Ziua 27 – Hrăniţi de Cuvânt

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de Templul Lui. (Psalm 27:4) 

”Eu am un Mântuitor înviat. Mă încred în El și El nu va îngădui niciodată să fiu înfrânt. Eu voi birui în Numele Lui. El este neprihănirea mea, cununa bucuriei mele. Nimeni să nu simtă că este fără de nădejde cazul său; pentru că nu este. Poate simți că ești păcătos și nenorocit, însă tocmai din acest motiv ai nevoie de un Mântuitor. Dacă ai păcate de mărturisit, nu mai pierde timpul. Clipele sunt de aur. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.” 1 Ioan 1, 9. Cei care flămânzesc și însetează după neprihănire vor fi săturați; căci Isus a promis acest lucru. Ce Mântuitor scump! Brațele Lui sunt deschise ca să ne primească, iar inima Sa cea mare și plină de dragoste așteaptă să ne binecuvânteze.” (E. G. WhiteSfaturi pentru biserică, pag. 48)

Întrebări de meditat:

După ce tânjești cel mai mult? Care este cel mai profund strigăt al inimii tale?

Poate că nu te-ai gândit recent la asta. Poate că încerci doar să supraviețuiești. Sau poate te gândești la asta tot timpul.

Ia-ți câteva momente azi pentru a te gândi unde își găsești cea mai mare bucurie și cea mai mare împlinire. Când vei face asta, meditează la Psalmul 27: 4 și cere Domnului să-ți ofere o inimă care înfometează cu adevărat să fie în prezența Lui.

Motive de rugăciune – Miercuri, 22 aprilie 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

Un videoclip despre Coronavirus pentru surzi a fost realizat de Diviziunea Africa de Vest din Abidjan, Coasta de Fildeș, oferind informații importante despre COVID-19 prin limbajul semnelor și subtitrare. Suntem recunoscători pentru aceste noi resurse dezvoltate pentru a ajunge la toate grupurile demografice.

CERERI:

  • Rugați-vă ca Dumnezeu să aibă grijă de copiii Săi din Coreea de Nord, Coreea de Sud, Japonia și China. Rugați-vă ca toți ochii, chiar și cei ai funcționarilor guvernamentali, să se îndrepte spre cer, recunoscând semnele vremurilor și că Isus se va întoarce în curând.
  • Rugați-vă pentru cei care fac parte din departamentele pentru persoanele cu nevoi speciale. Rugați-vă pentru cei care lucrează la departamentele pentru persoane cu dizabilități, surzi, sau cu alte nevoi speciale. Rugați-vă pentru cei din coloniile de leproși, ca să nu fie ignorați sau uitați în acest timp.
  • Rugați-vă ca, pe măsură ce recunoaștem apropierea revenirii lui Isus, să ne luăm cu toții timpul să-L căutăm din toată inima și să săpăm adânc în Cuvântul Său. Rugați-vă să înțelegem frumoasele adevăruri profunde ale cărților biblice precum Daniel și Apocalipsa.
  • Rugați-vă pentru misionarii care sunt prinși la postul lor de serviciu în diverse locuri din lume. Rugați-vă pentru asigurarea nevoilor și protecția lor fizică.
  • Rugați-vă pentru creșterea rezistenței și reabilitare pentru cei care s-au vindecat de Coronavirus. Rugați-vă pentru abilitatea de a-și recâștiga puterea și de a reveni la viața normală.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Domnul Hristos dorește ca fiecare să învețe să mediteze în liniște la cea de-a doua venire a Sa. Toți trebuie să cerceteze zilnic Cuvântul lui Dumnezeu, dar să nu-și neglijeze îndatoririle prezente. — Letter 28, 1897.” (E. G. White – Evenimentele ultimelor zile, pag. 76)

„Tinerii să facă din Cuvântul lui Dumnezeu hrana minții și a sufletului. Din crucea lui Hristos să facă știința întregii educații, centrul oricărei învățături și al oricărui studiu. Să fie adusă în experiența zilnică, în viața practică. Așa va deveni Mântuitorul pentru tineri un tovarăș zilnic și un prieten. Fiecare gând va fi robit ascultării de Hristos. Împreună cu apostolul Pavel, ei vor putea spune:

“Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume!” (Galateni 6, 14.)

