Ziua 86 – Promisiunea speranţei

Spread the love

„Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.” – Ioan 14:1-3

Noi nu avem nici un cămin aici. Noi suntem doar niște străini și călători, niște peregrini, mergând spre o patrie mai bună, chiar patria cerească. Când meditați la aceste lucruri, Hristos se află la dreapta voastră. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să câștigăm premiul prețios al vieții veșnice.”

Întrebări de meditat:

Datorită milei, harului şi bunătăţii iubitoare a lui Dumnezeu, ni s-a dat speranţă. Speranță pentru un mâine mai bun, speranţă pentru iertare şi biruinţă asupra păcatului şi speranţa vieţii veşnice.

Satana şi această lume ne oferă nenumărate motive să renunţăm la viaţă. dar în Isus, „făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”.” (1 Corinteni 2:10)

Vei alege să te prinzi de făgăduințele de speranță care ţi-au fost date în Cuvântul lui Dumnezeu şi garantate pentru tine prin sângele lui Isus?

Îl vei ruga să te ajute să îţi ții ochii ațintiți asupra speranţei celei de a Doua Veniri şi a vieţii veşnice cu El?

Motive de rugăciune – Sâmbătă, 20 iunie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Anonim: ” Ne-am rugat ca Dumnezeu să ne dăruiască mijloacele pentru a construi o biserică, iar El a lucrat în inima unui om de afaceri bogat pentru a ne dona resursele necesare.”
  • Cazurile COVID-19 scad încet în Europa şi în alte locuri din lume. Ratele de spitalizare sunt din ce în ce mai mici chiar dacă ţările se deschid din nou, menținând distanțarea socială şi alte reglementări.

CERERI:

  • Rugaţi-vă ca Isus să vă dea o nouă descoperire a fericitei nădejdi pe care o aveți în El.
  • Rugaţi-vă pentru convertirea membrilor familiei, prietenilor, colegilor, precum şi a numeroaselor nume care au fost trimise echipelor de la 100 de Zile de Rugăciune.
  • Rugaţi-vă pentru membrii care se luptă spiritual, fizic sau economic, să rămână puternici în timpul diverselor ispite şi să se uite la Isus pentru ajutor.
  • Rugaţi-vă pentru multe biserici şi activități din Conferința Angliei de Sud.
  • Rugaţi-vă pentru minuni finaciare care să ajute la plantarea de biserici şi la recondiționarea clădirilor actuale pentru a servi mai bine pe cei din jurul lor.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Puteţi adăuga motivele dumneavoastră de rugăciune pe grupul: „Buzunarul cu Rugăciuni”

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Deoarece lucrarea Sa pământească se apropia de încheiere și El înțelegea că, în curând, trebuia să-i părăsească pe ucenici, lăsându-i să ducă mai departe lucrarea, fără prezența și supravegherea Sa personală, Domnul Hristos a căutat să-i încurajeze și să-i pregătească pentru viitor. El nu i-a amăgit cu speranțe deșarte. Ca într-o carte deschisă, le-a citit ceea ce avea să se întâmple. El știa că era aproape timpul când avea să Se despartă de ei, lăsându-i ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Știa că ei aveau să sufere prigoană, că aveau să fie alungați din sinagogi și că aveau să fie aruncați în închisoare. Știa, de asemenea că, din pricină că aveau să mărturisească despre El ca fiind Mesia, unii dintre ei aveau să sufere moartea. Și le-a spus unele dintre aceste lucruri. Vorbind despre viitorul lor, El era deschis și precis, pentru ca, în încercările care aveau să vină peste ei, să-și poată aminti cuvintele Sale și să fie întăriți ca să creadă în El ca Mântuitor.
El le-a spus, de asemenea, cuvinte de nădejde și curaj. “Să nu vi se tulbure inima”, a zis El, “aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi. Știți unde Mă duc, și știți și calea într-acolo”. (Ioan 14, 1-4.) “Pentru voi am venit în lume; pentru voi am lucrat. Când voi pleca, Eu încă voi lucra cu toată râvna pentru voi. Am venit în lume pentru a Mă descoperi vouă, pentru ca să puteți crede. Eu merg la Tatăl Meu și la Tatăl vostru spre a conlucra cu El spre binele vostru.”
“Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea; pentru că Eu Mă duc la Tatăl”. (Ioan 14, 12.) Prin aceasta, Hristos nu dorea să spună că ucenicii aveau să facă fapte mult mai însemnate decât a făcut El, ci că lucrarea lor avea să fie de o întindere mai mare. El nu Se referea numai la săvârșirea de minuni, ci la tot ce avea să se întâmple sub lucrarea Duhului Sfânt. “Când va veni Mângâietorul”, a zis El, “pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. Și voi, de asemenea, veți mărturisi, pentru că ați fost cu Mine de la început. (Ioan 15, 26.27.)” (E. G. White – Faptele Apostolilor, pag. 21-22)

“Să nu vi se tulbure inima”, a zis El. “Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi. Știți unde Mă duc, și știți calea într-acolo.” În lume am venit pentru binele vostru. Lucrez acum pentru voi. Chiar dacă plec de aici, tot pentru binele vostru voi lucra, cu toată sârguința. Am venit în lume ca să Mă descopăr vouă, pentru ca voi să credeți. Mă duc la Tatăl ca să conlucrez cu El în favoarea voastră. Scopul plecării lui Hristos era altul decât acela de care se temeau ucenicii. Aceasta nu însemna o despărțire pentru totdeauna. El Se ducea să pregătească un loc pentru ei, ca să vină iarăși și să-i primească la Sine. În timp ce clădea locașuri pentru ei, aceștia urmau să își dezvolte caractere asemănătoare celui ceresc.” (E. G. White – Hristos, Lumina Lumii, pag. 663)

„Multă vreme, noi am așteptat revenirea Mântuitorului nostru. Dar făgăduința Lui nu e mai puțin sigură. În curând, vom fi în țara făgăduită. Acolo, Isus ne va conduce lângă apa vieții, care curge de la tronul lui Dumnezeu ne va lămuri întâmplările întunecoase ale providenței prin care ne-a trecut El pe pământul acesta, pentru a ne desăvârși caracterul. Acolo vom privi în chip neîntunecat frumusețile Edenului refăcut. Aruncând la picioarele Mântuitorului coroanele pe care El le-a pus pe capul nostru și atingându-ne harpele de aur, vom umple văzduhul de laude pentru Acela care șade pe tron.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 8, pag. 252)

„În jurul venirii Sale se adună slava acelei “restatorniciri a tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinților Săi prooroci încă de la întemeierea lumii” (Faptele Apostolilor 3, 21). Atunci stăpânirea de lungă durată a răului va fi nimicită; “împărățiile lumii acesteia” vor deveni “împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său; și El va domni în veci de veci” (Apocalipsa 11, 15). “Slava Domnului se va descoperi și orice făptură o va vedea…. Domnul va face să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor…. El va fi ca o cunună strălucitoare și o podoabă măreață pentru rămășița poporului.” (Isaia 40, 5; 61, 11; 28, 5) Atunci va fi întemeiată sub întregul cer împărăția pașnică și multă vreme așteptată a lui Mesia. “Tot astfel, Domnul are milă de Sion, și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un Rai, și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului…. I se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului…. Nu te vor mai numi Părăsită, și nu-ți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi: ‘Plăcerea Mea este în ea’; și țara ta o vor numi Beula…. Cum se bucură mirele de mireasa lui, așa Se va bucura Dumnezeul tău de tine.” (Isaia 51, 3; 35, 2; 62, 4.5)” (E. G. White – Tragedia veacurilor, pag. 301)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.