Ziua 23 – Întăriţi prin Cuvânt!

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.” (Psalm 55:22)

”Dragii mei colaboratori, nu vă descurajați. Dumnezeu vă pune la încercare credința. Creștinul are întotdeauna un ajutor puternic în Domnul. Când vă opriți din eforturile voastre serioase, deoarece nu puteți obține ajutorul necesar, aruncați-vă povara asupra Domnului. Fiți mulțumiți să o lăsați acolo, siguri că Cel care a promis este credincios. În ce fel și cum ajută Domnul nu știm; dar știm un lucru, Domnul nu va părăsi niciodată pe cei care își pun încrederea în El. Când El va încerca pe deplin pe lucrătorii Săi, El îi va scoate purificați ca aurul curățit prin foc.” (Ellen G. White, Scrisoarea 66, 26 iunie 1901, alin. 29)

Întrebări de meditat:

În ce moduri simți pe Dumnezeu crescând și probându-ți credința?

Care sunt unele dintre făgăduințele tale preferate din Biblie, a căror împlinire îți place să o ceri atunci când te lupți?

Ca o provocare pentru săptămâna aceasta, de ce nu ați găsi un nou verset biblic care să vă ofere curaj și pe care să îl memorați?

Împărtășiți-l apoi cuiva care are nevoie de curaj.

Ziua 23 – Motive de rugăciune –  Sabat, 18 aprilie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

Lăudăm pe Domnul că proiecțiile timpurii privind rata mortalității masive în Statele Unite ca urmare a COVID-19 sunt reduse destul de dramatic. De asemenea, pandemia continuă să încetinească în toată Europa și se pare că există o lumină la capătul tunelului.

CERERI:

  • Rugați-vă pentru profesioniștii din domeniul sănătății din primele linii care continuă să lupte împotriva acestei epidemii. Rugați-vă pentru siguranța sănătății lor față de COVID-19 și pentru siguranța lor fizică față de persoanele iraționale de pe străzi care cred că personalul medical este contaminat.
  • Rugați-vă să existe un echilibru între blocarea întregii lumi acasă și repornirea economiei și activităților la momentul potrivit – de îndată ce este sigur să se facă acest lucru, astfel încât economia și afacerile să nu fie complet distruse.
  • Rugați-vă pentru numeroasele organizații și întreprinderi mici care suferă financiar ca urmare a blocării. Rugați-vă ca oamenii să găsească modalități de a sprijini întreprinderile mici, astfel încât să nu dea faliment.
  • Rugați-vă pentru femeile și copiii aflați în situații periculoase și care au nevoie de protecție. Rugați-vă pentru modalități de a ajunge la cei vulnerabili și slabi din propria comunitate.
  • Rugați-vă pentru cei care lucrează în bănci, magazine alimentare, benzinării și alte afaceri esențiale. Rugați-vă să fie protejați de infectarea cu Coronavirus, deoarece vin în contact cu multe persoane care vin pentru servicii.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Cei care îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal vor rezista la verificarea și la încercarea din aceste ultime zile. Întăriți printr-o credință de necontestat în Hristos, chiar și ucenicii neștiutori de carte vor fi capabili să țină piept îndoielilor și disputelor pe care le pot provoca cei necredincioși, făcând de rușine teoriile batjocoritorilor.” (E. G. White – Evenimetele ultimelor zile, pag. 205)

„Lucrarea care stă înaintea noastră va solicita fiecare putere a ființei noastre. Ea va chema la exercitarea unei credințe puternice și unei vegheri permanente. Uneori dificultățile pe care le vom întâlni vor fi din cele mai descurajatoare. Chiar mărimea uriașă a mandatului încredințat uneori ne va înspăimânta. Și totuși, cu ajutorul lui Dumnezeu servii Lui vor triumfa în final. De aceea, fraților, doresc să nu slăbiți din pricina încercărilor care stau în fața voastră. Isus va fi cu voi. El va merge înaintea voastră prin Duhul Sfânt ca, să pregătească calea. El va fi ajutorul vostru în orice împrejurare neașteptată.

“Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și-L rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să va întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea; și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce prin puterea ce lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Isus Hristos, din neam în neam, în vecii vecilor, Amin!” (E. G. White – Biserica rămăşiţei şi viitorul bisericii advente, pag. 64)

„Privind necontenit la Isus cu ochii credinței, vom fi întăriți. Dumnezeu va da cele mai scumpe descoperiri credincioșilor Săi care flămânzesc și însetează. Ei vor simți că Hristos e un Mântuitor personal. Hrănindu-se din Cuvântul Lui, ei constată că este duh și viață. Cuvântul distruge natura firească, pământească, și dă o nouă viață în Isus Hristos. Duhul Sfânt vine în suflet ca un Mângâietor. Prin lucrarea de transformare a harului Său, chipul lui Dumnezeu se reproduce la ucenici; ei devin o făptură nouă. Iubirea ia locul urii și inima este refăcută după modelul divin. Aceasta înseamnă a trăi “prin orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Aceasta înseamnă a mânca pâinea care se coboară din cer.” (E. G. White – Hristos Lumina Lumii, pag. 391)

„Fiecare suflet are privilegiul de a spune Domnului propriile și deosebitele sale nevoi, și să ofere mulțumirea sa personală pentru binecuvântările pe care le primește zilnic. Dar multe rugăciuni lungi și fără viață, fără credință, care se aduc lui Dumnezeu, în loc de a fi o bucurie pentru El, sunt o povară. Avem nevoie, o, atât de multă nevoie avem, de inimi curate, pocăite. Avem nevoie să fim întăriți în credința noastră. “Cereți și vi se va da” a făgăduit Mântuitorul, “căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide.” (Matei 7, 7.) Avem nevoie să ne educăm pe noi înșine, să ne încredem în acest cuvânt și să aducem lumina și harul lui Hristos în lucrările noastre. Avem nevoie să ne prindem de Hristos, și să nu-I dăm drumul până când nu cunoaștem că puterea harului Său transformator se dă pe față în noi. Trebuie să avem credință în Hristos, dacă trebuie să reflectăm caracterul divin.

Hristos a îmbrăcat natura Sa dumnezeiască cu natura omenească și a dus o viață de rugăciune și lepădare de sine, cum și de luptă zilnică cu ispita, pentru ca să poată ajuta pe aceia care astăzi sunt asaltați de ispită. El este iscusința și puterea noastră. El dorește ca prin însușirea harului Său, natura omenească să devină părtașă de natură dumnezeiască, și, în felul aceasta, să scape de stricăciunea care este în lume prin pofte. Cuvântul lui Dumnezeu, din Vechiul și Noul Testament, dacă este studiat cu credincioșie și primit, practicat în viață, va da înțelepciune și viață spirituală. Cuvântul acesta trebuie să fie păstrat în suflet cu sfințenie. Credința în Cuvântul lui Dumnezeu și în puterea lui Hristos de a transforma viața va face în stare pe credincios să aducă la îndeplinire lucrările Lui și să trăiască o viață de bucurie în Domnul.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 9, pag. 278)

„Domnul Hristos și Cuvântul Său sunt în armonie desăvârșită. Dacă se primește acest Cuvânt și i se dă ascultare, el este o cărare sigură pentru toți cei ce vor să umble în lumină după cum Hristos este în lumină. Dacă poporul lui Dumnezeu ar prețui Cuvântul Său, noi am avea cerul în biserică, aici jos. Creștinii ar fi dornici, înfometați să cerceteze Cuvântul. Ei și-ar lua timp să compare Scriptură cu Scriptură și să mediteze asupra Cuvântului. Ar dori mai mult lumina din Cuvânt decât ziarul de dimineață, revistele sau romanele. Cea mai mare dorință a lor ar fi să mănânce trupul și să bea sângele Fiului lui Dumnezeu. Ca urmare, viețile lor ar fi în conformitate cu principiile și făgăduințele din Cuvânt. Învățăturile acestuia ar fi pentru ei precum frunzele pomului vieții. Ar fi în ei un izvor de apă, care ar țâșni în viața veșnică. Apele înviorătoare ale harului ar înviora și însufleți sufletul, făcându-i să uite de toată truda și oboseala. Ei ar fi întăriți și încurajați de către cuvintele inspirației.

În fiecare zi, ar trebui să învățați ceva nou din Scripturi. Cercetați-le ca și când ați căuta o comoară ascunsă, căci ele conțin cuvintele vieții veșnice. Rugați-vă pentru înțelepciune și pricepere pentru a înțelege aceste scrieri sfinte. Dacă veți face acest lucru, veți descoperi noi străluciri în Cuvântul lui Dumnezeu; veți simți că ați primit o lumină nouă și prețioasă în privința subiectelor legate de adevăr, iar Scripturile vor avea continuu o nouă valoare în ochii voștri.

Primirea adevărului Bibliei va înălța mintea din deșertăciunea și josnicia ei. Dacă Scriptura ar fi prețuită așa cum ar trebui să fie, atât tinerii, cât și bătrânii ar avea o corectitudine interioară, o tărie a principiului care i-ar face în stare să reziste în fața ispitei.” (E. G. White – Sfaturi pentru biserică, pag. 86-87)


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.