Fapte 13:30

Spread the love

Hristos a înviat!

Baza creştinismului şi suportul existenţei lui este acest mare adevăr: „Hristos a înviat!”. Pavel îl formulează în alte cuvinte şi poate fi găsit în Fapte 13:30: 

„Dar Dumnezeu L-a înviat din morţi.”

Apostolul Pavel, pornind de la acest adevăr de netăgăduit, îşi continuă pledoaria astfel:

„El S-a arătat, timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu El din Galilea la Ierusalim, şi care acum sunt martorii Lui înaintea norodului.  Şi noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa făcută părinţilor noştri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus; după cum este scris în psalmul al doilea: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.”  Că L-a înviat din morţi, aşa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: „Vă voi împlini cu toată credincioşia făgăduinţele sfinte pe care le-am făcut lui David.” De aceea mai zice şi în alt psalm: „Nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.” (Fapte 13:31-35)

Învierea lui Isus este cel mai mare eveniment petrecut vreodată pe pământ. Toate celelalte, oricât de importante ar părea ele, pălesc în faţa ieşirii victorioase a Mântuitorului din mormânt.

Ceea ce decurge de aici este crucial. Isus a înviat. El a făcut tot ceea ce trebuia, ce-şi pusese în plan, pentru ca omul să poată fi salvat.

Ce avem noi de făcut? Care este treaba mea şi a ta?

Pavel le spune galatenilor: “Cine v-a fermecat ca să nu ascultați adevărul?” Satana are o minte iscusită și are agenții lui cu care lucrează pentru a-i încânta pe oameni și îi îmbracă cu slavă mai presus de Dumnezeu. Însă Dumnezeu este îmbrăcat cu putere; El îi poate lua pe aceia care sunt morți în păcatele și nelegiuirile lor și, prin lucrarea Duhului care L-a înviat pe Domnul Isus dintre cei morți, poate transforma caracterul omului, refăcându-l pe om după chipul lui Dumnezeu. Cei care cred în Isus Hristos sunt schimbați din răzvrătiți împotriva Legii lui Dumnezeu în slujitori supuși ai Împărăției Sale. Ei sunt născuți din nou, refăcuți, sfințiți prin adevăr. Scepticii nu acceptă această putere a lui Dumnezeu și refuză orice dovezi, până când sunt lăsați în voia propriilor lor porniri. Ei îndrăznesc chiar să dea la o parte Legea lui Dumnezeu și să impună limite puterii lui Iehova.

Însă Dumnezeu a spus: “Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, și pentru Neamuri o nebunie; dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu”. (E. G. White – Principii fundamentale ale educaţiei creştine, pag. 332)

Dumnezeu să ne învie din punct de vedere spiritual! Să trăim o nouă viaţă a apropierii de El şi a dependenţei de puterea Sa! Acum este timpul pentru aceasta!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.