământ. Ei trebuie să facă față persecuției nu cu întristare, ci cu bucurie. Orice încercare de foc este mijlocul folosit de Dumnezeu pentru curățirea lor. Cu fiecare încercare, ei sunt mai pregătiți să fie împreună-lucrători cu El. Fiecare luptă își are locul ei în bătălia cea mare pentru neprihănire și fiecare va spori bucuria triumfului lor final. Având în vedere lucrul acesta, încercarea credinței și a răbdării lor va fi primită cu voie bună, nu cu teamă și nici cu gândul de a o înlătura. Dornici să-și îndeplinească misiunea față de lume și așteptând aprobarea lui Dumnezeu, slujitorii Săi trebuie să-și împlinească toată datoria fără să țină seama de teamă sau de favoarea oamenilor.” (E. G. White – Hristos lumina Lumii, pag. 305-306)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.