Astfel, prin credință, ei ajung să-L cunoască pe Dumnezeu printr-o cunoștință experimentală. S-au convins ei înșiși de realitatea Cuvântului Său, de adevărul făgăduințelor Sale. Ei au gustat și au văzut că Domnul este bun.” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 460)

„Viața lui Hristos, care dă viață lumii, este în Cuvântul Său. Prin Cuvântul Său, Hristos a vindecat bolile și a alungat demonii; prin Cuvântul Său, a liniștit marea și a înviat morții; iar oamenii mărturiseau că în Cuvântul Său era putere. El a rostit Cuvântul lui Dumnezeu așa cum a vorbit prin toți proorocii și prin învățătorii din Vechiul Testament. Întreaga Biblie este o manifestare a lui Hristos și Mântuitorul dorea să lege de Cuvânt credința urmașilor Săi. Atunci când prezența Sa vizibilă urma să se retragă, Cuvântul avea să fie izvorul puterii lor. Asemenea Domnului lor, ei trebuiau să trăiască “prin orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4, 4.)

După cum viața fizică este susținută prin hrană, tot așa și viața spirituală este susținută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și orice om trebuie să primească viață din Cuvântul lui Dumnezeu. După cum trebuie să mâncăm noi înșine ca să fim hrăniți, tot astfel trebuie să primim și Cuvântul pentru noi înșine. Noi nu trebuie să-l primim numai prin mijlocirea altei minți. Trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, cerând de la Dumnezeu ajutorul Duhului Sfânt pentru ca să înțelegem Cuvântul Său. Trebuie să luăm un verset și să ne concentrăm mintea, ca să înțelegem gândul pe care Dumnezeu l-a pus acolo pentru noi. Trebuie să stăruim asupra acelui gând până când ni-l însușim și știm “ce zice Domnul”.

Isus îmi adresează mie făgăduințele și avertizările Sale. Dumnezeu a iubit lumea atât de mult, încât a dat pe unicul Său Fiu, ca eu, crezând, să nu pier, ci să am viață veșnică. Experiențele arătate în Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să devină experiențele mele. Rugăciunea și făgăduința, învățătura și avertismentul sunt ale mele. “Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc … dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine pentru mine.” (Galateni 2, 20.) Atunci când credința primește și asimilează astfel principiile adevărului, ele devin o parte a ființei, o parte care pune în mișcare viața. Cuvântul lui Dumnezeu primit în suflet modelează gândurile și determină dezvoltarea caracterului.

Privind necontenit la Isus cu ochii credinței, vom fi întăriți. Dumnezeu va da cele mai scumpe descoperiri credincioșilor Săi care flămânzesc și însetează. Ei vor simți că Hristos e un Mântuitor personal. Hrănindu-se din Cuvântul Lui, ei constată că este duh și viață. Cuvântul distruge natura firească, pământească, și dă o nouă viață în Isus Hristos. Duhul Sfânt vine în suflet ca un Mângâietor. Prin lucrarea de transformare a harului Său, chipul lui Dumnezeu se reproduce la ucenici; ei devin o făptură nouă. Iubirea ia locul urii și inima este refăcută după modelul divin. Aceasta înseamnă a trăi “prin orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Aceasta înseamnă a mânca pâinea care se coboară din cer.” (E. G. White – Hristos Lumina Lumii, pag. 390-391)

„Cel care vrea să clădească un caracter tare și simetric, care dorește să fie un creștin bine echilibrat trebuie să-I dea totul lui Hristos și să facă totul pentru El, căci Mântuitorul nu va primi o slujire împărțită. Zilnic trebuie să învețe ce înseamnă predare de sine. El trebuie să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegându-i înțelesul și ascultând de preceptele lui. În felul acesta, el poate atinge standardul desăvârșirii creștine. Zi de zi, Dumnezeu lucrează cu el, desăvârșindu-i caracterul care va trebui să stea tare în timpul cercării finale. Și, zi de zi, credinciosul realizează înaintea oamenilor și a îngerilor un experiment sublim, arătând ce poate face Evanghelia pentru ființele omenești căzute.” (E. G. White – Faptele Apostolilor, pag. 483)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.